GNM: Nový náhled na rakovinu prsu

17.11.2023

Germánská nová medicína (GNM) odkazuje na objevy Dr. med. Ryke Geerd Hamera, který nám poskytl více než dvacetiletý převratný empirický výzkum o původu, vývoji a léčbě nemocí. Abyste pochopili skutečnou podstatu rakoviny prsu, seznámím vás nejprve se základními principy Germánské nové medicíny.

Dr. Hamer zjistil, že každá nemoc začíná nějakým šokujícím zážitkem, který nás zcela zaskočí. Takovou neočekávanou událost nazval DHS (Dirk Hamerův syndrom), pojmenovaný po svém synovi Dirkovi, jehož náhlá tragická smrt spustila rakovinu Dr. Hamera. Taková neočekávaná událost nemusí být vždy něco ohromujícího. Může k ní jednoduše dojít, když např. nesložíme nějakou důležitou zkoušku, nebo když se nás někdo dotkne ostrou poznámkou. Je důležité pochopit, že DHS se značně liší od psychického problému. DHS je biologická událost, která neprobíhá pouze v psychice, ale současně také v mozku a odpovídajícím orgánu.

Právě ve chvíli, kdy proděláme DHS, konfliktní šok zasáhne specifickou oblast mozku a způsobí lézi, která je jasně viditelná na CT snímcích mozku jako soubor ostrých kruhových prstenců. Protože každá oblast mozku odpovídá určitému orgánu, umístění mozkové léze určuje, který orgán bude postižen. Jinými slovy: specifické biologické konflikty způsobují konkrétní fyzické reakce v těle, jako je rakovina, cukrovka, astma, srdeční choroby, atd. Na základě dosavadních znalostí o vývoji člověka Dr. Hamer objevil, že tyto reakce byly naprogramovány do mozku jako výsledek biologického adaptačního procesu, který probíhá miliony let. Vzhledem k tomu, že každý člověk se narodil s těmito prastarými programy, Germánská nová medicína je označuje jako "Speciální biologické programy" (SBS), v jasném protikladu k termínu "nemoc", který znamená chorobu a poruchu organismu.

Rakovina prsu

Podle zjištění Dr. Hamera probíhá každý "Speciální biologický program" (tedy "nemoc") ve dvou fázích za předpokladu, že dojde k vyřešení konfliktu. Vysvětlíme si tento dvoufázový vývoj na příkladu RAKOVINY PRSU. Jak víme, onemocnění ženského prsu je jedno z nejčastějších.Řekněme například, že žena se svým dítětem jdou po chodníku, když v tom náhle dítě vběhne do ulice a srazí ho auto. Matka přirozeně zpanikaří, tzn. utrpí z biologického hlediska "Konflikt obav matky o dítě" a okamžitě se u ní aktivuje Speciální biologický program pro tento konkrétní typ konfliktu.

1/ Tímto konfliktním šokem se dostává do PRVNÍ FÁZE (konfliktně-aktivní fáze) s velmi jasnými příznaky: psychicky je zcela soustředěná na to, co se stalo, nemůže spát, nemůže jíst, má studené ruce a nohy – to je také důvod, proč se konfliktně-aktivní fáze nazývá "STUDENÁ fáze". Pokud je žena pravák, konflikt (spojený s dítětem) zasáhne pravou stranu mozečku (starý mozek) v oblasti, která řídí prsní žlázy v levém prsu. (Pokud by byl "Konflikt obav" kvůli partnerovi, pravé prso by neslo následky.) Pozor - u leváků je to obráceně. Protože mozek hraje v Germánské nové medicíně zásadní roli, je P-L dominance rozhodujícím faktorem.

V okamžiku, kdy konflikt zasáhne mozek, postižené mozkové buňky pošlou příkaz odpovídajícím tělesným buňkám, aby stimulovaly produkci specializovaných buněk prsní žlázy a produkovaly více mléka pro nemocné dítě. Účelem množení buněk prsní žlázy je umožnit ženě, aby poskytla více mléka, tj. výživy, pro toho, kdo je v nouzi (kdo nutně potřebuje pomoc). Prsní žlázy jsou mezodermálního původu a jsou řízeny z velmi specifické oblasti v mozečku. Stejně jako jsou buňky entodermálních plicních alveol naprogramovány k množení v případě strachu ze smrti, buňky mezodermální prsní žlázy se začnou množit, jakmile žena utrpí neočekávaný "konflikt obav" ohledně tělesné i duševní pohody člena "hnízda". I když žena nekojí, tento vrozený proces je stále aktivován, protože z biologického hlediska je ženský prs synonymem péče; již prožitá (šokující) událost stále spouští tuto reakci, stejně jako je tomu po miliony let.

Pokud konflikt trvá delší dobu, množení buněk vytvoří nádor nebo karcinom prsu, tzn. dokud je matka v konfliktně-aktivní fázi, buňky prsu se budou nadále množit a vytvářet "nádor prsní žlázy". Rakovina však v žádném případě není "zhoubné bujení", ale spíše prastarý smysluplný biologický proces, který je vlastní každé ženě. Tento proces je zcela nezávislý na faktorech prostředí nebo přesvědčeních; zejména proto, že tato přirozená reakce, týkající se zabezpečení života, je stejná u samic savců.

