Plán Billa Gatese: budete žrát brouky, my budeme vlastnit vaši půdu

13.07.2022

Nizozemská novinářka odhalila, že za plánem nizozemské vlády na vyvlastnění pozemků farmářů a vybití většiny stád krav kvůli zámince dusíkové krize stojí Bill Gates a jeho plán na celosvětovou introdukci alternativní bezmasé stravy, založené na proteinech z hmyzu a brouků!

Gates zainvestoval do online donáškového supermarketu švagra nizozemské "dusíkové" ministryně, která zákon o likvidaci 30% farmářů protlačila, přes půl miliardy eur! Indukce hladomoru v Evropě má proběhnout přesně podle mustru Velkého resetu a Světového ekonomického fóra!

Další den a další obrovský skandál, vedoucí do nejvyšších špiček evropské politiky. Nizozemská novinářka Eva Vlaardingerbroek v pořadu kanadského studia Rebel News odpálila před několika dny naprostou bombu. Za mohutnými protesty farmářů v Holandsku, kteří se bouří proti přijatému zákonu o likvidaci 30% zemědělské půdy a stejného množství skotu, stojí ve skutečnosti Nadace Billa a Melindy Gatesových a plány Světového ekonomického fóra na Velký reset a zavedení bezmasé společnosti.

Lidé budou v éře uměle navozeného hladomoru konzumovat brouky a hmyz, které budou nakupovat online a donáškové společnosti budou tyto bezmasé potraviny doručovat přímo do domu a do bytu, takže lidé už nebudou nikdy potřebovat osobní automobil, nebudou potřebovat ani MHD, prostě nebudou muset opustit bydliště, protože budou pracovat z domova a veškeré potraviny jim doručí donáškové společnosti, které si nic za donášku účtovat nebudou, protože donášky budou již rozloženy do cen zboží.

Video: https://aeronet.news/video-budete-zrat-brouky-a-my-budeme-vlastnit-vasi-pudu-nizozemska-novinarka-odhalila-ze-za-planem-nizozemske-vlady-na-vyvlastneni-pozemku-farmaru-a-vybiti-stad-krav-kvuli-zamince-dusikove-krize/

Přesně taková donášková společnost vznikla v roce 2018 v Holandsku. Jmenuje se "Picnic" a minulý rok v roce 2021 do této firmy zainvestovala Nadace Billa a Melindy Gatesových neuvěřitelnou sumu 600 milionů EUR, tedy přes půl miliardy. Firma se prezentuje jako společnost s udržitelným ekologickým rozvojem, která chce snížit uhlíkovou a dusíkovou stopu v Holandsku tím, že drtivá většina nákupů potravin už nebude prováděna soukromou dopravou lidí do nákupních center a zpět prostřednictvím vlastních aut, a je jedno, jestli spalovacích nebo elektrických, ale všechny nákupy se budou realizovat online z domova a zboží budou rozvážet na kolech, elektrických koloběžkách a elektrických skútrech zaměstnanci donáškových společností. Tím se podle firmy Picnic omezí až jedna třetina uhlíkových a dusíkových emisí Holandska za celý rok. To zní úžasně, pokud tohle položíte na stůl investorům do zelených nesmyslů, že?

Melinda a Bill Gatesovi
Melinda a Bill Gatesovi

Ministryně protlačila zákon na likvidaci 30% farmářů a její švagr dostal do své firmy od Billa Gatese dotaci ve výši přes půl miliardy eur

Jenže jak zjistila holandská novinářka, celé to "smrdí" opravdu velkou korupcí. Tento šílený zákon v Holandsku na zrušení 30% zemědělské půdy a její vyvlastnění od zemědělců za státem stanovenou vyvlastňovací cenu prosadila v holandském parlamentu ministryně pro životní prostředí a politiku dusíku Christianne van der Wal-Zeggelink, které Nizozemci neřeknou jinak než "Dusíková ministryně".

Právě ona tento zákon v parlamentu předložila a všemožně protlačovala s pomocí nizozemského premiéra Marka Rutteho (člen Světového ekonomického fóra Klause Schwaba a rovněž čestný člen The Atlantic Council) a nakonec byl zákon přijat. Ministryně ale zákon podle všeho netlačila z čisté lásky k ekologii, protože novinářka Eva Vlaardingerbroek odhalila, že švagr Dusíkové ministryně je v Holandsku zakladatelem donáškového EKO supermarketu Picnic, do kterého shodou náhod vloni zainvestoval Bill Gates a jeho nadace 600 milionů eur. Panečku, to už se vyplatí pořádně zatlačit takový zákon na vyvlastnění půdy zemědělcům, aby došlo k indukci hladu, že?

