Portugalsko: nejvíce proočkovaná země EU vyhlásila nouzový stav

30.11.2021

Delta zemřela, ať žije Omicron! Nejvíce naočkovaná země EU zavedla nouzový stav, protože JIP oddělení v Portugalsku přetékají naočkovanými pacienty, umírajícími na agresivní zápaly plic!

Slovensko se utápí ve lžích politiků a hygieniků, vakcína už nefunguje ani jako divadelní rekvizita, ale poslankyně vládní koalice chystají časovanou bombu! Novela školského zákona má na Slovensku zřídit status školních lékařů a očkování dětí se bude moct provádět i se souhlasem vedení školy, ale ne nezbytně se souhlasem rodičů! A neočkovaní rodiče už nesmí na Slovensku vodit své děti do školky, mají si sehnat očkovanou náhradu!

Všechna světová média v posledních hodinách jedou jenom jednu jedinou informaci, že všude se začíná šířit nová mutace covidu nazvaná Omicron, která prý podle odborníků sníží současnou účinnost vakcín o 40% v průměru, a to nemluvíme o tom, že už současná účinnost vakcín je doslova k smíchu - a to vzhledem k tomu, že ani jedna neposkytuje bezinfekčnost.

Pokud vakcína neposkytuje bezinfekčnost, není to vakcína, ale terapeutikum. Toto je potřeba pořád opakovat, a to i lékařům, kteří by měli zřejmě vrátit diplomy, pokud toto zapomněli!! Základy imunologie se berou ve 3. semestru lékařských fakult: Neposkytuje-li vakcína bezinfekčnost, ale pouze ochranu příjemce před propuknutím vážné formy nemoci, jedná se o terapeutickou látku poskytující rezistenci a pomalé množení viru in vivo v lidském těle v důsledku nedostatečného počtu virů, které produkuje nedostatečný počet infikovaných buněk.

Terapeutikum se vyznačuje tím, že dávku látky je potřeba podávat častěji než vakcínu, obvykle v rozsahu 4 až 6 měsíců. Terapeutikum cílí na savčí buňky, kdy terapeutická látka přiměje buňky v plicích či dalších orgánech produkovat lidské adenoviry, které potom obsazují další buňky a tím zabraňují jiným a horším virům v jejich obsazení. Tím se zabraňuje těmto jiným virům (např. covidu), aby se dostaly do plicních buněk a začaly se tam množit. Virus totiž nemůže využít ke svému množení buňku, která je již obsazena jiným aktivním virem.

A toho se využívá u terapeutických látek. Buňky ale mají vlastní živostnost, plicní buňky se obměňují v průměru za 4 až 6 měsíců, takže logicky nově vzniklé buňky již v sobě adenoviry nemají a mohou tak být napadeny covidem anebo jiným virem. Proto logicky z toho vyplývá, že po 4 až 6 měsících musí očkovaná osoba utíkat pro "booster", protože již nemá v sobě terapeuticky impregnované plicní buňky, které zemřely a byly nahrazeny novými. Proto se nedivte, že globalisté zkracují přeočkování až na 4 měsíce, protože to je přesně doba životnosti buněk v plicích a v trachea trubici. Z tohoto důvodu se v Portugalsku rozpoutalo hotové peklo.

Portugalsko: Nejvíce proočkovaná země EU je v krizi a znovu vyhlásila nouzový stav

V říjnu list The New York Times otiskl článek, že v Portugalsku už nezůstal prakticky nikdo, kdo by se měl očkovat, protože všichni už dostali alespoň jednu dávku. Pokud budeme počítat 1 dávku, je v Portugalsku naočkováno téměř 90% obyvatelstva. Pokud se počítají 2 dávky, je to zhruba o 1,5% populace méně. Více než 10% populace už má ale i třetí dávku. Přesto nákaza znovu raketově roste. Ještě před 2 týdny na českých a slovenských médiích byla země vynášená do nebes a dávaná za vzor pro očkování prakticky veškerého obyvatelstva.

Portugalsko ale minulý týden ve čtvrtek vyhlásilo, že od 1. 12. znovu zavádí nouzový stav, protože portugalské nemocnice začínají praskat ve švech a přetékají doslova očkovanými pacienty, kteří umírají na JIP odděleních v nezvykle vysokých počtech na dosud nevídaně agresivní monotyp zápalu plic, který má obrovsky rychlou progresi a pacienti ráno začnou kašlat krev a odpoledne již jsou po smrti.

