Vlády lžou občanům, genové „vakcíny“ zabíjejí 

27.07.2021

Stovky lékařů z celého světa se spojily, aby zastavily vakcinaci proti pandemii covid-19.

Naléhavý otevřený dopis s informacemi pro:

 • Všechny občany Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska
 • Všechny občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK)
 • Všechny občany Spojených států amerických (USA)

Adresáti:

 • Evropská agentura pro léčivé přípravky (The European Medicines Agency - EMA)
 • Regulační agentura pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky (The Medicines And Healthcare Products Regulatory Agency - MHRA)
 • Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (The United States Food And Drug Administration - FDA)
 • Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (The Centers For Disease Control And Prevention - CDC)

Vážené dámy a pánové,

Oficiální zdroje, jmenovitě EudraVigilance (EU, EHP, Švýcarsko), MHRA (Velká Británie) a VAERS (USA), nyní evidují více zdravotních následků a úmrtí při aplikaci vakcín proti "covidu", než u všech předchozích vakcín za celou dobu, co se sledují vedlejší účinky vakcín.

 • EU / EHP / Švýcarsko do 17. července 2021 - 18 928 úmrtí souvisejících s injekcemi covid-19 a více než 1,8 mil. poškození podle databáze EudraVigilance.
 • Spojené království do 7. července 2021 - 1 470 úmrtí související s injekcemi covid-19 více než 1 mil. poškození podle MHRA (databáze Yellow Card Scheme).
 • USA do 9. července 2021 - 10 991 úmrtí související s injekcemi covid-19 a více než 2 miliony požkození podle databáze VAERS.
 • CELKEM za EU / UK / USA - v červenci 2021 bylo dosud hlášeno 31 389 úmrtí souvisejících s injekcemi covid-19 a téměř 5 mil. poškození.

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že výše uvedené oficiální údaje (hlášené zdravotnickým orgánům) představují pouze malé procento skutečných údajů. Kromě toho lidé každý den umírají (a trpí zdravotními následky) v důsledku injekcí. Mějte na paměti, že oficiální údaje jsou v době psaní (21. července 2021) zjevně vyšší, než v době uzávěrky uvedené výše, tj. 7. července 2021 (Spojené království), 9. července 2021 (USA) a 17. července 2021 (EU / EHP / Švýcarsko).

Mainstreamová média o této katastrofální situaci neinformují, přestože výše uvedená oficiální čísla jsou veřejně dostupná.

Jde o nesporně nepřehlédnutelný varovný signál a Doctors for Covid Ethics v souladu s všeobecně uznávanými etickými standardy pro klinické studie požadují okamžité zastavení vakcinačního programu proti covidu-19.

Pokračování programu s plnou znalostí probíhajícího vážného poškození zdraví a úmrtí dospělých i dětí představuje zločin proti lidskosti/genocidu, za kterou ti, u nichž se zjistí, že jsou odpovědní nebo spoluvinní, ponesou osobní odpovědnost.

ZPRÁVA LIDEM:

Vlády po celém světě lžou lidem, občanům, kterým údajně slouží.

Výše uvedená čísla ukazují, že vakcíny mRNA jsou smrtící.

S pozdravem,

Doctors for Covid Ethics

Zdroj: outsidermedia.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!