ČR je dle ruských orgánů sponzorem mezinár. terorismu

01.01.2024

Česká republika je podle ruských orgánů sponzorem mezinárodního terorismu, protože prý dovolila ukrajinské armádě použití českých zbraní proti "všem" ruským cílům bez rozdílu, včetně civilní infrastruktury na ruském území!

Právě proto Lipavský nechtěl, aby český zástupce vystoupil v RB OSN ve věci vyšetřování teroristického útoku Ukrajiny fragmentační a kazetovou municí proti civilním cílům v Belgorodu?

Vůbec jsem nepředpokládal, že na Silvestra a na konec roku budu narychlo a mimo redakční plán psát tak zásadní článek, ale naše redakce byla v uplynulých hodinách informována o postojích ruského ministerstva zahraničí ve věci ukrajinského teroristického útoku na ruské pohraniční město Belgorod, které se stalo terčem raketového útoku ukrajinské armády za použití fragmentační a kazetové munice, mezinárodně zakázané smlouvami jako nehumánní prostředek boje, přičemž použití těchto zbraní mimo bojiště proti civilní zástavbě není nic jiného než terorismus. Pachateli útoku byli mimochodem již identifikováni příslušníci Národního praporu Kraken pod velením Sergeje Veličky.

Jeden z následků ukrajinského útoku na nákupní středisko v Belgorodu
Jeden z následků ukrajinského útoku na nákupní středisko v Belgorodu

Ukrajinská armáda k víkendovému útoku použila ukrajinské raketomety s raketami Olcha a rovněž české komplexy RM-70 Vampire. Raketové komplexy zasáhly centrum Belgorodu a podle posledních informací pozabíjely už více jak 20 civilistů, kteří byli zasažení fragmentační municí z ukrajinských a českých raket. Podle ruských vyšetřovatelů byla akce řízena ukrajinskou tajnou službou GUR ve spolupráci se zahraničními poradci v hotelu Charkov Palace v Charkově, proti kterému ruská armáda v noci ze soboty na neděli provedla odvetný úder raketami Knižál. V hotelu zahynuli příslušníci GUR, kteří útok na Belgorod naplánovali, a rovněž někteří zahraniční poradci.

Mapa Belgorodu, kam všude dopadly rakety z ukrajinského útoku
Mapa Belgorodu, kam všude dopadly rakety z ukrajinského útoku

Naše redakce byla exkluzivně informována ze strany ruských zdrojů, že Rusko ve spolupráci s některými dalšími zeměmi, jako je Čína, zvažuje zařazení České republiky na seznam zemí podporujících mezinárodní terorismus. Česká republika totiž podle Moskvy prý v tichosti dovolila ukrajinské straně, že může české zbraně a rakety používat proti "všem" cílům v Ruské federaci, bez jakéhokoliv omezení, na rozdíl od Američanů, kteří Kyjevu zakázali použití hned několika typů svých zbraní proti ruskému území a proti civilním cílům v Rusku. Česká vláda však podle ruského ministerstva zahraničí překročila rubikon a stala se podporovatelem mezinárodního terorismu, což podle našich exkluzivních informací bude řešeno na politické, diplomatické a justiční úrovni po Novém roce a v následujících týdnech.

Moskva: "Česká vláda Petra Fialy podporuje mezinárodní terorismus!"

Ukrajinci totiž k útoku na Belgorod použili jen ty rakety, které mohou proti cílům v Rusku použít a mají k tomu souhlas od západních partnerů. Ukrajinská armáda tak nemohla proti Belgorodu použít britské rakety Shadow Storm, ani americké MLRS rakety HIMARS. Na jejich použití proti ruským civilním objektům v Rusku nemá Ukrajina, na rozdíl od české vlády povolení.

Jak nás informoval do redakce zdroj ruského ministerstva zahraničí, ukrajinská vláda dostala souhlas k použití raketových systémů proti ruskému území bez omezení cílů určení (tedy včetně civilních cílů) pouze od jediné země – od České republiky! Naše redakce proto poslala ruskému lidu skrze ruské novináře hlubokou omluvu jménem všech slušných lidí v České republice za ohavný čin ukrajinské armády, ke kterému byly ve spolupachatelství s českou vládou použity české raketové komplexy.

Český MLRS komplex RM-70 Vampire
Český MLRS komplex RM-70 Vampire

Ukrajina dostala od ČR hned několik komplexů RM-70 Vampire s modernizovanými raketami s dostřelem až 40 km. Vzhledem k tomu, že žádné jiné MLRS komplexy neměl Kyjev povolené k použití proti městům a civilním cílům v Rusku, zůstaly nakonec Ukrajincům k dispozici jenom letité ukrajinské komplexy Olcha a české RM-70 Vampire. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova potom uveřejnila neuvěřitelnou informaci o tom, jak český ministr zahraničí Jan Lipavský zdůvodnil, že český zástupce v OSN se nezúčastní zasedání Rady Bezpečnosti OSN, které svolalo Rusko v reakci na teroristický útok ukrajinské armády na ruské pohraniční město Belgorod.

Český velvyslanec nepojede na zasedání Rady bezpečnosti OSN, o které požádalo Rusko, kvůli ukrajinskému ostřelování Bělohradu, při němž byly použity české zbraně. Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského "česká strana odmítá, aby je Rusko kamkoli předvolávalo".

