3/ Přivlastňovací zájmena (1. část)

18.07.2020

Přivlastňovací zájmena jsou dalším typem zájmen, se kterým se setkáváme. Umíme už osobní zájmena a toto je další typ. Pro názornost se podívejte na následující tabulku:

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

Už název napovídá, že se přivlastňovací zájmena musí k něčemu přivlastňovat (neboli "připojovat, vztahovat"). Je to opravdu tak, za přivlastňovacími zájmeny musí být nějaký další výraz, který se k zájmenu "připojuje". Tato zájmena nám tedy umožňují něco někomu přivlastnit. (Je důležité si všechna zájmena dobře zapamatovat! Prozatím v následujícím přehledu vynecháme "ITS".)

   It is MY phone. (To je MŮJ telefon.)

   This is YOUR computer. (Toto je TVŮJ počítač.)

   This is HIS passport. (Toto je JEHO cestovní pas.)

   It is HER family. (To je JEJÍ rodina.)

   That is OUR room. (Tamto je NÁŠ pokoj.)

   This is YOUR address. (Toto je VAŠE adresa.)

   It is THEIR gift. (To je JEJICH dar.)

POZOR na užití slov "HIS" (jeho), "HER" (její), "ITS" (jeho, její):

V češtině nerozlišujeme, zda se tato zájmena "vážou" na životná či neživotná podstatná jména. (Např. české zájmeno "jeho" můžeme "připojit" k ŽIVOTNÝM podstatným jménům - např. "on a JEHO kamarádi", nebo k NEŽIVOTNÝM slovům - např. "stroj a JEHO součástky".) V angličtině to je ale jinak!

V ANGLIČTINĚ se rozlišuje:

Když něco přivlastňujeme "živým bytostem", využíváme zájmen HIS a HER:

   - the MAN and HIS computer (MUŽ a JEHO počítač)

   - the WOMAN and HER car (ŽENA a JEJÍauto)

Když něco přivlastňujeme "neživým věcem/subjektům/zvířatům", použijeme zájmeno ITS:

   - the CAR and ITS shape (AUTO a JEHO tvar)

   - the DOG and ITS ears (PES a JEHO uši)

   - the COMPANY and ITS employees (FIRMA a JEJÍzaměstnanci)


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!