Čína představila mírový plán pro Ukrajinu!

25.02.2023

Čína jako první země na světě představila realistický 12-bodový mírový plán pro Ukrajinu! Podle návrhu by mělo dojit k demilitarizaci celého území Ukrajiny od levého břehu Dněpru a Kyjev by se měl rozdělit na východní a západní část, jako kdysi Berlín!

Mírový plán ponechává Rusku všechna dosud obsazená území Ukrajiny! Plán je pro kolektivní Západ zcela nepřijatelný a neřeší ani problém "debanderizace" Ukrajiny a zajištění práv národnostních menšin!

Čína přesně na 1. výročí spuštění ruské speciální operace na Ukrajině uveřejnila dopředu avizovaný mírový plán pro Ukrajinu. Čínské ministerstvo zahraničí publikovalo celkem 12ti-bodový plán na urovnání konfliktu na Ukrajině mírovou cestou, přičemž návrhy v dokumentu jsou více než rozumné a za jiných okolností by byly uvítány světovou veřejností, zejména na Západě, který ještě před 30 lety pořádal organizované pochody za mír a politici ze západní Evropy se předháněli v mírových návrzích po celém světě.

Uběhlo více jak 30 let a role se vyměnily. Dnes to je Čína, která se snaží urovnat válku v Evropě a přichází s mírovým návrhem jako první země na světě, protože žádná ze západních zemí s mírovým návrhem přijít nechce, protože "mír" v otázce Ukrajiny je dnes pro západní politiky sprosté slovo a vznikají neuvěřitelné slovní novotvary jako "mírový štváč" nebo "proruský šváb" či "dezolát".

Čínský ministr zahraničí Wang Yi na bezpečnostní konferenci v Mnichově
Čínský ministr zahraničí Wang Yi na bezpečnostní konferenci v Mnichově

Celá Evropská unie je projektem pohrobků nacistů III. Říše, maskovaných do cvičebních úborů neoliberálů, kteří však v politické rovině předcvičují prostná cvičení hajlováním pravou rukou a podněcováním poválečného revanšismu a revizionismu v celé Evropě. Trvalo to nějakých 33 let, tedy celá Kristova léta, po roce 1989, než byl bývalý Východní blok převychován a naočkován rusofobií a nenávistí ke všemu ruskému stejně, jako touto nenávistí Hitlerův režim očkoval Němce proti bolševikům a Židům.

Ten proces v Německu probíhal již od 20. let minulého století a plně se rozvinul až počátkem 40. let v době války. Evropským pohrobkům nacistů tato indoktrinace obyvatel Východního bloku zabrala o dekádu déle, protože ještě v letech 2007 - 2009 Češi ostře protestovali proti umístění americké radarové základny v Brdech. To bylo před 16 lety, tedy skoro o 1 generaci dříve, kdy dnešní neoliberálové zdaleka neměli nad Čechy takovou moc.

Proces na 1. prioritě však vychoval novou proti-českou generaci, která nenávidí český stát a české vlastenectví, která uctívá USA, Evropskou unii a Brusel, která nezná vlastní minulost a která trpí obrovskou rusofobií, naočkovanou ze školství a médií. Evropa je tak znovu proti-rusky naočkovaná a tudíž mají politici volnou ruku pro vyvolání války mezi NATO a Ruskem. Přesně kvůli tomu se to dělá, aby to nebyli politici, kteří štvou národ do války, ale aby to byl lid, který to žádá, a politici lidu vyjdou vstříc.

Ministři zahraničí Wang Yi a Sergej Lavrov
Ministři zahraničí Wang Yi a Sergej Lavrov

Svět je obrácený naruby, když mírové návrhy na urovnání války v Evropě musí předkládat komunisté z Číny!

