Léčba covidu a následků „očkování“

26.07.2021

Newyorský lékař Vladimir Zelenko byl navržen na Nobelovu cenu za jeho práci na vývoji léčby covidu-19 - a přesto jsou jeho rady, názory a výsledky všude ignorovány. 99% jeho pacientů bylo jeho zásluhou z covidu vyléčeno a 80% z nich vůbec nemuselo do nemocnice. Dr. Zelenko také pracoval jako poradce pro Bílý dům, pro mnoho světových vlád, pro různé nemocnice, veřejné osobnosti a jednotlivé lékaře. Na svém webu navíc dává všechny své znalosti a zkušenosti s léčbou covidu-19 zdarma k dispozici celému světu. Přesto nejsou jeho osvědčené a vyzkoušené metody všeobecně používány. Namísto léčby je stále propagováno nefunkční a škodlivé "očkování" experimentálními vakcínami.

Dr. Zelenko říká, že dnešní vlády nám naprosto zjevně a otevřeně lžou. Lékaři, kteří mají skvělou pověst a fantastické výsledky, jsou zbavováni lékařského oprávnění kvůli tomu, že říkají lidem pravdu. Vedlejší účinky tzv. "očkování" jsou zkreslovány a počet úmrtí je záměrně snižován. Mnoho případů ze systému hlášení zmizí, nikdo neví kam. Někteří zkoušeli nahlásit nové případy, ale byli ignorováni a jejich zprávy nebyly pod záminkou technických problémů použity. Dr. Zelenko odhaduje počet úmrtí po vakcinaci proti covidu v Americe na 200 000 lidí.

Evropská unie hlásí počet těch, u nichž vakcína způsobila vedlejší účinky, 1,7 milionů lidí, z čehož polovinu tvoří vážné případy. Úmrtí na tyto vakcíny dosahuje údajně počtu 17 503 lidí. Sedmnáct a půl tisíce lidí!

"Tak zvané očkování je smrtící," říká dr. Zelenko. Kombinace mRNA a hrotová bílkovina mohou po čase zmizet, ale protilátky, které jejich následkem vznikly, budou přetrvávat a nikdo neví, jak dlouho. Mohou to být celé dlouhé roky, snad i napořád. Někdo by si mohl myslet, že to je dobré, ale opak je pravdou. Ještě ke všemu neexistují žádné studie na lidech, podle kterých by se dalo určit, jak dopadne očkovaní, až člověk přijde do styku se skutečným, živým zdrojem chřipky. Veškeré studie na zvířatech dokázaly pouze jedno - všechna testovaná zvířata zahynula. Když přišla do styku se skutečnou nemocí, protilátky vyvolaly natolik přehnanou imunitní reakci, že jí všechna podlehla.

"I kdyby to očkování bylo bezpečné a účinné," říká Dr. Zelenko, "jakým právem může někdo rozhodovat, kdo ho potřebuje? Máme si nechat napíchat injekce, vyrobené někým, kdo propaguje snížení lidské populace?" To je námět k zamyšlení!

Dnes už máme dostatečné množství důkazů, že tato tzv. "očkování" způsobují těžké zdravotní potíže. Jak to, že to najednou nikomu nevadí a dále je propagována vakcinace? Klaus Schwab ze Světového ekonomického fora řekl, že svět se už nikdy nevrátí zpět tam, kde byl, a Bill Gates prohlásil, že všichni musí být očkováni. Jak to, že tito lidé jsou považováni za autority, které radí celému světu ve zdravotních záležitostech?

Dr. Zelenko říká, že nejdůležitější ze všeho je předcházet nemoci a vyvarovat se hospitalizaci. Nedovolit, aby se nemoc rozvinula, a když už k ní dojde, okamžitě se začít léčit. Když už se někdo nechal očkovat, tak v žádném případě nejít na jakékoliv další očkování, ani proti chřipce. Jak uvedl, ten, kdo byl očkován, prochází dvěma obdobími, jak popsáno níže:

První rizikové období: akutní

Toto období začíná momentem vpichu a trvá asi 3 měsíce. Někteří lidé tuto dobu nepřežijí. K úmrtí může dojít do 48 hodin, další vážné problémy se dostaví poměrně rychle, během následujících dnů nebo týdnů. To proto, že hrotová bílkovina je pro člověka škodlivá - je to přímý jed. Dostane se do krve a postupně do každé buňky v těle. mRNA má položivot jen asi dva týdny, ale za tu dobu každá její molekula vyrobí až 5 000 hrotových bílkovin, takže lidské tělo se stane hromadnou výrobnou této škodlivé bílkoviny.

