5/ Přivlastňovací zájmena (3. část)

18.07.2020

Zbývá poslední důležitá informace ohledně přivlastňovacích zájmen. Na konci vás také čeká úkol, abyste si ověřili, jak máte přivlastňovací zájmena zvládnutá.

V češtině používáme výrazy "svůj, svá, své", ale angličtina toto nemá!

Ještě existuje jeden velký rozdíl oproti češtině: V češtině často používáme zájmena svůj, svá, své. Ale POZOR - angličtina toto zájmeno vůbec nemá!!! Takže kdykoli chceme přeložit slova svůj, svá, své, musíme použít jedno z výše zmíněných přivlastňovacích zájmen! Toto je velmi důležité a praktické vědět!

Například:

   the mother with HER child (matka se SVÝM dítětem)

   the dog with ITS master (pes se SVÝM pánem)

   the company with ITS employees (firma se SVÝMI zaměstnanci)

   the parents with THEIR children (rodiče se SVÝMI dětmi)

Jak poznáme, které přivlastňovací zájmeno použít (zda your, his, her, atd.)? Jednoduše - musíme to zkrátka odvodit podle osobního zájmena. Vysvětlíme si to na výše uvedených větách:

Matka se SVÝM dítětem. → Jak přeložit výraz "SVÝM"?

= Prvně si musíme uvědomit, k čemu se výraz "svým" vztahuje. V tomto případě se vztahuje ke slovu "matka". Slovo "matka" můžeme nahradit osobním zájmenem "ona" (she). A jak víme, "she" má přivlastňovací zájmeno "her"... The mother with HER child.

Pes se SVÝM pánem. → Jak přeložit výraz "SVÝM"?

= Výraz "svým" se vztahuje ke slovu "pes". Jak jsme si již řekli, zvířata jsou v angličtině považována za neživotná, takže slovo "pes" nahradíme zájmenem "it" (ono). Přivlastňovací zájmeno odvozené od "it" je "its"... The dog with ITS master.

CVIČENÍ:

Klíč ke cvičením bude umístěn na konci celé série článků ze 4. lekce.

Cvičení č. 1/ Doplňte vhodné přivlastňovací zájmeno:

1. I and ..................... brother. 2. She and ................umbrella.

3. You and .................house. 4. The house and ................ garden.

5. They and .................. cat. 6. He and ...................office.

7. The dog and ................head. 8. We and ...................lamp.

9. She and ................... dresses. 10. He and ................... children.

Cvičení č. 2/ Přeložte:

1. Toto je jeho matka.____________________________________________

2. Tamto je tvůj bratr.____________________________________________

3. Toto jsou její děti._____________________________________________

4. Tamto jsou naše knihy.__________________________________________

5. Toto je Louise se svým novým přítelem.________________________________

6. Jeho bratranec nebydlí se svojí rodinou.________________________________

7. Její teta nemá ráda své rodiče.______________________________________

8. Pan a paní Smithovi mají syna, nazývaného Tom. Jejich syn má oranžové auto.

_________________________________________________________


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!