GNM: Biolog. zákon 2 (koleje, alergie, vleklá léčba, vleklý konflikt)

20.03.2023

V souvislosti s druhým biologickým zákonem (dvoufázovost) v Germánské nové medicíně je třeba zmínit, jaké jsou další možné průběhy léčení - kromě standardního průběhu onemocnění (viz předchozí článek) - a také je třeba pochopit, co znamená termín "koleje".

KOLEJE

Biologický speciální program (SBS) "jede" po tzv. "kolejích", zavedených v době konfliktu (DHS). Když prožijeme konfliktní situaci (DHS), naše mysl je ve stavu akutního uvědomění, všímáme si nejmenších detailů, též doprovodných okolností. Naše podvědomí je ve stavu vysoké bdělosti a zachycuje všechny složky, které jsou považovány za důležité ve spojitosti s onou konfliktní situací. V GNM se tyto "stopy" označují termínem "koleje" (s odkazem na železniční koleje).

"Koleje" jsou tedy veškeré okolnosti, které v momentě probíhání konfliktu (DHS) mozek přiřadí k traumatické události. Přímo souvisejí s konfliktní situací (DHS) - např. místo, kde ke konfliktu došlo, osoba/zvíře, související s DHS, chuť konkrétního jídla, konkrétní zvuky, počasí, určitá vůně (parfému, květiny), určitá slova, hlas, gesto, atd. Nastavení kolejí může být velmi emocionální. Ve skutečnosti se i samotné pocity, jako např. strach, strádání, bolest, atd. mohou stát kolejemi. Jemnější koleje jsou potom uložené v biologické paměti, např. nějaká složka potravy nebo určitý pyl. Mozek si veškeré tyto vjemy zapíše (případně i na celý život).

Biologickým účelem kolejí je, že fungují jako varovný signál, abychom předešli tomu, že zažijeme stejný konflikt podruhé. Jde o jakousi automatickou obrannou reakci. Ve volné přírodě jsou tyto varovné signály životně důležité pro přežití.

Prodloužené koleje:

Prodloužené koleje se vytvoří tehdy, když je nová situace přidružená k původní koleji, která byla vytvořena v době, kdy se vůbec poprvé objevil původní konflikt.

/PŘÍKLAD: Chlapec má děsivou zkušenost se sousedovic psem a trpí Konfliktem strachu o teritorium, který mu způsobuje konstelaci astmatu (viz bronchiální astma). Pokud se konflikt nevyřeší, bude nyní "alergický" na tohoto psa (nebo jiného, podobně vypadajícího) jako na spouštěč astmatického záchvatu. Představte si např. scénář, kdy je jednoho dne chlapec venku na zahradě a jí arašídovou sušenku. Pokud právě v tuto chvíli uvidí sousedovic psa (tj. "kolej"), chuť arašídů se přidruží k původní psí "koleji" a bude okamžitě přidružená jako "prodloužená kolej", což povede k "alergii na arašídy" s příznaky astmatu. Pokud navíc jeho otec během této události natírá plot, bude chlapec od nynějška také "alergický" na tento konkrétní chemický výpar. Tímto způsobem se postupně přidávají k DHS další a další koleje, a programují se do mozkového relé, souvisejícího s konfliktem (v tomto případě do centra, řídícího bronchiální svaly)./

CO JSOU VE SKUTEČNOSTI ALERGIE

S ohledem na význam "kolejí" jsou tzv. alergeny (srst domácích mazlíčků, pyl, potraviny) důležitým varovným signálem. Protilátky nebojují s alergenem (na základě konstrukce "imunitního systému"), jak se mylně domnívá klasická medicína. Protilátky uvádějí organismus do pohotovosti opětovným oživením konfliktu. Z tohoto důvodu začnou bílé krvinky produkovat "protilátky" (ve skutečnosti nesprávné pojmenování), jakmile dojde k DHS. Jejich jediným účelem je spustit alarm (příznaky související s orgánem) v případě, když dojde k setkání s konfliktní "kolejí". ALERGIE jsou tedy varovné signály našeho organismu v tom smyslu, abychom si dali pozor a konflikt DHS nás opět nezastihl nepřipravené! Na základě GNM jsou tedy tzv. "alergie" vždy projevem "kolejí". To je důvod, proč je test na alergii "pozitivní", pokud je zrovna onen aplikovaný antigen, např. určitá potravina, "kolejí".

GNM je schopna vysvětlit, proč jeden a tentýž alergen (např. mléčná "kolej") způsobuje různé příznaky u různých lidí. Právě skutečný příznak alergie (rýma, červené a svědící oči, kašel, průjem nebo kožní vyrážka) odhaluje povahu původního konfliktu. Nemáme tedy alergie na konkrétní potraviny, čisticí prostředky, kosmetiku, kovy (zlaté a stříbrné šperky), plísně nebo roztoče, ale spíše na to, co si s tím spojujeme! Můžeme být tedy také "alergičtí" na určitou osobu, konkrétní místo nebo konkrétní hudební skladbu.

Při praktickém použití GNM je identifikace "kolejí" nanejvýš důležitá, protože jedině tak se alergie přestane opakovat. Uznat, že konflikt byl vyřešen, a uvědomit si, že "koleje" již nepředstavují "nebezpečí", a že prodloužené koleje jsou již nepodstatné - to poskytne konečnou šanci k dokončení léčby chronických stavů.