Bill Gates neustále básní o tom, jak lidé budou jíst hmyz a brouky, aby došlo k redukci emisí CO2 a dusíku na této planetě, abychom se neudusili. Jeho přítel Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra pro změnu tvrdí, že ve světě po Velkém resetu nebudete nic vlastnit a budete šťastní. A přesně tak to nyní má proběhnout v Holandsku.

Lidé budou žrát brouky z donášky a Bill Gates a globalisté budou vlastnit veškerou zemědělskou půdu. Lidé nebudou mít dovoleno si pěstovat vlastní biologické jídlo, protože to bude kvalifikováno jako terorismus, tedy výroba tzv. jedů, jako jsou metan, CO2 a dusík. Lidé půjdou za chov hospodářských potravinových zvířat do koncentračních a převýchovných táborů. Budou označováni za teroristy, kteří si chovali zvířata, otravující atmosféru a ohrožující tak celou společnost a naši planetu. Ano, to je děsivá finální podoba Total Control.

Globalisté nám chtějí vzít svobodu pěstování potravin na vlastní půdě, Brusel chce už evidovat a poté dokonce zdanit i slepice!!

Přesně z toho důvodu chce Evropská unie zavést povinný centrální registr drůbeže, tedy slepic. Každá jedna slepice bude muset být registrována a nahlášena. Česko podle posledních informací žádnou výjimku nedostane. Evropská komise trvá na tom, že množstevní výjimky neplatí ani u psů, ani koček, proto nebudou poskytovány množstevní výjimky z registrací ani na slepice. Údajně prý kvůli zdravotní kontrole a hrozbě šíření ptačí chřipky, kterou slepice přenáší. To je záminka. Chtějí kontrolovat chovatele živočišné výroby, aby je měli v evidenci a mohli je v dohledné době nejprve zdanit uhlíkovou a dusíkovou daní z každé slepice, a později dokonce jejich chovy zrušit, jako to nyní odhlasovali poslanci teď v Holandsku chovatelům skotu.

Takto vypadají prázdné regály v holandských supermarketech po vypuknutí protestů farmářů
Takto vypadají prázdné regály v holandských supermarketech po vypuknutí protestů farmářů

Globalisté mohou dosáhnout Total Control společnosti jen tehdy, pokud získají plnou kontrolu nad výrobou potravin, a to jak rostlinné, tak i živočišné produkce. Proto již v USA si nesmíte v mnoha městech na volné půdě u domu pěstovat potraviny, proto už chtějí v Evropě evidovat i slepice, abyste si nemohli produkovat ani vajíčka, která jsou největším zdrojem živočišných proteinů hned vedle skotu.

Pokud odstraníte ruské obilí (a hnojiva) kvůli sankcím, a pokud vyřadíte i holandské exportní zemědělce z provozu nebo je donutíte dramaticky omezit podnikání a pokud k tomu ještě uzavřete ruský plyn, který se používá v sýpkách s obilím pro sušení státních obilných rezerv v silech, tak najednou máte před sebou vlhký sen Klause Schwaba, jeho Světového ekonomického fóra a Billa Gatese o masovém hladovění lidí a nucené konzumaci potravin, vyráběných v laboratořích z brouků a z hmyzu, nikoli z živočišné výroby, produkované zemědělci.

Společnost Picnic chce finanční prostředky od Billa Gatese podle informací na sociálních sítích použít především na urychlení expanze ve Francii a Německu a bude investovat zejména do robotických center pro doručování zboží, elektrických jednostopých a případně i dvoustopých vozidel na delší trasy a týmu softwarových vývojářů. Kromě toho chce společnost vytvořit rámec pro uspokojení rostoucí poptávky - a to prý udržitelnějším způsobem.

Likvidace 30% produkce druhého největšího světového producenta potravin na světě je indukcí potravinové krize a hladomoru

Holandsko je po USA druhým největším exportérem zemědělské produkce na světě. Nizozemský zemědělský export vyveze do zahraničí každý rok zboží v objemu vyšším než 65 miliard eur, což představuje 17,5% veškerého objemu holandského exportu.

Likvidační zákon, který má omezit o 30% zemědělskou produkci a půdu, povede k mamutímu propadu holandského HDP. Je to dočista sebevražda Holandska v přímém přenosu, prováděná za dozoru Billa Gatese, WEF a Komise 300. 

Proces Total Control má za úkol omezit pohyb jedince, odebrat mu práva a svobody, odebrat mu blahobyt a samostatnost a učinit ho plně závislým na režimu, který postupně přestane mít národní charakter, ale stane se režimem globálním a řízeným něčím, co se bude čím dál tím více podobat jediné a globální světové vládě.