Obrovský řev o "slámě u kravína" nepřichází jen od politiků, ale od obyčejných lidí, od kterých byste to nikdy nečekali. Dnes se všude cpou a malují modro-žluté hadry a lidem to logicky začíná jít na nervy. Ukravinec sem, Ukravinec tam! Ukravinka tady, Ukravinka támhle! A celá Evropa chce do války proti Rusovi a nějaký mír je pro ně nežádoucí. A tak musí přijít Číňan, komunista a začne předkládat plán. Pojďme si ten 12-bodový plán Pekingu pro Ukrajinu ocitovat:

Postoj Číny k politickému řešení ukrajinské krize 

2023-02-24 09:00

1. Respektování suverenity všech zemí. Všeobecně uznávané mezinárodní právo, včetně cílů a zásad Charty OSN, musí být přísně dodržováno. Musí být účinně dodržována svrchovanost, nezávislost a územní celistvost všech zemí. Všechny země, velké i malé, silné i slabé, bohaté i chudé, jsou rovnocennými členy mezinárodního společenství. Všechny strany by měly společně dodržovat základní normy, jimiž se řídí mezinárodní vztahy, a hájit mezinárodní spravedlnost a čestnost. Je třeba podporovat rovné a jednotné uplatňování mezinárodního práva a odmítnout dvojí standardy.

2. Opustit mentalitu studené války. Bezpečnost jedné země by neměla být sledována na úkor ostatních. Bezpečnost regionu by neměla být dosahována posilováním nebo rozšiřováním vojenských bloků. Legitimní bezpečnostní zájmy a obavy všech zemí je třeba brát vážně a řádně se jimi zabývat. Složitý problém nemá jednoduché řešení. Všechny strany by měly v souladu s vizí společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti a s ohledem na dlouhodobý mír a stabilitu ve světě přispět k vytvoření vyvážené, účinné a udržitelné evropské bezpečnostní architektury. Všechny strany by se měly postavit proti prosazování vlastní bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatních, zabránit blokové konfrontaci a společně usilovat o mír a stabilitu na euroasijském kontinentu.

3. Ukončení nepřátelství. Konflikty a války nikomu neprospívají. Všechny strany musí zůstat rozumné a zachovat zdrženlivost, vyhnout se rozdmýchávání ohně a zvyšování napětí a zabránit dalšímu zhoršování krize nebo dokonce jejímu vymknutí se kontrole. Všechny strany by měly podpořit Rusko a Ukrajinu v tom, aby pracovaly stejným směrem a co nejrychleji obnovily přímý dialog s cílem postupně deeskalovat situaci a nakonec dosáhnout úplného příměří.

4. Obnovení mírových rozhovorů. Dialog a jednání jsou jediným schůdným řešením ukrajinské krize. Je třeba podporovat a povzbuzovat veškeré úsilí vedoucí k mírovému urovnání krize. Mezinárodní společenství by mělo zůstat oddané správnému přístupu k podpoře mírových rozhovorů, pomoci stranám konfliktu co nejdříve otevřít dveře k politickému urovnání a vytvořit podmínky a platformy pro obnovení jednání. Čína bude v tomto ohledu i nadále hrát konstruktivní roli.

5. Řešení humanitární krize. Je třeba povzbuzovat a podporovat všechna opatření vedoucí ke zmírnění humanitární krize. Humanitární operace by se měly řídit zásadami neutrality a nestrannosti a humanitární otázky by neměly být politizovány. Je třeba účinně chránit bezpečnost civilistů a zřídit humanitární koridory pro evakuaci civilistů z oblastí konfliktu. Je třeba vyvinout úsilí o zvýšení humanitární pomoci v příslušných oblastech, zlepšit humanitární podmínky a zajistit rychlý, bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci s cílem zabránit humanitární krizi většího rozsahu. OSN by měla být podporována v koordinační úloze při směrování humanitární pomoci do konfliktních oblastí.