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí reagovala na dopis, který české ministerstvo zahraničí poslalo do OSN na omluvu, že český zástupce se na jednání RB OSN nedostaví. Podle našich informací došlo k rozhodnutí nezúčastnit se mimořádného zasedání RB OSN z důvodu obav, že by se český zástupce dostal do křížového výslechu a musel by odpovědět na otázku, jestli české ministerstvo zahraničí dalo či nedalo Ukrajině otevřený či alespoň tichý souhlas s použitím českých zbraní proti civilním cílů v Ruské federaci.

Lipavský nevyslal do Rady bezpečnosti OSN českého zástupce, aby nebyl grilován otázkami Ruska na českou podporu ukrajinského terorismu

Český zástupce by mohl buď říct pravdu, anebo by musel lhát, což by bylo nebezpečné, protože ruské ministerstvo zahraničí má zřejmě od rozvědky záznam a nahrávky rozhovorů mezi ukrajinskými a českými představiteli, které jsou monitorovány a nahrávány. Lipavského ministerstvo zahraničí tak podle Moskvy transformuje Českou republiku na zemi podporující mezinárodní terorismus, protože Rusko disponuje důkazy, že česká strana dovolila Ukrajině používat české zbrojní systémy, jakkoliv, kdekoliv a proti jakýmkoliv ruským cílům, bez omezení. Proto je Česko spoluzodpovědné za teroristický útok ukrajinské armády. 

Lipavského ministerstvo poslalo do RB OSN tento výsměšný dopis:

Excelence,

bereme na vědomí žádost Ruské federace o účast České republiky na základě článku 37 prozatímního jednacího řádu na brífinku Rady bezpečnosti OSN dne 30. prosince 2023. Česko lituje každé ztráty na životech způsobené nezákonnou a nesmyslnou útočnou válkou, kterou Rusko vede proti Ukrajině již téměř dva roky. Za desetitisíce obětí na obou stranách konfliktu nese odpovědnost pouze Rusko.

Česko jednoznačně stojí za Ukrajinou a plně ji v souladu s mezinárodním právem podporuje v její obraně proti ruské agresi. Rusko bohužel opakovaně využilo platformu Rady bezpečnosti ke sdílení dezinformací a propagandy týkající se války. Nemáme důvod se domnívat, že dnešní brífink bude jiný, a proto se ho Česko nezúčastní.

Česko zastává jasný a dlouhodobý postoj, že Rusko musí okamžitě zastavit tuto válku a stáhnout svá vojska z celého území Ukrajiny. To je jediná cesta ke spravedlivému a trvalému míru v souladu s Chartou OSN.

Lucie Hindlsová, trvalá zástupkyně Chargé d'affaires v OSN

Česká vláda se musí zodpovídat za podíl na ukrajinském terorismu za použití české munice

Česká republika se tak nepřímo svojí neúčastí přiznala k podílu na masakru v Belgorodu a nyní odmítá za spoluúčast na ukrajinském terorismu nést spoluzodpovědnost. Naše redakce se ostře distancuje od zločinných kroků české vlády, která nereprezentuje slušné občany české republiky a lidi dobré vůle. Každá válka je špatná, každá agrese plodí utrpení, a to jak vyprovokovaná ruská invaze na Ukrajinu, tak předtím 8 let trvající genocida ukrajinské armády namířená proti vlastním ukrajinským obyvatelům na Donbasu.

Pokud se však ve válce stanou terčem útoků civilisté, chodci na ulici, ženy, které si šly nakoupit, pokud jedna ze stran konfliktu útočí na civilní obyvatelstvo účelově s cílem zasít mezi řadami ruských občanů teror, děs a utrpení, pokud armáda jedné ze strany se snaží své neúspěchy v letní ofenzívě nahrazovat zbabělými teroristickými údery proti civilním cílům na straně nepřítele, potom všichni lidé dobré vůle musí takové jednání odmítnout a odsoudit.

Opozice v ČR se musí sjednotit a odsoudit vyzbrojování Ukrajiny českými zbraněmi, které Ukrajinci nakonec zneužívají k páchání terorismu

Všechny opoziční subjekty v ČR musí přijmout odsuzující stanoviska proti jednání a chování českého ministra zahraničí, které ohrožuje nejen bezpečnost české republiky, ale i bezpečnost občanů ČR při cestách v zahraničí, kde se na občany států podporujících mezinárodní terorismus mohou uplatňovat opatření, podobně jako některé země třetího světa považují držitele amerických a izraelských pasů za potenciální teroristy a sabotéry.

Používání českých raket ukrajinskou armádou k páchání terorismu a k útokům proti civilním cílům v Rusku je mezinárodní zločin, za který musí jednoho dne nést politici ze současné české vlády odpovědnost! Ukrajina je povinna válčit podle mezinárodního práva, a toto právo válčícím stranám zakazuje vedení úderů proti civilistům s cílem podkopat morálku nepřítele či zasít paniku.

Pokud si Lipavského družina vykládá mezinárodní právo tak, že když se páchá terorismus proti Rusům, tak je to v pořádku, protože to přece jsou Rusové, tak je na strašlivém omylu. Rusko nezapomíná a pachatele i spolupachatele útoku vypátrá, zajistí a postaví před soud. Je strašlivé, když se člověk musí stydět za svoji vlastní zemí reprezentovanou takovou bandou darebáků, jako je Fialův pětikoaliční holport. Zatáhnou naši zemi nejen mezi státy podporující terorismus, ale tímhle tempem nakonec i do války?!

Zdroj: aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!