Buňky, do kterých se tyto látky dostanou, začnou rovněž vyrábět hrotovou bílkovinu a postupně se touto výrobou začne zabývat vše, co člověk v sobě má. To samozřejmě vede k těžkým zdravotním potížím a způsobuje to nadměrné srážení krve. Údajně ke 40% těchto příznaků dojde během prvních 2 dnů po očkování. Postupně se toto ohrožení zmírní, ale může nastat srdeční a mozková mrtvice, ledvinový a plicní infarkt, jejichž možnost přetrvává až do tří měsíců po očkování.

Druhé rizikové období: sub-akutní

Začíná za 3 měsíce od doby vpichu a může trvat několik měsíců, ale i několik let. Ohrožení spočívá v tzv. patogenické přípravě s pomocí zesílení vlivu protilátek (antibody-dependent enhancement). Dr. Zelenko se domnívá, že v té době již mRNA zdegradovaly a nevyrábějí dále hrotovou bílkovinu. Nutno poznamenat, že jiní lékaři s tímto názorem nesouhlasí a myslí si, že výroba hrotové bílkoviny pokračuje nadále, prakticky do nekonečna. Tento druhý názor je podpořen tím, že cizí mRNA, injekčně dopravené do těla, změní lidskou DNA, což učiní výrobu hrotové bílkoviny permanentní a ještě navíc přenosnou na další generace.

To, co v tomto období ohrožuje očkovaného nejvíc, jsou právě protilátky. V kontaktu se skutečným, živým virem (používám slovo virus z nedostatku jiného názvu, i když dnes již víme, že viry žádné nemoci nezpůsobují) tyto protilátky vyburcují imunitní systém, který se projeví přehnanou reakcí, která je tak silná, že člověka může zabít. Proto je ze všeho nejdůležitější předejít této reakci, zamezit, aby k ní došlo, což bude vysvětleno později. Až se na podzim začnou nemocnice naplňovat nemocnými, kteří byli očkováni, bude to signál, že dochází právě k těmto reakcím. Podle dr. Michaela Yeadona je tato reakce je smrtelná, genocidální.

Je to opravdu "genocida"?

Měli bychom si uvědomit, že skoro všechny léky proti koronaviru - což ve skutečnosti není nic jiného, než obyčejná, každoroční chřipka - byly potlačeny a dokonce zakázány. Mnohé účinné prostředky byly staženy z trhu a ani lékaři a lékárníci k nim nemají přístup. Škodlivý vliv tzv. očkování je záměrně potlačován a očkování je nadále všude propagováno. Veřejně nám tvrdí, že očkování je neškodné a účinné, ale to není ničím podloženo, žádné testy nebyly v tomto směru provedeny, a ty, které byly provedeny na zvířatech, dopadly tragicky.

Lékaři, jako jsou Zelenko, Yeadon, McCullough a mnoho ostatních, dobře vědí, že hromadné očkování není vůbec zapotřebí. Tato nemoc, pokud vůbec ještě existuje, má u mladých lidí 99,998% možnost samovolného uzdravení (u starších je to 99,7%) a mnozí ani neví, že koronavirus měli. Takže proč očkovat populaci, která má skoro 100% možnost se uzdravit i bez lékařské pomoci a bez jakýchkoliv léků? 

Prodělání této - dalo by se říci - "chřipky" navíc vytváří protilátky. Tyto protilátky jsou přesně v tom množství, v jakém jsou zapotřebí a jsou daleko účinnější jak proti koronaviru, tak i proti jeho mutacím, než injekčně dodané, umělé protilátky. Ovšem zde jsou lidé manipulováni strachem, hlášením nejrůznějších obměn již neexistujícího koronaviru. Většinou jde o mediální výmysly. Bohužel ten, kdo nemá  správné informace, snadno této propagandě podlehne.