Žena nedostane rakovinu prsu bezdůvodně. Ani není náhodné, zda rakovina postihne pravý nebo levý prs - to je dáno P-L dominancí. Pokud např. pravoruká žena trpí konfliktem starostí o své dítě, bude postižen její levý prs, u levorukých žen je situace opačná. Tento biologický princip nemohou změnit ani genetické, ani negenetické faktory. Dr. Hamer jasně prokázal na základě systematické analýzy stovek CT snímků mozku pacientek s rakovinou prsu, že rakovina prsních žláz má vždy co do činění s obavami nebo hádkami v rámci toho, co žena považuje za své "hnízdo", tj. její domov, děti, partner, mazlíček, její pracoviště, atd.

2/ Když se dítě uzdraví, konflikt je vyřešen, začíná DRUHÁ FÁZE. V této druhé (léčebné) fázi bude žena velmi unavená, ale vrátí se jí chuť k jídlu, ruce a nohy se opět zahřejí – proto se léčebná fáze nazývá "TEPLÁ fáze". Bohužel je to také fáze, kdy se u pacientky rozvine zánět, horečka, infekce a mohou nastat i velké bolesti. V orgánu také vidíme okamžitou změnu: když je dítě v bezpečí a zdravé, není důvod produkovat více těchto speciálních buněk prsních žláz, nádor okamžitě přestane růst a nadbytečné buňky se rozloží pomocí bakterií, které jsou přesně určené pro tento úkol.

Protože jsou mikroby nepostradatelné pro naše přežití, jejich různé úkoly byly také naprogramovány do mozku, který řídí jejich četné aktivity v našem těle. Germánská nová medicína vyvrací standardní názor, že mikroby jsou naši nepřátelé, kteří nás chtějí zničit. Naopak, vzhledem k účelnému soužití člověka a mikrobů jsou mikroby identifikováné jako naši věrní pomocníci, jejichž účelem je udržovat orgány a tkáně v daném stavu.

Příčiny onemocnění prsu

MLÉČNÉ ŽLÁZY

Mléčné žlázy jsou žlázy, v nichž se vytváří mateřské mléko; jsou řízeny ze starého mozku. Tumor mléčných žláz vznikne tehdy (tzn. množení buněk), když dojde ke konfliktní šokující události DHS (tj. závažný, akutně dramatický, izolující a zcela nečekaný konflikt). Příčinou je vždy "Konflikt starostí o hnízdo", "Konflikt obav/hádek" ohledně tělesné i duševní pohody člena/členů "hnízda", vždy to souvisí s obavami/hádkami v rámci toho, co žena považuje za své "hnízdo" (domov, děti, partner, mazlíček, pracoviště, atd.).

Pokud tento konflikt obav/starostí/hádek přetrvává, bude nadále docházet k množení buněk v prsu. Když tento konflikt obav/hádek zanikne, nastane okamžité zastavení růstu buněk. Ve 2. fázi (tj. léčebná fáze) budou tyto buňky opět odbourané. Zní to možná velmi jednoduše, ale je to skutečně tak. Dr. Hamer to ověřil na případech mnoha tisíců žen. Příčiny byly vždy stejné.

RAKOVINA PRSU U BIOLOGICKÉ PRAVAČKY (u levaček je tomu opačně):

- Rakovina v PRAVÉM prsu: Žena zažívá konflikt obav/hádek, týkající se partnera (např. starosti o manžela, hádky s manželem, atd.).

-Rakovina v LEVÉM prsu: Žena zažívá konflikt obav/starostí matky o dítě, konflikt hádek, týkající se dítěte.

MLÉKOVODY

Skrze mlékovody teče mléko až po prsní bradavku; jsou řízeny z velkého mozku. K postižení mlékovodů dojde v případě, když žena zažije "Konflikt odloučení", odloučení od milované osoby, o kterou se žena intenzivně stará - v tom smyslu, že dítě, matka nebo partner byli ženě "odtrženi od hrudi", nebo se dítě, matka nebo partner "odtrhnuli od hrudi". Žena si tedy nemůže tyto nejbližší bytosti více "přivinout k hrudi".

Vzhledem k tomu, že mlékovody jsou řízeny senzorickou kůrou v mozku, tkáň bude reagovat odlišně, než u mléčných žláz:

1. FÁZE: Během konfliktně-aktivní fáze se na mléčných kanálcích objeví malé vředy, jejichž biologický účel bude spočívat v rozšíření průměru kanálků a napomáhání vylučování mléka, které již není zapotřebí. Průměr mlékovodů se zvětší, někdy dojde i k úniku kapaliny z prsů a prsní bradavka se stáhne dovnitř.

2. FÁZE: Jakmile je konflikt vyřešen, tzn. žena dokáže vyřešit svůj konflikt, tkáň se v mlékovodech opět obnoví, vředovitá tkáň bude znovu doplněna - někdy však takovým způsobem, že může dojít k ucpání a tehdy celý prs napuchne (tehdy se v žádném případě nesmí do něj píchat, jednoduše kapalinu lze dle možností vytlačit). Napuchnutí prsu vždy přirozeně závisí na velikosti a intenzitě konfliktu, ale po určité době prs splaskne. Vždy zůstanou zbytky po přebujněné tkáni, dojde k mastopatii (jako velká uzlina, kterou je možné posouvat, ale není nebezpečná). Konvenční medicína nazývá toto množení buněk (během 2. fáze) "intraduktální karcinom". Germánská nová medicína nabízí jiný pohled. Dr. Hamer, jenž bedlivě zkoumal biologické přírodní zákony po dvě desetiletí, s naprostou jistotou tvrdí, že takový "hojící se nádor" je neškodná bulka, která se během léčebného procesu pomalu rozkládá.


Překlad: Catherine

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com; přednáška Haralda Baumanna na konferenci AZK, 2008

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!