Do ČR přichází každý den více než 2 500 Ukrajinců

04.01.2023

Podle vnitra jich je celkově v Česku už bezmála 700 000, přičemž každý den jich v průměru přichází 2 500! Tímto tempem jich přibude každý měsíc 75 000 a do konce roku 2023 jich bude v ČR 1,6 milionu!

To je neúprosná matematika ukrajinizace ČR v přímém přenosu a už je jasné, proč si Fialova vláda musí začít půjčovat peníze u EIB na jejich zdravotní péči a pobyt! Ukrajinců je v ČR už tolik, že budou brzy představovat 16% celkové populace! Kde na ně vezme ČR peníze? Z půjček od EIB a ECB?

Když jsme v pondělí publikovali článek o tom, že Fialova vláda těsně před Vánocemi schválila usnesení o tom, že si česká vláda půjčí u Evropské investiční banky (EIB) až 200 milionů EUR na zdravotní péči o ukrajinské migranty v ČR, tak to vyvolalo mezi čtenáři obrovské pozdvižení, protože se ukázalo, že vláda už pomáhá ukrajinským migrantům nejen z peněz daňových poplatníků, tedy z našich peněz, ale dokonce si peníze pro Ukrajince půjčuje v Evropě.

V článku jsme uvedli, že v ČR je už bezmála půl milionu ukrajinských migrantů, jenže to byl omyl. Jak jsme byli do redakce upozorněni, to už dávno neplatí. Podle informací samotného ministerstva vnitra jich je v ČR už bezmála 700 000 a představte si, že každý den v průměru česká cizinecká policie zaeviduje v průměru 2 500 nových ukrajinských migrantů.

Počty ukrajinských migrantů v ČR ze dne 2. ledna 2023
Počty ukrajinských migrantů v ČR ze dne 2. ledna 2023

Každý den, každičký jednotlivý den jich přichází do ČR v průměru 2 500, někdy to je více jak 3 000 za den, jindy méně než 2 500, ale v průměru je to 2 500 denně. Výjimkou je ovšem včerejšek, kdy 2. ledna 2023 zaregistrovala cizinecká policie v ČR přes 7 000 ukrajinských migrantů v jeden den.

Neúprosnou matematikou snadno vypočteme, že tímto tempem jich každý měsíc do ČR přijde 75 000 a do konce roku 2023 jich přibyde 900 000. Když těch 900 000 připočtete k současným zhruba 700 000 Ukrajincům, kteří již v ČR jsou, vyjde vám, že ke konci tohoto roku jich bude v ČR celkem 1,6 milionu, tedy zhruba 16% populace ČR, čímž se Ukrajinci stanou největší národnostní menšinou v ČR. To není žádná nadsázka, ale holá matematika.

Surovikinova doktrína vyhání Ukrajince hlavně do ČR

Konec války na Ukrajině je v nedohlednu a Ukrajinci budou z Ukrajiny utíkat celý rok 2023, a to nejen kvůli válce a bombám, ale kvůli rozvratu ekonomiky a sociální bezpečnosti na Ukrajině. To je důsledek tzv. Surovikinovy doktríny, jejímž cílem je způsobit migrační kolaps v EU tím, že Ukrajina se stane po stránce koncepce sociální bezpečnosti neobyvatelnou, ať už kvůli zavřeným podnikům a hlavním zaměstnavatelům, nebo kvůli vypnuté elektřině a plynu, nebo kvůli netekoucí vodě atd.

Fialova vláda opravdu zešílela a rozhodla se, že přijme tolik ukrajinských migrantů, kolik jich přijde, to znamená úplně všechny, a to bez ohledu na ekonomické možnosti České republiky. To už není humanitární pomoc, to je ekonomická sebevražda ČR a demografická profylaxe neúnosné migrace. Už je tedy jasné, proč si česká vláda půjčuje u EIB bezmála 5 miliard korun na zdravotní výdaje pro Ukrajince!!

Gen. Sergej Surovikin
Gen. Sergej Surovikin

Ukrajinců přichází tolik, že státní rozpočet to neutáhne ani omylem, protože mandatorní výdaje na zdravotní pojištění jsou vázány na občany ČR, nikoliv na migranty. Česká vláda tak nemůže vynakládat peníze ze státních kapitol, ale musí brát peníze z rozpočtů ministerstva školství, protože ukrajinské dětí chodí do českých škol a k českým dětským lékařům, zatímco dospělí Ukrajinci jsou po zdravotní stránce sanováni z rezervních fondů, které jsou dávno na suchu, takže vládě nezbylo nic jiného, než si vzít na sekyru 5 miliard od EIB. A to je jen začátek.

Média úmyslně reportují jen číslo přidělených azylů a nikoliv to druhé, které reflektuje skutečný počet ukrajinských migrantů v ČR

Ministerstvo vnitra každý den, resp. skoro každý den, publikuje na Twitteru čísla nových ukrajinských migrantů, kteří za daný kalendářní den se nahlásili cizinecké policii, a kolik migrantů z Ukrajiny je v ČR celkově. A teď pozor, aby nedošlo k omylu. Mezi zaregistrováním migranta u cizinecké policie v ČR a mezi udělením azylu uplyne nějaký čas, takže počet udělených azylů Ukrajincům skutečně ještě nepřekročil číslo 500 000.

Ale počet reálně přítomných Ukrajinců, kteří uprchli z Ukrajiny a jsou v ČR již alespoň zaregistrováni, se blíží již 700 000 osob. Média v ČR šermují pouze s tím menším číslem, aby to nevyprovokovalo lidi k masovým demonstracím a pochodům, ale skutečnost je prostě taková, jaká je. Do ČR přišlo už bezmála 700 000 Ukrajinců kvůli válce na Ukrajině a každý den jich přichází v průměru 2 500.

