GNM: Zásadní role mozku v GNM, skeny mozku

29.10.2023

Počítačové tomogramy mozku se běžně používají jako prostředek ke zjišťování mozkových nádorů nebo jiných mozkových "poruch". Ale v roce 1981 Dr. med. Ryke Geerd Hamer, internista a zakladatel Germánské nové medicíny (GNM), učinil překvapivý objev. Když analyzoval a porovnával tisíce skenů mozku se zdravotní dokumentací svých pacientů, zjistil, že každá nemoc – od nachlazení až po rakovinu – je iniciována neočekávaným konfliktním šokem.

Dr. Hamer zjistil, že takový nepředvídatelný konflikt (nečekaný vztek nebo starosti, nečekaná ztráta nebo rozchod, nečekaná urážka, atd.) zasáhne nejen naši psychiku, ale současně i mozek a odpovídající orgán. Ve chvíli, kdy prožijeme konflikt, tato šokující (velmi nepříjemná) událost ovlivní konkrétní oblast v mozku a způsobí lézi (poškození), jasně viditelnou na CT snímku mozku jako soubor ostrých kruhových prstenců (viz foto).

Postižené mozkové buňky pošlou signál buňkám v odpovídajícím orgánu, což způsobí buď růst nádoru, kolaps tkáně nebo funkční ztrátu, v závislosti na tom, která mozková vrstva utrpěla konfliktní šok.

Důvodem, proč jsou konkrétní konflikty nevyvratitelně spojeny s konkrétními oblastmi v mozku, je to, že během našeho evolučního vývoje byla každá mozková vrstva naprogramována tak, aby okamžitě reagovala na konflikty, které by mohly ohrozit naše přežití. Zatímco mozkový kmen (tj. nejstarší část mozku) je naprogramován na základní problémy přežití, jako je dýchání, reprodukce a jídlo, velký (koncový) mozek (tj. nejmladší část mozku) se zabývá složitějšími tématy, jako např. teritoriální konflikty, konflikty odloučení nebo konflikt ztráty sebeúcty.

Poté, co doktor Hamer identifikoval mozek jako prostředníka mezi psychikou a orgánem, zjistil, že kruhová konfigurace (v mozku) zůstává ostrá pouze tak dlouho, dokud je osoba v konfliktně-aktivní fázi. Jakmile je konflikt vyřešen, mozková léze přejde – spolu s psychikou a dotčeným orgánem – do fáze zotavení. Stejně jako u každé rány, která je "spravena", vzniká edém (otok), který chrání mozkovou tkáň během procesu hojení. Na CT snímku mozku můžeme vidět změny: ostré kruhy, které se vnoří do edému, se nyní zdají být rozmazané, nezřetelné a tmavé.

Tato pozorování potvrdila objevy Dr. Hamera, že každá nemoc probíhá ve dvou fázích:

1/ Konfliktně-aktivní fáze, charakterizovaná emočním stresem, studenými končetinami, ztrátou chuti k jídlu a nespavostí, a poté,

2/ Léčebná fáze, k níž dochází poté, co se nám podaří konflikt vyřešit. Tato fáze je běžně označovaná jako "nemoc", je to často obtížný proces, při němž zažíváme únavu, horečku, záněty, infekce a bolesti.

Na vrcholu léčebné fáze dosáhne edém mozku své maximální velikosti a přesně v tomto okamžiku mozek vyvolá krátký, silný tlak, který vytlačí edém ven. V Germánské nové medicíně se tento zásadní moment nazývá Epileptoidní krize (EC). Infarkty, mrtvice, astmatické záchvaty, krvácející nádory, záchvaty migrény nebo epileptické záchvaty jsou jen několika příklady této krize. Příznaky vždy závisí na povaze konfliktu a na tom, která mozková vrstva je postižena. Po vytlačení mozkového edému se neuroglie (mozková pojivová tkáň, která poskytuje strukturální podporu pro neurony) v místě shromáždí, aby obnovily funkce nervových buněk, které byly zasaženy konfliktním šokem. Právě tato neškodná akumulace neuroglií se běžně nazývá "mozkový nádor" (!), i když se ve skutečnosti jedná o léčebnou lézi (poškození) mozku. Dr. Hamer již v roce 1982 prokázal souvislost mezi těmito "nádory mozku" a souběžnými projevy onemocnění na příslušných orgánech.

CT snímek mozku výše ukazuje kruhovou konfiguraci (Hamerovo ložisko) v pravé hemisféře post-senzorického kortexu velkého mozku. Toto přesné umístění naznačuje, že pacient trpí přecitlivělostí (mravenčení) v levé noze v důsledku Konfliktu odloučení. Jelikož jsou prstence ostré, můžeme konstatovat, že konflikt ještě nebyl vyřešen. Proč je však postižena levá noha, a nikoli pravá? Vzhledem k tomu, že mozek hraje v Germánské nové medicíně zásadní roli, je třeba vždy brát v úvahu pravo-levou dominanci (viz článek ZDE).

Nejjednodušší způsob, jak zjistit lateralitu, je tleskání. Ruka nahoře je vedoucí rukou a identifikuje, zda jsme pravák nebo levák; to určuje, na kterou stranu mozku bude mít konflikt dopad a následně na kterou stranu těla. Existují dva principy P-L dominance:

  • Pravák reaguje na konflikt s matkou nebo dětmi levou stranou těla, a na konflikt s partnerem pravou stranou těla. U leváků je to obráceně.
  • Vždy existuje zkřížená korelace z mozku do orgánu.

Terapie Germánské nové medicíny se zaměřuje na identifikaci, ale především na řešení konfliktu, protože pouze vyřešení konfliktu umožňuje uzdravení. Zodpovědností praktikujícího GNM terapeuta je pomáhat pacientovi, zatímco léčebný proces má svůj přirozený průběh. CT snímek mozku společně s důkladnou lékařskou anamnézou jsou životně důležité pro stanovení trvání léčebné fáze a také komplikací, které lze očekávat. Je nanejvýš důležité posoudit, zda je vůbec proveditelné konflikt(y) vyřešit, protože vyřešení dlouhodobých konfliktů může vyvolat život ohrožující léčebnou fázi. Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí je čtení CT snímků mozku podle Germánské nové medicíny velmi odpovědným úkolem, který vyžaduje rozsáhlý výcvik.


Překlad: Catherine

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!