Třetí rizikové období: dlouhodobé

To, co přijde za tři roky od očkování, je dnes velmi těžké předvídat. Je pravděpodobné, že dojde k omezení plodnosti; 6 000% nárůst v potratech očkovaných těhotných žen toto jen potvrzuje. Rovněž tomu nasvědčuje snížení počtu spermií u mužů, otoky varlat a narušení menstruačního cyklu u žen různého věku. Ten vliv na lidskou plodnost je více než zjevný, takže lze očekávat to nejhorší.

Když přidáte k hromadné neplodnosti ještě myokarditidu (nebezpečná a nevyzpytatelná nemoc srdce) u mladých očkovaných lidí, a hromadný výskyt rakoviny a auto-imunitních nemocí, tak to dohromady - spolu s neustálou propagací očkování a hrozbami povinného zákroku - opravdu není nic jiného, než "genocida lidstva".

Jak se bránit proti škodlivým vlivům "očkování"

Podle Dr. Zelenka pomáhá během prvních 3 měsíců prvního rizikového období brát léky proti srážlivosti krve, jako je acylpyrin a také přírodní NAC (n-acetyl cystein). Ovšem NAC byl promptně zakázán - sežene se pouze na předpis, i když je to přírodní látka. Také je možno jej zakoupit v Německu, ale je nutno dát pozor, aby neměl umělá sladidla. Všechny šumivé přípravky je mají, a tato sladidla jsou rovněž škodlivá a silně návyková.

První rizikové období se dále dělí na virové období, které trvá 5-7 dnů, a které je snadno léčitelné. Po něm následuje zánětlivé období, jehož léčba je trochu složitější. Velmi důležitý je zinek, což je součást jak prevence, tak léčby. Zinek ale musí být přímo v buňkách, kam ho není snadné dopravit, a proto je třeba k tomu účelu brát spolu s ním ještě zinkové ionofory, jako je na příklad Quercetin, nebo výtažek ze zeleného čaje, či Plaquenil nebo Ivermectin. Podrobná léčba bude uvedena níže.

Ve druhé fázi následků očkování je důležité za každou cenu zabránit útoku protilátek. To je důležité sledovat u očkovaných už proto, že když jim zatím nic není, tak mají falešný pocit bezpečí a při prvních příznacích nic neudělají. A přitom je naprosto nutné se při prvních příznacích okamžitě začít léčit.

Jako příklad Dr. Zelenko uvádí zánět v krku, neboli angínu. Lékaři léčí pouze typ "A" a ty ostatní typy léčeny nejsou, protože je známo, že imunitní systém se o ně sám postará. Ale na typ A je nutno použít antibiotika, protože bez léčby by imunitní systém vytvořil tolik protilátek, že by se staly nebezpečným a vážným ohrožením pro srdce. To stejné se stane při tzv. očkování proti covidu - ve skutečnosti mají být antibiotika nasazena dřív, než imunitní systém zareaguje. To nejdůležitější je, aby protilátky nevyprovokovaly přehnanou imunitní reakci, čímž by mohly napáchat velké škody. Rovněž pomáhá brát vitamin D nebo vystavovat se slunci (když není člověk nemocný). Jakmile by se dostavily příznaky, okamžitá lékařská pomoc je nutná.

Léčba covidu a léčba následků "očkování"

Většina léčby je zaměřena na zamezení rozmnožování RNA virů. Viry ke svému rozmnožování používají enzym RNA-polymeráze, závislý na RNA. Tento enzym dokáže kopírovat genetický materiál viru, což umožňuje vznik nových virů a jejich rozšíření. Tomu musí být zabráněno, aby nedocházelo k další výrobě hrotové bílkoviny, která podněcuje tvorbu protilátek. Zinek sám dokáže zamezit rozmnožování RNA virů, ale musí být obsažen v buňkách, jak již bylo řečeno.

