3/ Sloveso "to be"

28.05.2020

Pokud postupně zvládnete celý minikurz, kromě velkého množství slovíček a základní gramatiky se naučíte používat všechny nejdůležitější časy (přítomný prostý/průběhový, pět budoucích časů, minulý prostý), pochopíte, jak a kdy používat modální slovesa, členy, nejdůležitější předložky, podmiňovací tvary "bych" a naučíte se mnoho dalších věcí.

V následujících kratších textech naleznete to nejdůležitější, co potřebujete ke zvládnutí angličtiny. Pokud budete studovat systematicky a nic nevynecháte, posunete se na pokročilejší úroveň a budete umět angličtinu používat.

Všechny texty na sebe navazují, proto raději nic nevynechávejte!

Nejprve je třeba zvládnout všechna SLOVÍČKA z celé lekce, poté všechny TEXTY. Nikdy nezačínejte další lekcí, dokud se dobře nenaučíte tu předchozí (slovíčka a všechny texty), neboť jedna část navazuje na druhou...

JAK STUDOVAT

Prostudujte si celý text, neměli byste mít žádné nejasnosti, všemu byste měli dobře rozumět. Poté si pročtěte celý text znovu a zaměřte se na opakování zpaměti. Zakrývejte si jednotlivé části anglického textu a přeříkávejte si je zpaměti (nejlépe nahlas). Na závěr si udělejte krátký "kontrolní úkol".

Pokud vám dělá potíže si něco zapamatovat, nezoufejte! Místo toho vyzkoušejte různé metody, které by vám mohly pomoci: Například si problémové sloveso (či jakoukoliv jinou obtížnou gramatiku) zapisujte na kartičky, barevné papíry, nebo si jej přeříkejte vícekrát nahlas...

SLOVESO "TO BE" (být)

První sloveso, které je nutné výborně ovládat, je sloveso "TO BE" (být). Nejen, že se toto sloveso velmi často používá, ale zároveň je pomocným slovesem pro další gramatické jevy. Takže prvořadým úkolem je naučit se toto sloveso naprosto BEZCHYBNĚ!!

Podívejte se na časování tohoto slovesa v následující tabulce, a vše si dobře zapamatujte. Výslovnost je součástí slovníku (viz 2. část). Na konci každého řádku je označeno, jak lze toto sloveso zkracovat - to však není nutné se učit. Postupem času (během různých cvičení, překladů, četby, atd.) se zkracování naučíte zcela přirozeným způsobem sami.

Tvorba záporných vět je jednoduchá: Pouze přidáme záporku "NOT" (čte se stejně jako v češtině) až ZA sloveso:

Otázky kladné se tvoří pouze otočením pořadí. Například když otočíme "YOU ARE", vznikne "ARE YOU"? - a to je otázka kladná:

SOUHRN

- Je třeba vědět, jak se vytvoří KLADNÁ VĚTA OZNAMOVACÍ. Např. I AM happy. You ARE young. He IS old. They ARE tall. Atd.

- Je třeba vědět, jak se vytvoří ZÁPORNÁ VĚTA OZNAMOVACÍ. Např. I AM NOT happy. You ARE NOT young. He IS NOT old. They ARE NOT tall. Atd.

- Je třeba vědět, jak se vytvoří (KLADNÁ) OTÁZKA. Např. AM I happy? ARE you young? IS he old? ARE they tall? Atd.

CVIČENÍ

Až si budete jistí časováním slovesa "být", vyzkoušejte si cvičení, abyste zjistili, jak tuto gramatiku skutečně umíte. Klíč ke cvičením bude umístěn až na konci celé série článků z 1. lekce. 

Cvičení č. 1/ Doplňte sloveso "TO BE" ve správném tvaru:

(TIP: Přepište si celé věty, včetně odpovědí, a všechny věty si přeložte.)

1. What _______ your name? My name _______ Jerry. I _______ a young boy.

2. What _______ this? It _______ an open book. This book _______ not closed.

3. We _______ tall and slim. _______ we happy? No, we _______ not.

4. The apple _______ big and old.

5. Are _______ young? No, they _______ not young. They _______ old.

6. _______ Tom bad? Yes, he _______ very bad.

7. I _______ James Bond. Yes, I _______ a brave man. My name _______ Bond.

8. _______ you an intelligent teacher? Yes, I _______.

Cvičení č. 2/ Přeložte věty se slovesem "TO BE":

1. Já jsem štíhlý a mladý. ___________________ 2. Ty jsi hodný. ______________

3. On je velmi statečný. ____________________ 4. Ona je zlá. _______________

5. To je velké. ______________ 6. My jsme inteligentní. ____________________

7. Já nejsem štíhlý. ______________ 8. On není statečný. ___________________

9. My nejsme staří. ________________ 10. Oni nejsou mladí. ________________

11. Jsi šťastný? _______________ 12. Je on vysoký? _______________________

13. Je to nové nebo staré? _________________ 14. Jsou oni vysocí? _____________


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!