6. Ochrana civilistů a válečných zajatců. Strany konfliktu by měly přísně dodržovat mezinárodní humanitární právo, vyvarovat se útoků na civilisty nebo civilní zařízení, chránit ženy, děti a další oběti konfliktu a respektovat základní práva válečných zajatců. Čína podporuje výměnu válečných zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou a vyzývá všechny strany, aby pro tento účel vytvořily příznivější podmínky.

7. Zachování bezpečnosti jaderných elektráren. Čína se staví proti ozbrojeným útokům na jaderné elektrárny nebo jiná mírová jaderná zařízení a vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní právo včetně Úmluvy o jaderné bezpečnosti (ÚJB) a rozhodně předcházely jaderným haváriím způsobeným člověkem. Čína podporuje Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) v její konstruktivní úloze při prosazování bezpečnosti a zabezpečení mírových jaderných zařízení.

8. Snižování strategických rizik. Jaderné zbraně nesmí být použity a jaderné války nesmí být vedeny. Hrozba jadernými zbraněmi nebo jejich použití by měly být odmítány. Je třeba zabránit šíření jaderných zbraní a zabránit jaderným krizím. Čína je proti výzkumu, vývoji a použití chemických a biologických zbraní jakoukoli zemí za jakýchkoli okolností.

9. Usnadnění vývozu obilí. Všechny strany musí plně a účinně a vyváženě provádět černomořskou obilnou iniciativu podepsanou Ruskem, Tureckem, Ukrajinou a OSN a podporovat OSN, aby v tomto ohledu hrála důležitou roli. Iniciativa spolupráce v oblasti celosvětové potravinové bezpečnosti, kterou navrhla Čína, představuje schůdné řešení celosvětové potravinové krize.

10. Zastavení jednostranných sankcí. Jednostranné sankce a maximální nátlak nemohou problém vyřešit, pouze vytvářejí nové problémy. Čína se staví proti jednostranným sankcím nepovoleným Radou bezpečnosti OSN. Příslušné země by měly přestat zneužívat jednostranné sankce a "jurisdikci dlouhých rukou" vůči jiným zemím, aby se podílely na deeskalaci ukrajinské krize a vytvořily rozvojovým zemím podmínky pro růst jejich ekonomik a lepší život jejich obyvatel.

11. Udržení stability průmyslových a dodavatelských řetězců. Všechny strany by měly horlivě udržovat stávající světový hospodářský systém a vystupovat proti využívání světové ekonomiky jako nástroje nebo zbraně pro politické účely. Je třeba vyvinout společné úsilí, aby se zmírnily vedlejší účinky krize a zabránilo se narušení mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky, financí, obchodu s potravinami a dopravy a podkopání globálního hospodářského oživení.

12. Podpora obnovy po skončení konfliktů. Mezinárodní společenství musí přijmout opatření na podporu postkonfliktní obnovy v konfliktních oblastech. Čína je připravena poskytnout pomoc a hrát v tomto úsilí konstruktivní roli.

Ukrajina ztratila po roce 2014 svými činy a kroky proti vlastnímu obyvatelstvu nárok a právo na samostatný stát

Čína v dokumentu zopakovala ruský požadavek z konce r. 2021 na USA a NATO, že bezpečnost jedné země nesmí být uplatňovaná na úkor bezpečnosti jiné země. To se týká především ohrožení Ruska plánem na přijetí silně protiruské a od r. 2014 banderovsky řízené Ukrajiny za člena NATO. Celá Ukrajina je od r. 2014 bezprávní stát, který nemá nárok na vlastní existenci, protože 8 let tyranizoval a terorizoval několik milionů vlastních občanů jenom kvůli jejich etnickému původu a rase.

Tedy kvůli ruské národnosti, kterou uváděli obyvatelé Ukrajiny při sčítání obyvatelstva do dotazníků. Ukrajina po roce 2014 přijala celkem čtyři zákony na zákaz ruského jazyka, a to ve školství, na úřadech, v obchodním styku a v tisku. Vzhledem k tomu, že na Ukrajině mluví rusky 61% obyvatel, bylo přijetí takových zákonů zločinem proti vlastnímu lidu a formou genocidy.

