5/ Přítomný čas průběhový - otázky kladné a záporné

22.08.2020

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

Otázka se vytvoří pouze převedením slovesa TO BE do otázky (viz 1. lekce).

Otázka kladná:

     ARE you watchING TV?                                      (Díváš se na TV? - právě teď.)

     IS he comING?                                                       (Přichází ? - právě teď.)

     IS she goING?                                                        (Odchází ? - právě teď.)

     IS it rainING?                                                         (Prší ? - právě teď.)

     ARE they gettING up?                                          (Vstávají ? - právě teď.)

Otázka záporná:

(V závorce je uvedena další možnost, jak tento typ otázky vytvořit, ale jde spíše o formální znění, které se v běžné řeči neuplatní.)

     AREN'T you watchING TV?

     (ARE you NOT watchING TV?)                                  (Nedíváš se na TV? - právě teď.)

     ISN'T he comING?

     (IS he NOT comING?)                                                   (Nepřichází? - právě teď.)

     ISN'T she goING?

     (IS she NOT goING?)                                                     (Neodchází? - právě teď.)

     ISN'T it rainING?

    (IS it NOT rainING?)                                                      (Neprší? - právě teď.)

     AREN'T they gettING up?

     (ARE they NOT gettING up?)                                     (Nevstávají? - právě teď.)

CVIČENÍ:

Klíč ke cvičením bude umístěn na konci celé série článků z 5. lekce.

Cvičení č. 2/ Přeložte věty v přítomném čase průběhovém:

1. Hraje si Lili s míčem? _______________________________

2. Čte John nějakou knihu? _____________________________

3. Neprocházejí se v parku? _____________________________

4. Prší? ________________________________________

5. Hrají si děti v zahradě? ______________________________

6. Tamta matka pozoruje svoje děti. ________________________

7. Sophia píše (s) levou rukou. ___________________________

8. On se teď neobléká. ________________________________

9. Kam odcházíš? ___________________________________

10. Čekám na svoje rodiče. ______________________________


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!