Evropská komise navrhne přídělový systém na elektřinu!

14.09.2022

Fialova vláda o tom věděla již koncem minulého týdne, a proto zničehonic ochotně zastropovala ceny, protože strop bude vlastně hrob v důsledku přídělového systému energií pro každého odběratele!

Podle návrhu Evropské komise by se na 3 - 4 hodiny v pracovních dnech musela omezit spotřeba elektřiny v méně důležitých oblastech, aby nezkolaboval průmysl! Domácnosti by tak mohly/měly v určité hodiny používat jeden nebo maximálně dva elektrické spotřebiče!

Fialova energetická doktrína
Fialova energetická doktrína

A je to venku! Pokud jste si v pondělí večer mysleli, že vláda Petra Fiala konečně vyslyšela volání 100tisícové demonstrace předminulou sobotu v Praze a konečně na žádost lidu zastropovala ceny plynu a elektřiny, tak jste na omylu! Celé je to úplně jinak a dnes v úterý to prasklo s obrovskou explozí.

Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen totiž v úterý oznámila, že předloží návrh na regulaci a omezení spotřeby elektrické energie v Evropské unii v důsledku akutní energetické krize, kdy vzhledem k nedostatku plynu v Evropě a rovněž vzhledem k odstávkám francouzských jaderných elektráren je v Evropě nedostatek elektřiny a dochází k tzv. přelivům energetického výkonu, který ohrožuje stabilitu elektrických sítí v Evropě. Vlády zemí EU stropují ceny formou subvencí a státních dluhopisů, ale to by mohlo státy zruinovat při zachování současné spotřeby. Ta proto musí klesnout v celé EU a subvencovat se tak budou jen menší objemy spotřeby v populaci. Masky spadly!

Dnes ne. Musím šetřit energií.
Dnes ne. Musím šetřit energií.

Podle návrhu by se omezení spotřeby elektřiny mělo týkat pracovních dnů od pondělí do pátku v časovém rozmezí zhruba 3 až 4 hodin, kdy dochází k tzv. energetické špičce v odběrných sítích a po tuto dobu by mělo v celé EU dojít k mandatornímu snižování spotřeby elektřiny tam, kde v době těchto špiček není potřeba, tedy v neobydlených domácnostech, zatímco lidé jsou v práci.

Zatím není jasné, jestli půjde o formu tzv. bezproudí, které moc dobře znají občané ČR, žijící na venkovech, kde elektrárenské společnosti pravidelně odpojují dodávky elektřiny po celý den pod nejrůznějšími záminkami různých údržeb apod. Odpojování vesnic v ČR je vůbec kapitola sama pro sebe, ale dosud se to netýkalo celé Evropy a plošně celých států a oblastí. Podle italské agentury ANSA by se podle pracovního návrhu mělo jednat o omezení domácností na zapnutí jen maximálně dvou spotřebičů v tomto časovém úseku 3 až 4 hodin během špičky pracovního dne.

Přídělový systém v EU by mohl mít podobu jen dvou zapnutých spotřebičů v domácnostech během špiček

Jednalo by se podle všeho o ledničku, aby nedošlo ke zkažení potravin a zřejmě zásuvkový okruh pro připojení počítače pro lidi, kteří pracují z domova na home office. Není ale vůbec jasné, jak by se to kontrolovalo a jak by se dalo zajistit, že to občané opravdu budou dodržovat. Maminka na mateřské dovolené obvykle během špičky vaří oběd, a pokud vaří na elektřině a ne na plynu, tak snížené spotřeby ve špičce rozhodně nedosáhne.

Podle Evropské komise nejde o to, jak zajistit pro Evropu více elektřiny a plynu, ale jak snížit poptávku obyvatelstva, uvádí se v tiskové zprávě. Ano, jedná se o koncept The Green Deal a Evropská komise se snaží využít nedostatek ruského plynu v Evropě k převýchově obyvatelstva, aby omezilo svoji spotřebu a tím pádem uhlíkovou stopu, a to ne dobrovolně, ale pod šikovnou záminkou plynové a elektrické krize. Chápete? Proč myslíte, že se Evropská unie koncem února jednomyslně odstřihla od ruské ropy a plynu? Přeci kvůli urychlení programu The Green Deal na omezení uhlíkové stopy.

