8/ Slovosled věty oznamovací ("vláček")

19.06.2020

Přítomný čas již umíme, a to jak věty oznamovací (kladné i záporné), tak otázky (kladné i záporné). Přesto se nyní znovu podíváme na tvorbu vět oznamovacích - konkrétně na SLOVOSLED.

Slovosled:

Slovosled, tj. přesně stanovené pořadí slov ve větě, je v angličtině nesmírně důležitý! Proč?

Porovnejme si to nejprve s češtinou. V češtině skloňujeme (např. škola, škole, školu, atd.), takže přesně víme, v jakém tvaru dané slovo je (rozpoznáme tak podmět a předmět) a můžeme jej umístit ve větě prakticky kdekoliv:

                                                                      Školu mám rád.

                                                                      Mám rád školu.

                                                                      Já mám školu rád.

V angličtině se na rozdíl od češtiny slova neskloňují! To znamená, že slova vypadají pořád stejně (school, school, school = tzn. slova nelze skloňovat!). Z toho vyplývá, že v angličtině na umístění slov ve větě opravdu velmi záleží! Neboť podle umístění slov ve větě přesně rozpoznáme, o jaký tvar se jedná!

Předchozí české věty lze přeložit do angličtiny pouze jedním způsobem:

                                                     Školu mám rád.                                         I like the school.

                                                     Mám rád školu.                                         I like the school.

                                                    Já mám školu rád.                                     I like the school.

                                                                                         (Nemůžeme zde nic přehodit jako v češtině!)

Rozumíte? Na pořadí slov ve větě opravdu záleží! Proto je důležité zafixovat si pravidla ohledně správného slovosledu! Pro snadnější zapamatování se podívejte na následující obrázek:

POZNÁMKA: V angličtině slovosled prezentuje ještě něco dalšího. Všeobecně se dá říci, že co je na začátku věty, je důležitější, než to, co je na konci věty. Jinými slovy, čím dále od začátku věty slovo je, tím víc ztrácí na důležitosti...

POZOR! V angličtině musí být PODMĚT VŽDY VYJÁDŘENÝ! (Tzn. "červená lokomotiva" z vláčku musí být v každé větě!!!) V češtině podmět nemusí být vždy vyjádřený:

      "(On) Chce psa"              (podmět "ON/ONA" nemusí být v češtině vyjádřený)

      "HE wants a dog."        (podmět "ON" musí být v angličtině vyjádřený!)

Jak schéma "vláčku" (slovosled) využít v praxi?

Především je důležité začít větu (máme zde na mysli větu OZNAMOVACÍ, nikoli otázku či rozkaz) podmětem! První věc, na kterou byste měli myslet při sestavování věty, je vždy podmět (tzn. aktivní činitel, člověk, zvíře, věc... , ten, kdo něco dělá, atd.).

Dále přidáme sloveso (aktivita, činnost,) a poté už nás to samo navede...

Posledními informacemi jsou místo a čas. Čas je z hlediska angličtiny nejméně důležitá informace, proto je až na konci věty.

CVIČENÍ:

Klíč ke cvičením je umístěn na konci celé série článků z 3. lekce.

Cvičení č. 6/ Přeložte věty:

1. Čteme v práci knihy. _______________________________________

2. Mike má psy rád.__________________________________________

3. Doma jím čerstvou zeleninu.___________________________________

4. Tamty lidi nemám rád. ______________________________________

5. Nebydlíme v Glasgow. _______________________________________

6. Doma piju každý den vodu.____________________________________


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!