Ruské údery na ukrajinskou rozvodnou síť vedou ke kolapsu sociální bezpečnosti Ukrajiny, která indukuje exodus Ukrajinců do EU a jak se zdá, hlavně do ČR
Ruské údery na ukrajinskou rozvodnou síť vedou ke kolapsu sociální bezpečnosti Ukrajiny, která indukuje exodus Ukrajinců do EU a jak se zdá, hlavně do ČR

Prezident republiky je v podstatě v nepoužitelném stavu a nechce proti této šílené vládě Petra Fialy zasáhnout, protože tato migrace přepisuje demografickou mapu ČR a vede k bezednému zadlužování ČR u evropských bank kvůli péči o tyto migranty, na kterou ČR už dávno nemá peníze, protože 10milionová republika není v pozici, aby se mohla starat již brzy o 1,6 milionu migrantů. To je prostě ekonomické šílenství a ekonomicko-demografická sebevražda!

Vyspělá ekonomická země má kapacity na to, aby se postarala o migranty v úhrnu 2 až 3% objemu své vlastní populace. To je maximum. V Česku by to znamenalo, že maximum počtu migrantů, o který se ČR stará, by neměl přesáhnout číslo maximálně 300 000!! Hranice 3% je podle mezinárodních standardů hraniční a zcela maximální, všechno nad tuto úroveň již je považováno za ohrožení vnitřní sociální bezpečnosti hostitelského státu, protože dochází k demografické (resp. migrační) profylaxi.

Česko riskuje propuknutí demografické profylaxe a vytváření velice nebezpečných ukrajinských ghett a izolovaných komunit

Demografická profylaxe je nebezpečný jev, kdy se začne objevovat nepřátelství od místních obyvatel k migrantům na jedné straně, zatímco migranti začínají vytvářet vlastní ghetta a vlastní sociální subsystémy, které nejsou v souladu s místním společenským řádem, protože počet migrantů je tak velký, že je nenutí se integrovat do místní hostitelské společnosti.

A tím autorizuje migranty k zakládání vlastních ghett a komunit, kde migranti obnovují svůj společenský řád země, ze které uprchli. Nic je nenutí k adaptaci do systému hostitelské země, protože komunita migrantů vede k profylaxi vlastního etnického základu v hostitelské společnosti, která brání adaptaci na místní systém. Migrační profylaxe je nejlépe patrná ve Francii, ale i ve Velké Británii a Švédsku.

V Paříži se nezvládnutá arabská migrace projevuje pravidelnými nepokoji a násilím v ulicích, při kterém hoří auta a obchody
V Paříži se nezvládnutá arabská migrace projevuje pravidelnými nepokoji a násilím v ulicích, při kterém hoří auta a obchody

Arabská migrace byla a je tak obrovská, že u migrantů okamžitě vzniká migrační profylaxe a nic je nenutí přijmout místní kulturu hostitelské země, protože migranti žijí v zázemí arabského ghetta, které migrační profylaxi posiluje a prohlubuje. Takovéto objemy ukrajinských migrantů povedou zákonitě v ČR k propuknutí masové migrační profylaxe v roce 2023, to je naprosto jisté.

Takovéto počty Ukrajinců povedou k vytváření ryze ukrajinských ghett a komunit, kde se rozvine ukrajinské sociální prostředí, okopírované z Ukrajiny. Mluvíme o organizovaném zločinu, korupci, vydírání podnikatelů, prostituci a obchodu s bílým masem, obchodu se zbraněmi, distribuci drog. Čím více Ukrajinců Fialova vláda do ČR nasune, tím k většímu nárůstu nevraživosti a odporu vůči migrantům ze strany českého obyvatelstva bude docházet. To je holý fakt.

Na konci roku 2023 můžou celou jednu pětinu obyvatel ČR tvořit Ukrajinci!

Překročení hranice objemu 3% populace v počtech migrantů začne přinášet konflikty a násilí, protože takovéto objemy migrantů začnou vytěsňovat z životního prostoru místní české obyvatelstvo v těch místech, kde bude překročen tzv. ukrajinský rovník, tedy v těch místech, kde bude více Ukrajinců než Čechů. Znovu opakuji, že matematika je neúprosná!

Pokud každý den bude do ČR proudit 2 500 ukrajinských migrantů v průměru, potom koncem tohoto roku jich bude v ČR již 1,6 milionu. K nim připočtěte Ukrajince, kteří již v ČR byli před vypuknutím války na Ukrajině. Podle odhadů bylo již v ČR na 200 000 Ukrajinců. Jinými slovy, koncem roku 2023, pokud tempo denního přírůstku migrantů z UA se nezpomalí, bude v ČR v úhrnu bezmála 2 miliony Ukrajinců, tedy pětina populace ČR.

Pětina republiky! To nelze nazvat už opravdu jinak, než ukrajinizací ČR! Znovu se podívejte na Twitter ministerstva vnitra a s hrůzou sledujte den za dnem ty obrázky přírůstku migrantů z Ukrajiny každý jeden den. Každý den co den tisíce migrantů. Pamatujete na rok 2015 na migrační krizi, jak se pořádaly protesty proti arabské migraci? Vidíte, teď právě dochází k demografické profylaxi ukrajinských migrantů v ČR nadměrnou migrací, ale nikoho to zjevně nevzrušuje. Migrantů z UA je už tolik, že si vláda na ně musí už dokonce půjčovat u Evropské investiční banky, ale občané v ČR se raději starají o Danuši Venuši Tetuši a agenta Pavla Pávka. Pozornost od ukrajinské migrace do ČR je odvedena jiným směrem!!


Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!