Portugalská média už nemají sílu na zkreslování informací, protože už nelze tvrdit, že JIP oddělení zaplavují neočkovaní, protože neočkovaní již v Portugalsku nejsou. Vakcíny podle všeho provedly v tělech očkovaných lidí doslova "zločin" - totiž vymazání plicní imunity. V lékařství se tomu říká "syndrom novorozence" a objevuje se obvykle u pacientů, předávkovaných ATB léky při léčbě zánětů, případně se objeví u onkologických pacientů po chemoterapii. V plicích dojde k výmazu paměťových imunitních buněk do výchozího stavu jako po narození člověka. Je to reset imunity plic do výchozího stavu jako po narození.

V takovém okamžiku plíce neumí bojovat ani s těmi nejprimitivnějšími viry a důsledkem je prudký zápal plic a velice rychlá smrt. Vakcinace proti covidu zkrátka může podle všeho u lidí vyvolat efekt vymazání plicní imunity a všichni se potom diví, co se to stalo, vždyť vakcína měla člověka ochránit. Syndrom novorozence není dosud přesně popsán, podle našeho kolegy lékaře se předpokládá, že jde o důsledek situace, kdy imunitní systém z nějakého důvodu přestane plnit svoji funkci v nějakém vybraném lidském orgánu, protože vyhodnotí, že danému orgánu nehrozí žádné riziko. Podle všeho je to důsledek terapeutické látky v plicních buňkách.

Jelikož cizí viry je nemohou obsadit, imunitní systém si virů nevšímá, protože nikde není detekováno množení virů. Imunitní systém tak vyhodnotí tento rozpor jako chybu své imunitní paměti a "zresetuje" se. Když potom staré plicní buňky odemřou a jsou nahrazeny novými, ostatní viry je začnou napadat, protože imunitní systém se znovu teprve učí na ně reagovat jako organismus novorozence. Než se to však imunitní systém naučí, člověk zemře na akutní zápal plic v důsledku napadení buněk miliardami virů, které by jinak imunitní systém dávno zničil. A v této situaci, kdy Portugalsko jako nejvíce proočkovaná země EU je znovu v nouzovém stavu, přichází ze Slovenska naprostý šok.

Slovenská vládní koalice chce zavést status školních lékařů, kteří by mohli mj. očkovat i školáky v rámci školní zdravotní péče naproti bianco informovanému souhlasu rodičů

Naše redakce byla informována, že v Národní radě SR leží návrh novely školského zákona, která zavádí status školních lékařů a zdravotníků, kteří na základě informovaného souhlasu budou moci poskytovat zdravotní péči školákům, a to včetně očkování. Jenže formulace jednoho z paragrafů jak tak neuvěřitelná, že reálně hrozí, že děti budou moci být naočkovány bez souhlasu rodičů, a to na základě souhlasu zástupce vzdělávacího zařízení, tedy ředitele školy. Jedná se o parlamentní tisk č. 658 a momentálně je novela v Národní radě SR ve druhém čtení. Předkladatelkami novely jsou poslankyně za vládní strany OLANO, SAS, Sme Rodina a Za ludí.

"Zdravotnícky pracovník podľa odstavce 1 poskytuje zdravotnú starostlivosť dieťaťu alebo žiakovi v škole alebo v školskom zariadení s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia."

Pokud novela projde v tomto chybném znění, bude moci slovenské děti ve škole očkovat lékař klidně jen se souhlasem ředitele, který je zástupcem vzdělávacího zařízení, přesně podle znění zákona. V novele úmyslně není specifikováno, o jaký typ zařízení se jedná. Na Slovensku se za zařízení považuje jakékoliv školské zařízení, nejen zařízení ústavní péče a dětské domovy. Taková formulace zákona, kde se používá slovo ALEBO (česky nebo) je vysoce nebezpečná, protože v případě školního lékaře tam žádné ALEBO být nesmí, protože tam patří výhradně taxativní výčet. Zástupce zařízení může být i ředitel internátu, domova mládeže. A to zdaleka není ten největší problém. Tím největším problémem je informovaný souhlas.

Právník varuje před podepisováním informovaných souhlasů 

Podle našich informací půjde o papír, který se dává rodičům podepsat jednorázově při nástupu dítěte na konkrétní školu, anebo jedenkrát ročně na začátku každého školního roku, a od té chvíle má škola informovaný souhlas natrvalo. Pokud rodič bude souhlasit, že dítě smí být ošetřováno designovaným školním lékařem, potom se lehce může stát, že lékař si pozve celou třídu na očkování a děti naočkuje bez vědomí rodičů, protože žádný druhotný a dodatečný souhlas nebude třeba. Škola totiž bude mít od rodičů v ruce informovaný souhlas. Když jsme návrh novely dnes dali našemu právníkovi, jenom se mu prý protočily oči a obratem nám odepsal:

"Důrazně doporučuji doručit škole v písemné formě oznámení, že dítě má již svého lékaře pro děti a mládež, ke kterému bude chodit na vyšetření či ošetření a jako rodič nedávám souhlas, aby dítě bylo ošetřováno školním lékařem. Dopis doručte škole poštou na doručenku."