Pamatujete na Gretu Thunberg? Řvala a křičela na ekonomických fórech na státníky, aby přestali žvatlat bla bla bla a konečně začali něco dělat a naplňovat program snižování emisí CO2. Jenže dobrovolně to nešlo. Nikdo nechtěl dobrovolně snižovat výkon svých ekonomik. A tak musela přijít nejprve covidová pandemie, která zařízla podniky, a teď přišla energetická krize kvůli Ukrajině, která zařízne i domácnosti. Evropská unie se nesnaží řešit příčinu energetické krize, tedy nedostatek levných paliv a energií na trhu v EU, ale pokouší se moderovat a hasit jen důsledky. Není snaha o zachování životní úrovně občanů, ne ne ne. Všechno, co teď EU dělá, je nehorázné využití energetické krize k převychování obyvatelstva podle požadavků globalistů na proces globálního chudnutí.

Namísto zastropování cen v ČEZu z pozice majoritního vlastníka Fialova vláda zadluží všechny občany sekyrou 200 miliard a bude obchodníkům dorovnávat rozdíly z burzovní ceny!

Pamatujte, že jen 200 milionů lidí si zachová životní úroveň dnešní doby. Zbytek civilizace bude mít roli sluhů, otroků, kteří nebudou smět pouštět elektřinu, kdy budou chtít, kteří si nebudou smět zatopit, kdy budou chtít a na kolik stupňů budou chtít, nebudou smět jíst, co budou chtít, stanou se z nich prostě v první fázi nevolníci, potom sluhové a nakonec otroci. Pojďme si vysvětlit, k čemu došlo v pondělí ve Strakově akademii. Fialova vláda po dlouhém křiku lidu a po obrovské demonstraci v Praze předminulou sobotu schválila zastropování ceny plynu na 3 Kč / kWh a elektřiny na 6 Kč / kWh.

Jenže tento strop byl vytvořen pomocí státních dluhopisů, které dosáhnou výšky až 200 miliard korun, což bude motivovat spekulanty s elektřinou, aby na burze v Lipsku s elektřinou a na burze v Amterdamu s plynem úmyslně šroubovali ceny komodit do obrovských výšek, protože obchodníci od této chvíle budou vědět, že česká vláda ten rozdíl mezi spekulativní cenou na burze a stropem v ČR pro domácnosti prostě vždy dorovná a doplatí.

Tento systém zastropování je tak doslova ekonomická sebevražda České republiky, protože obchodníci s energiemi od této chvíle nejsou řízeni zákonem trhu a poptávkou a nabídkou, ale můžou si cenu určovat na burze sami a vědí, že česká vláda ty ceny energií obchodníkům proplatí a dorovná. Namísto toho, aby vláda jako majoritní akcionář ČEZu zastropovala cenu výstupní produkce pro české domácnosti, tak nejenom, že ČEZu dál umožní prodávat veškerou elektřinu přes burzu, ale ještě bude ČEZu a jeho soukromým akcionářům dorovnávat rozdíly mezi stropem a spekulační cenou na burze! Tohle může vymyslet jenom hňup! A kdo v důsledku ty dluhopisy za 200 miliard zaplatí? No přece občan, ale oklikou! Je to doslova podle hesla Šimka a Grossmana, že "Nechci slevu zadarmo!"

Evropská komise chce mandatorně omezit spotřebu elektřiny v EU něčím, co agentura Bloomberg už bez obav označila za "přídělový systém"

Ale to hlavní stále nebylo řečeno. Proč Fialova vláda najednou a v pondělí večer energie naproti další 200miliardové sekyře, zaseknuté do státního dluhu, nakonec zastropovala? Protože podle čerstvých informací, které jsme v úterý dostali do redakce, Fialova vláda již koncem minulého týdne z Bruselu věděla, že Evropská komise chystá přídělový systém na energie, jak to mimochodem nazvala už i agentura Bloomberg, protože omezování dodávek elektřiny v některých hodinách nelze fyzicky realizovat jinak, než přídělovým systémem, kdy každá země bude disponovat nějakým přídělem v rámci evropské energetické soustavy.

