Když se budete učit cizí jazyk, budete chytřejší

06.05.2020

Když lidé mluví druhým, třetím nebo více jazyky, přináší jim to osobní prospěch. Na základě výzkumů také vyplývá, že učení se cizímu jazyku má velmi výrazný vliv na mozek.

Jaký prospěch lidé získají z toho, když se učí cizí jazyky? Jednak je to spokojenost z toho, že je člověk schopen říci něco v místním jazyce, i kdyby jen málo, v zemi, kterou navštíví. Další výhodou je to, že mluvit více než jedním jazykem rozšiřuje kariérní možnosti, protože mnoho společností a firem potřebuje lidi, kteří umí komunikovat s jejich mezinárodními partnery, klienty nebo zákazníky v jejich jazyce. Třetí výhodou je, že učení se jinému jazyku je typicky spojováno se zlepšením chápání komunity, která daný jazyk používá, což přispívá k našim znalostem ohledně toho, jak společnost funguje.

Během posledních let byly zkoumány dva potenciální benefity, které jsou méně zřejmé, když někdo mluví dvěma či více jazyky, jež se týkají toho, zda mluvení druhým jazykem z nás udělá chytřejšího člověka. Jde o dopad schopnosti mluvit dvěma a více jazyky na řízení výkonnosti (executive control) a poznávací schopnosti (cognitive reserve).

Řízení výkonnosti definuje Valian (2015) jako mentální procesy, které "řídí, integrují, regulují, koordinují nebo dohlížejí na další poznávací procesy, jako je pozornost a vizuální vnímání". Poznávací schopnosti se vztahují ke schopnosti mozku vyvažovat a kompenzovat poškození neurální struktury mozku, a zabraňovat tak především nemocem, které způsobují demenci. V obou případech bylo prokázáno, že mluvit dvěma či více jazyky má pozitivní dopad.

Řízení výkonnosti bylo testováno mnoho způsoby ("Simon test", Stroop test", atd.). Řada studií zjistila, že lidé, kteří hovoří jedním či více jazyky, měli mnohem lepší výsledky, než lidé, kteří hovoří jedním jazykem.

Když se budete učit cizí jazyk, budete chytřejší

Ukazuje se, že mluvit dvěma či více jazyky nějakým způsobem obchází potenciální vlivy fyzického úpadku na mozek. Ze studií však jednoznačně nevyplývá, zda člověk, který se učí cizí jazyk, ale není v něm příliš pokročilý a používá jej nepravidelně, anebo se začne učit jazyk v pokročilém věku, dosáhne stejných benefitů. Přesto však existují studie, které ukazují, že začít se učit jazyk v dospělosti vede ke změnám v neuronové síti v mozku.

Pravidelným a cíleným posilováním mozku neuronová síť roste, díky tomu se zvyšuje inteligence. Jak prohlásil britský ministr Michael Gove: "Jde doslova o to, že když se budete učit cizí jazyky, budete chytřejší. Neuronové sítě v mozku zesílí v důsledku učení se cizího jazyka."


Zdroj: Roger Hawkins,University of Essex, How Second Languages are Learned, 2018

Překlad: Jana Schön

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!