Právník upozorňuje, že informované souhlasy jsou jedním z nejnebezpečnějších a nejzákeřnějších dokumentů, protože mají obvykle neomezené spektrum uděleného souhlasu, které se zpětně velmi špatně vylučuje. Definice lékařské péče je široká, a pokud dáte souhlas s lékařskou péčí školního lékaře o dítě, z hlediska práva a právních norem nebudete moci potom napadnout u soudu lékaře za to, že vám naočkoval dítě ve škole, protože lékař se bude hájit, že vakcína patří mezi ministerstvem zdravotnictví doporučované prostředky lékařské péče a ochrany zdraví dětí.

A pokud vy jste dali souhlas s výkonem lékařské péče školního lékaře na svém dítěti, zpětně to budete jen těžko zpochybňovat. Podle právníka je tak nejbezpečnější neposkytnout souhlas škole s péčí o dítě školním lékařem. Nejděsivějším varováním je Velká Británie, kde školní lékaři od 60. let bez souhlasu rodičů očkují britské školáky na základě informovaných souhlasů, které dokonce ani nelze vzít zpět. A že na Slovensku to myslí s izolací neočkovaných opravdu vážně, to potvrzují šokující svědectví ze slovenských mateřských škol.

Na Slovensku nesmí neočkovaní rodiče vodit své děti do školek, musí si sehnat očkované náhradníky!

Ty totiž nově podle nařízení slovenské vlády a epidemiologů nesmí do svých budov vpouštět osoby, které nemají očkování anebo prodělanou nemoc. Testy už nestačí. A představte si, že neočkovaný rodič už nesmí své dítě ani odvádět do školky, má si prý sehnat za sebe očkovanou náhradu a plnou moc na odvedení dítěte do školky a zpět. Rozčílení slovenští rodiče nenachází slov, sprostá slova létají na adresu všech členů slovenské vlády, to se ani tady nedá publikovat. Jenže, slova a nadávky nepomohou. Total Control je na Slovensku ve značné míře budován díky nečinnosti lidí. Dnes zakazují rodičům bez očkování vodit vlastní děti do školek. Ale co zítra?

Co když jednoho dne vám školka dítě už nevrátí a pouze se dozvíte, že dítě si odvezla sociálka, protože dítě žije v neočkované rodině, která dítě ohrožuje svou nezodpovědností na životě? A dítě vám nevrátí, dokud nepředložíte potvrzení o dvou dávkách naočkování. Myslíte si, že tak daleko to zajít přece nemůže? Opravdu tomu věříte, že tak daleko by to přece nemohlo zajít? Tak v tom případě vám přeji, aby vám ten optimismus vydržel, protože teror se začne prohlubovat, po Novém roce začne peklo v celé Evropě. Omicron se stane záminkou pro povinné očkování celé Evropy! Úplně všech! Omicron je záminka ke  zdůvodnění tohoto kroku plošného povinného očkování. 

Skrze děti a hrozbu odebírání dětí se budou snažit natlačit neočkované lidi do očkování. Postupně všechno selže, loterie, rozdávání peněz, tenisek, hrozby, nakonec sáhnou k tomu, co zaručeně zafunguje - na děti. V každé rodině, kde je alespoň jedno dítě, musí být všichni naočkovaní. Bude se to kontrolovat podle databáze obyvatelstva, kdo kde bydlí a jestli tam je dítě. Kdo se nenaočkuje, bude obviněn z ohrožování zdraví dítěte v domácnosti.

Vlády si chtějí sáhnout na miliardy eur z Fondu obnovy od EU a pamatujte, tam kde jde o miliardy pro politiky a jejich posluhovače, tam jdou ohledy na lidi stranou, tam se jde přes mrtvoly. Nezapomeňte, že mezi občany se v případě vakcinace počítají i děti, takže k dosažení kvóty 75% naočkované populace se použijí právě i ty děti. Takže dnes nesmíte odvést své dítě do školky, když nemáte vax, jako byste byli prašiví rodiče. Ale co zítra? Naivita vás zabije, pokud se jí budete držet. Podívejte se na Portugalce. Věřili vakcinaci a teď umírají v nemocnicích na zápaly plic a země je znovu v lockdownu. 

Autor článku: -VK- Šéfredaktor AE News

Zdroj: czechfreepress.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!