POZOR! Opětovným mluvením o konfliktu DHS se může znovu otevřít rána konfliktu! Skutečný terapeut GNM bude proto postupovat velmi opatrně.

VLEKLÉ LÉČENÍ ("hanging healing")

Označuje situaci, kdy léčebná fáze nemůže být dokončena kvůli opakujícím/vracejícím se recidivám konfliktu DHS.

Pokud jsme již ve 2. fázi (tj. léčebná fáze) a náhle v životě narazíme na "kolej", ať už přímým kontaktem nebo asociací, původní konflikt se okamžitě znovu reaktivuje! Každá recidiva konfliktu (DHS) přeruší a tím vlastně prodlouží léčebný proces (v odpovídajícím orgánu i mozkovém relé), což vede k CHRONICKÉMU STAVU nemoci a "vleklému" léčení.

Příklady takového "vleklého léčení" jsou přetrvávající kožní onemocnění (dermatitida, lupénka), artritida, Crohnova choroba, Parkinsonova choroba, "chronický únavový syndrom" (prodloužená vagotonie) nebo trvale nízký krevní tlak. Princip je stejný jako u hojící se rány, která by se znovu a znovu otevírala - při recidivách konfliktu se postižený orgán hojí jen velmi pomalu. Proto bychom se měli snažit konflikt (DHS) vyřešit co nejdříve!

-- Léčebná fáze může být také narušena tím, že mikroorganismy nedokonale odbourají nádor, nebo se tvoří neustále nové a nové nádory, či se objevuje trvalá destrukce orgánu. Konfliktní objem stále narůstá, léčení je delší, může být dokonce neúnosně bolestivé a končit úplným vysílením až úmrtím.

-- Léčebná fáze někdy sice může být dokončená (tzn. "Smysluplný biologický speciální programu" je ukončen), ale stále se vrací spouštěcí konflikt, emoční spouštěč (kolej): koleje jsou v tomto případě spouštěčempříslušných VRACEJÍCÍCH SE ONEMOCNĚNÍ. Koleje způsobují, že se potýkáme se stále se OPAKUJÍCÍMI STAVY, jako např. OPAKUJÍCÍ SE NACHLAZENÍ, "INFEKCE", OPAKUJÍCÍ SE KOŽNÍ VYRÁŽKY, HEMOROIDY, PRŮJMY nebo OPAKUJÍCÍ SE RAKOVINA.

Vracející se symptomy (zhoršení nemoci) jsou vždy známkou toho, že určité koleje, spojené s konkrétním konfliktem, jsou stále důležité, ačkoli léčebná fáze byla dokončena. V tomto případě kolej aktivuje rychlé přehrání Biologického speciálního programu (SBS) s léčebnými symptomy, souvisejícími s konfliktem, včetně příznaků epileptoidní krize (ZÁCHVATY KAŠLE, ASTMATICKÝ ZÁCHVAT, ZÁCHVAT MIGRÉNY), které ihned následují.

VLEKLÝ KONFLIKT ("hanging conflict")

Označuje situaci, kdy osoba zůstává neustále v konfliktně-aktivní fázi, protože konflikt DHS dosud nebyl vyřešen, nebo nemůže být vyřešen. Mnoho z nás žije s "vleklými konflikty" s malými nebo žádnými příznaky, protože příznaky v konfliktně-aktivní fázi jsou vzácné.

Pokud konflikt (DHS) není vyřešen, znamená to, že nenastane léčebná fáze, tělo se nevrátí do běžné normotonie, takže může dojít k vyčerpání. Stálá intenzivní konfliktní aktivita však odčerpává tělu energii, což může vést až k úmrtí (z vyčerpání). Přesto tento člověk nikdy nemůže zemřít na rakovinu! Ti, kteří nezvládnou projít konfliktně-aktivní fází umírají v důsledku ztráty energie, úbytku hmotnosti (viz úbytek bílkovin), spánkové deprivace a především ze strachu z "nemoci", obzvláště strachu z rakoviny. S negativní prognózou ("zbývá vám šest měsíců života!"), "metastázovými" jizvami ("rakovina se šíří!") a vysoce toxickými chemoterapiemi, které se přidají k emočnímu a duševnímu stresu, má pacient s rakovinou malou šanci přežít. Zcela vyčerpaní tito lidé chřadnou, až nakonec umírají na kachexii (tj. fyzická slabost, úbytek energie).

Pro RAKOVINU se v GNM volí následující postup: pokud nelze vyřešit intenzivní konflikt (DHS), je cílem snížit význam konfliktu nalezením dílčích řešení. Snížení významu konfliktu (DHS) zpomalí buněčné rozmnožování v příslušném orgánu, a tím se redukuje velikost nádoru, který se vyvinul během konfliktně-aktivní fáze. Lze žít s vleklým konfliktem a s rakovinou až do stáří (je zde možnost chirurgického zákroku kvůli klidu).

POZOR! Za určitých okolností je nezbytně nutné konflikt (DHS) NEŘEŠIT, aby se zabránilo obtížné léčebné krizi. Pro posouzení situace je nutná dostatečná znalost GNM.

Také se může stát, že osoba svůj konflikt DHS nevyřeší, ale místo toho jej potlačí a "přetransformuje". To však vede k postupné ztrátě energie a předčasnému stárnutí.


Přeložila, sestavila: Jana

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com; Harald Baumann, přednáška na konferenci AZK (2008); F. Nagy: Seznámení s novou medicínou

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!