7/ Slovesa - základ mluvení - souhrn

17.07.2020

Je dobré si uvědomit, že stále probíráme přítomný čas prostý, který je naprosto zásadní pro konverzaci. Doposud jsme se setkali se slovesem "TO BE" (viz 1. lekce), "TO HAVE" (2. lekce) a s tvorbou vět s ostatními slovesy (3. lekce).

Nyní nastal čas propojit všechny tyto informace dohromady a udělat si přehled sloves. Je potřeba připomenout, že slovesa jsou pro tvorbu vět to nejdůležitější. Bez slovesa nevytvoříme větu.

Shrňme si to ještě jednou - dosud jsme probrali tvorbu vět se slovesy TO BE, TO HAVE a ostatními slovesy (říká se jim "významová" slovesa). Jak to jde všechno skloubit dohromady? Podívejte se na následující obrázek:

Toto schéma představuje základ mluvení v přítomném čase (prostém). Pojďme si jej nyní rozebrat:

1/ BE:

Pokud je součástí věty sloveso TO BE, "pracujeme" s tímto slovesem samostatně (viz 1. lekce). Tzn. věta oznamovací, zápor i otázka je tvořena POUZE tímto slovesem! Nepotřebujeme žádné jiné pomocné sloveso. Vystačíme si jenom s tímto slovesem TO BE, které vyčasujeme (viz 1. lekce):

   I AM happy. You ARE happy. He IS happy. atd.

   You ARE NOT happy. He IS NOT happy. atd.

   ARE you happy? IS he happy? atd.

2/ HAVE:

V britské angličtině se s tímto slovesem pracuje samostatně (viz 2. lekce), to už umíme:

   I HAVE GOT a dog.

   You HAVEN'T (HAVE NOT) a dog.

   HAVE you GOT a dog?

POZOR! V americké angličtině se toto sloveso považuje za běžné "významové" sloveso, takže je k tvorbě vět zapotřebí pomocné sloveso "DO" (viz 3. lekce):

   I HAVE a dog. She HAS a dog. atd.

   You DON'T HAVE a dog. She DOESN'T HAVE a dog. atd.

   DO you HAVE a dog? DOES she HAVE a dog? atd.

Ptáte se, kterou variantu si vybrat? Zda americkou či britskou? Zde je několik postřehů:

- Americká angličtina je "pružnější", "flexibilnější", více gramatiku zjednodušuje. Britská angličtina je mnohem konzervativnější.

- Doporučuje se používat jeden typ angličtiny (měli bychom se vybrat buď britskou, nebo americkou angličtinu, neměli bychom to míchat dohromady).

- Až se budete učit minulý čas, zjistíte, že sloveso HAVE funguje jako "významové" sloveso, z tohoto důvodu je praktičtější americká angličtina.

3 / VÝZNAMOVÁ SLOVESA:

Všechna ostatní slovesa (kromě TO BE a HAVE v britské angličtině a kromě dalších speciálních skupin sloves, ale o tom až později) se označují slovem "významová slovesa". S nimi "pracujeme" tak, jak jsme se naučili ve 3. lekci. (Tzn. k tvorbě záporu a otázky potřebujeme pomocné sloveso DO):

   I like ice cream. She likes ice cream.

   You don't like ice cream. She doesn't like ice cream.

   Do you like ice cream? Does she like ice cream?

SHRNUTÍ:

Toto je skutečně základ mluvení a je důležité v tom mít pořádek! Je třeba umět tato slovesa kombinovat zcela bezchybně - vždy je důležité si uvědomit (dle výše uvedeného obrázku), s jakým slovesem "pracujeme" (zda BE / nebo HAVE / nebo VÝZNAMOVÁ SLOVESA). Podle toho musíme použít správnou gramatiku. Této části gramatiky byste měli věnovat maximální pozornost!!!

CVIČENÍ:

Klíč ke cvičení je umístěn na konci celé série článků ze 4. lekce.

Cvičení č. 4/ Záporné věty změňte na kladné a naopak (kladné na záporné):

1. Mike isn't here. ________________________________________

2. I go to the party. _______________________________________

3. He doesn't go to England. __________________________________

4. She has a blue dress._____________________________________

5. Is the weather cold today?__________________________________

6. We are ready to go. ______________________________________

7. She wants that car. ______________________________________

8. They have a nice daughter. _________________________________

Cvičení č. 5/ Přeložte:

1. (Ten) štíhlý muž s deštníkem je pan Novák. __________________________

2. Je Angličan? Ne, není. Je Čech. __________________________________

3. Neznáte tamtu malou, starou ženu? ______________________________

4. Jsou tamti psi mladí nebo staří? _________________________________

5. Má (ona) ráda ty psy? _______________________________________

6. Znáte tuto vysokou ženu? _____________________________________

7. Je to její kniha? Ano, je. ______________________________________

8. Je to anglická kniha nebo česká kniha? Nevím.

______________________________________________________

9. Kde je tatínek? Není v práci? Ne, není. ______________________________

10. Bere si svůj telefon? ________________________________________


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!