8/ Směr: jet/odjet, přijít/přijet, vrátit se, jet autem

22.08.2020

Kdykoliv hovoříme o "směru", nejčastěji využíváme předložku "TO". Všimněte si, že do češtiny se v různých vazbách tato předložka překládá různě - DO, K/KE, NA.

Z toho vyplývá, že nemůžeme příliš dát na češtinu, ale rozhodně je důležité spojit si "směr" s předložkou "TO" (viz obrázek). Zapamatujte si dobře tento obrázek.

Není potřeba se všechna tato spojení učit nazpaměť, to vůbec není nutné. Je jen třeba si "zafixovat" předložku "TO" jako variantu číslo jedna, pokud se jedná o udání směru... Jako "směrovku TO"!

Takže ještě jednou: SMĚREM K, DO, K, KE, NA → → → to vše nejčastěji prezentuje předložka "TO"!

Později během studia angličtiny je třeba si všímat určitých "odchylek" a vnímat, kde je předložka "TO" nahrazena jiným slovem, či vůbec použita není. Jednu "odchylku" si uvedeme již teď:

ODCHYLKA - "GO HOME":

Kde neplatí "směrovka TO" je, když jako "směr" zmiňujeme slovo "DOMŮ". Zde se předložka "TO" nepoužívá! Tato bezpředložková vazba je velmi důležitá, určitě si ji dobře z a p a m a t u j t e!

Ukážeme si to v souvislosti s nejvíce používanými slovesy:

          go HOME                                         jet /jít/odjet DOMŮ

          come HOME                                   přijít/přijet DOMŮ

          come back HOME                         vrátit se DOMŮ

          drive HOME                                    jet (autem) DOMŮ

FÍGL NA ZAPAMATOVÁNÍ: Jak tuto vazbu pochopit a jak si ji zapamatovat? Pomyslně si můžeme představit, že vazba "DOMŮ" je miliónkrát opakovaná vazba, miliónkrát vyslovená v životech lidí... snad nejčastěji udávaný směr - a tak zkrátka došlo k jejímu zkrácení, kdy není potřeba žádné předložky!

CVIČENÍ:

Klíč ke cvičením je umístěn na konci celé série článků z 5. lekce.

Cvičení č. 4/ Přeložte (přítomný čas prostý nebo průběhový?):

1. Proč chodí Juliet každý den na poštu? __________________________

2. Jedeš teď domů? ______________________________________

3. Nechci chodit do práce. __________________________________

4. Proč jedeš teď do továrny? ________________________________

5. Chceš jít k tamté velké řece? _______________________________

6. John teď přichází k našemu stolu. ____________________________

7. Patrik se chce vrátit domů. ________________________________

8. Proč jde teď John na svou zahradu? ___________________________


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!