Jazykové rozdělení na Ukrajině podle dat posledního sčítání lidu na Ukrajině z roku 2001
Jazykové rozdělení na Ukrajině podle dat posledního sčítání lidu na Ukrajině z roku 2001

Na Ukrajině mluví ukrajinsky jen 19% obyvatelstva, zbytek obyvatel hovoří rusky anebo suržykem, což je mix ruštiny a ukrajinštiny, podobný mixu nářečí na Slovácku mezi češtinou a slovenštinou. Ukrajina jako taková tudíž nemá nárok na vlastní stát v takovém obrovském rozměru a rozsahu, jaký Ukrajině přidělili bolševici po revoluci v r. 1917.

Jazykový komplex Čechů, Moravanů a Slezanů je nezpochybnitelný, stejně jako Slováků. Ovšem Ukrajinci mají svůj jazyk jen na Haliči a tím to hasne. Dokonce i komediant Zelenský používá suržyk a pak to po něm vystříhávají ze streamu. Ukrajina zkrátka jako multinárodní stát existovat nemůže, protože těch 8 let po r.  2014 prokázalo, že Banderovci usilují o etnické vyčištění Ukrajiny od ruského etnika, a to bylo už přes čáru. Čínský plán tudíž přináší řešení - nebo spíš první nástřel řešení s mnoha nedostatky.

Čína navrhuje demilitarizaci východní Ukrajiny od levého břehu Dněpru a rozdělení Kyjeva na východní a západní část, rozdělenou tokem řeky

Ukrajina by podle tohoto plánu měla být od levého břehu Dněpru zcela demilitarizována a ukrajinská armáda by se odtamtud musela stáhnout na pravý břeh Dněpru, včetně vojenských základen a kasáren. Kyjev by měl být rozdělen na východní (ruskojazyčný) a západní (suržyk) Kyjev. Rozdělit na dvě části tokem řeky by se měla i města Dněpr a Záporoží. Tím by se oživil model východního a západního Berlína. A co je zajímavé, že demilitarizovaná zóna by měla mít své hlavní město, etnicky ruský Charkov nezávislý na Kyjevu. Ukrajina na pravém břehu by si ponechala za hlavní město Kyjev, ale pouze jeho západní část.

Tento demilitarizovaný prostor by se pro Ruskou federaci stal nárazníkovým pásmem v případě agrese Ukrajiny nebo NATO. Vyprázdněný a demilitarizovaný prostor by byl hlídán mezinárodními pozorovateli, kteří by dohlíželi na uchování demilitarizovaného statusu. Plán ale neobsahuje žádné podmínky na denacifikaci Ukrajiny, tedy na odstranění Banderovců z podílu na moci na Ukrajině, tedy na pravém břehu Dněpru.

Tato mapa se objevila na čínském webu Global Times spojeném s čínskou vládou
Tato mapa se objevila na čínském webu Global Times spojeném s čínskou vládou

Ruské etnikum nežije jen na levém břehu Dněpru, ale na celé Ukrajině. Banderovci se budou snažit etnicky začišťovat a vyhánět Rusy z prostoru na pravém břehu Dněpru, takže ten čínský plán je více spíš idealistický jako prvotní nástřel, ale za finální ho považovat nelze. Bez "debanderizace", tedy bez odstranění kyjevské junty, ovládané Banderovci a kolektivním Západem, prostě nepůjde mír na Ukrajině zabezpečit. Tohle musí vědět i Kreml, Putin i generální štáb ruské armády. Ani Hitler nemohl zůstat u moci v části Německa, protože aby válka skončila, museli být nacisté odstraněni od moci přímo v Berlíně. To platí o Kyjevu dvojnásob.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!