Globalizace je řídícím procesem světového sionismu. Nejvyšším orgánem globalizace je Komise 300. Právě ona se má v blízké době transformovat do nikým nevolené a nikdy nikým nejmenované světové vlády!

Definice svobod člověka není jen o svobodě pohybu

To, co představuje stále překážku pro ukotvení Nového světového řádu, je svoboda člověka. Ta je definována ale více atributy, než je jenom volný pohyb. Svoboda je definována nejen volností pohybu, kterou už mít nebudeme kvůli zákazu spalovacích aut a nedostatku elektřiny pro elektrická auta, ale i svobodou správy svého těla a zdraví, že nikdo se nesmí dotýkat vašeho těla, nebo vám násilně či z donucení vpichovat nebo podávat něco, co nechcete.

Prázdné regály v holandském supermarketu
Prázdné regály v holandském supermarketu

Sami víte, že tuto svobodu v minulých dvou letech už globalisté lidem vzali. Už si o svých tělech nerozhodujete. Dalším atributem svobody je svoboda volby stylu života a životosprávy. Svobodně si volíte, co jíte, konzumujete, pijete, jak často a v jaké struktuře. Ani tuto svobodu již nemáme mít, globalisté nám chtějí nařizovat, co máme jíst, a co naopak už se jíst nesmí, protože to škodí přírodě a představuje to prý terorismus proti planetě.

Globalisté postupně národům a lidem odstraňují jednu svobodu za druhou

Další svobodou je svoboda vlastnictví. Nikdo vám nesmí sáhnout na majetek a vzít vám, co je vaše, pokud to sami a dobrovolně nechcete prodat či darovat. Ale ani to už neplatí, viz právě dusíkový zákon přijatý v Holandsku, kterým se budou zemědělcům násilně vyvlastňovat pozemky a půda. Atributem svobody je i platba v hotovosti. Pokud vám někdo chce vnutit bezhotovostní platby, které lze arbitrárně zmrazit, zablokovat, suspendovat, tak to není nic jiného, než dobytek, který vás chce připravit o jednu z vašich dalších svobod.

Velký bratr chce vidět přes bezhotovostní platební styk, co kupujete, za co platíte, v kolik hodin platíte, kde za to platíte, komu platíte, kolik toho nakoupíte, a jestli nenakupujete něco, co byste neměli, co vám škodí, anebo něco, o čem rozhodl orgán, úřad, úředník, že nesmíte nakupovat, protože to nemáte dovoleno, protože jste zlobili a nemáte dobrý sociální kredit.

Klaus Schwab předal Marku Ruttemu ocenění “Globální občan” na slavnostním večeru The Atlantic Council
Klaus Schwab předal Marku Ruttemu ocenění “Globální občan” na slavnostním večeru The Atlantic Council

Jednou z největších svobod je pěstování potravin vlastními silami na vlastní půdě vlastními prostředky. Toto je právo, které je jedno z nejstarších práv na této planetě. Dokonce i otroci v otrokářských systémech měli právo si vlastními silami pěstovat jídlo a chovat zvířata ke své obživě, viz otroci na americkém jihu v USA v polovině 19. století. Jenže dnes už nemáte toto právo ani jako svobodní lidé, ani jako otroci.

Americká města ve vyhláškách zakazují pěstování potravin u domů, a záminkou pro tyto zákazy jsou hnojiva, pyl a kontaminace ovzduší. Ve skutečnosti jde o lobbing potravinářských řetězců, aby si lidé nemohli pěstovat brambory, a aby nemohli ani ve městech chovat u domku slepice na produkci vajec. Aby řetězce neztrácely zisk tím, že by si lidé pěstovali a chovali rostlinnou a živočišnou produkci sami. 

Pokud jde o svobodu slova, o tom snad už ani nemusíme mluvit, tu už dávno nemáme. Kdo mluví a píše svobodně, anebo nepíše v souladu s vládou, bude zablokován.

Všechny procesy, které okolo vidíme, vedou k nasunutí Total Control společenského systému. Vzít lidem půdu, jídlo a svobodu rozhodování o tom, co budou jíst, to je jeden z prvků Total Control, který v mnohém překoná šok z minulých dvou let, když nám globalisté brali svobodu rozhodování o svých tělech. Není proto divu, že právě v pondělí v jednom z center donáškové služby Picnic vypukl masivní požár, který vyšetřuje policie. Zatím se nezdá, že by šlo o žhářství. Média jsou ale v pohotovosti, protože režim se pokusí pomocí provokace obvinit farmáře z páchání terorismu a žhářství, aby Rutteho vláda mohla proti farmářům zasáhnout silou s pomocí armády a bezpečnostních složek.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!