Laická veřejnost neví, jak fungují dodávky elektřiny v Evropě. Neexistuje vlastně nic, co bychom mohli nazvat českou elektřinou, protože všechny sítě v EU jsou propojené do jedné soustavy, které fungují na stejném fyzikálním principu jako voda nebo plyn. Když v nějaké části sítě v Evropě je nedostatek elektřiny, to znamená, že odběry převyšují dodávky, v rozvodné síti dojde k poklesu napětí a hrozí blackout.

Tento pokles napětí ale automaticky způsobuje přeliv elektřiny ze sousedních států, protože elektrické sítě se chovají jako jedna spojitá nádoba. Takže, když je ve Francii nedostatek elektřiny, projeví se to v Německu, Česku i Polsku, protože Francie svým poklesem napětí začne odebírat více proudu z ostatních zemí. Pokud se opět vrátíme na venkov, jistě to znáte, jak v domě pohasnou žárovky, když na opačném konci vesnice někdo zapne cirkulárku nebo elektrický motor s velkým proudovým odběrem.

V celé síti okamžitě poklesne napětí a chvíli trvá, než síť navýší dodávky skrze trafostanici. Tohle si ale představte ve velkém v podobě třeba celé Francie, která najednou má nedostatek elektřiny. Blackout nastane v okamžiku, kdy pokles napětí v síti je tak velký, že dojde k vyhození jistících prvků v rozvodnách kvůli ochraně sítí. Vysoké proudy při nízkém napětí by totiž mohly poškodit trafostanice a vinutí transformátorů.

EU a ani Fialova vláda nehledají nové zdroje levných paliv, protože žádné takové zdroje neexistují! Cílem je snížení uhlíkové stopy v EU, ne zachování životní úrovně obyvatel!

Ty jsou navrženy a spočítány na jmenovité napětí a průměry vinutí drátů v transformátoru. Pokud toto napětí při blackoutu klesne pod kritickou mez, transformátorem začne protékat obrovský proud, který jej může poškodit. Proto výpadky v dodávkách elektřiny po blackoutu mohou trvat i několik dní, než dojde k opravě a obvykle výměně transformátorů. Přídělový systém na elektřinu v EU tak znamená, že v ČR sice nakrásně bude elektřina zastropovaná, ale bude jen někdy, v některých hodinách, a to podle přídělového schématu. Nebude tak možné elektřinu čerpat volně a libovolně, ale podle omezovacího schématu EU. To znamená, že omezená spotřeba elektřiny nezatíží na zpětných platbách od státu obchodníkům s elektřinou státní rozpočet nad projektovanou úroveň okolo 200 miliard.

Jediní, kdo vydělají na subvencovaném zastropování elektřiny v ČR, budou soukromí akcionáři ČEZu, převážně z USA
Jediní, kdo vydělají na subvencovaném zastropování elektřiny v ČR, budou soukromí akcionáři ČEZu, převážně z USA

Takže strop ve skutečnosti znamená hrob! Elektřina za dotovanou cenu bude distribuována na základě mandátu EU přídělovým systémem pro jednotlivé státy EU, aby se zabránilo blackoutům během zimy. To samé se dost dobře dá očekávat s plynem. Plynu je prostě v EU stejně jako elektřiny nedostatek. Takže strop sice bude, ale plynu nebude v EU tolik, kolik bude činit dnešní potřeba a poptávka.

Pokřivování volného trhu subvencemi a přídělovým systémem je cesta kam? Do pekel? Kdepak. To je cesta k Velkému resetu, k systému přerozdělování, systému Total Control, je to cesta k programu The Green Deal. Znamená to vynucené snížení spotřeby elektřiny a plynu v celé populaci, plošně, ve všech odvětvích, pod záminkou bojkotu ruského plynu a ropy, s cílem urychlit program snižování emisí CO2 v rámci Agendy 2030! To je celé! Strop je ve skutečnosti hrob!

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!