Ovšem pozor, zinek a měď se vyvažují. Když bereme příliš mnoho zinku, pak máme nedostatek mědi, která je zase nutná na vyvážení železa a také je potřebná při mnoha metabolických procesech. Proto je nutno brát také měď, asi 2 mg denně je běžná dávka. Obojí se musí brát odděleně, jinak se vypotřebují na potírání jeden druhého a pro léčbu toho moc nezůstane.

Nedostatek zinku má téměř každý z nás. Tento nedostatek se projevuje špatnou funkcí imunitního systému, holohlavostí, průjmy, chronickými záněty, depresemi, srdečními nemocemi, neurologickými problémy a neuro-degenerativními nemocemi, jako Alzheimer, cukrovka a rakovina. Zinek spolupůsobí při funkci asi 300 enzymů, což zahrnuje téměř všechny druhy enzymů, které v těle máme. Nedostatek zinku poznáte snadno: když vezmete tabletku do úst, nemá žádnou chuť. Zato když máte zinku dostatek, stejná tabletka chutná odporně.

Spolu se zinkem a zinkovým ionoforem je dále stěžejní udržovat hladinu vitamínu D a C. Na příklad vitamin C je naprosto nutný pro Quercetin, aby účinkoval jako ionofor pro zinek. Dr. Zelenko sestavil vitamin C, Quercetin, Vitamin D a zinek do jednoho produktu, který nazývá "Z-Stack" a který lze zakoupit přes internet. Upozorňuji, že lék stojí dost peněz, ale zaslání z Ameriky je ještě dražší - je přímo zlodějské.

Tyto čtyři látky - vitamín C (250-500 mg), vitamín D (5000 IU), Quercetin (250 mg) a zinek (25-50 mg) je nutno brát denně už jako prevenci. U očkovaných je to naprosto nutné, i když nemají žádné příznaky. Je možné, že jen tím je možno zabránit nejhoršímu. Další pomocná metoda je vdechování nebulizovaného kysličníku, který ale musí být ve velmi slabém zředění. Běžně prodávaný 3% kysličník je příliš silný a je nutné ho zředit v poměru asi 1:30, čímž se docílí ředění 0,1%, jak radí Dr. Joseph Mercola. Takto používaný kysličník pomáhá i proti jiným potížím a posiluje plíce. Vitamín C zde funguje jako katalyzátor.

Další pomocné látky pro vstřebání zinku do buněk jsou tak zvané ZIP bílkoviny. Tyto se nacházejí v rostlinách, jako jsou rajčata, hrášek, brokolice, červená cibule, ořechy, červené hrozny a třešně. Podmínkou je, aby rostliny měly dostatečné množství minerálů, což ale není dnes prakticky možno docílit při hnojení umělými hnojivy, která se skládají pouze z dusíku, draslíku, fosforu a síry a postrádají jakékoliv další stopové prvky. Jak říkají jiní lékaři, jestliže naše zemědělství používá na všecko glyfosáty (Roundup) a ještě je nám dodáváno hojné množství aluminia spolu s mikrovlnnou technologií, to nás jako lidstvo během dvou generací spolehlivě zničí. Prostě vymřeme a nebudou mladí, kteří by nás nahradili, protože toto všechno současně způsobuje neplodnost.

Kde získat Ivermectin nebo Plaquenil

Ivermectin a Plaquenil jsou dnes pouze na lékařský předpis. Pokud ho lékař odmítne vystavit, pak je možnost jít jinam, ale pravděpodobnost, že druhý lékař předpis vystaví, není také velká. Nakonec i lékaři sledují televizi a nemusí vědět skutečnou podstatu celé dnešní tragedie. V Americe je možno k tomuto účelu využít organizaci American Frontline Doctors, kteří za poplatek 90 dolarů udělají s člověkem konzultaci přes telefon a vystaví mu předpis. Není doporučováno použít obdobu těchto léků, vyrobenou pro zvířata, protože mohou být znečištěné, což může být pro lidi škodlivé.

Další rady, použitelné ke snížení rizika očkovaných a k prevenci 

Přestaňte používat pro tepelnou úpravu veškeré rostlinné oleje, včetně oleje olivového. Obsahují kyselinu Omega 6, která brzdí mitochondriální funkce a je velmi škodlivá při všech problémech horního dýchacího ústrojí. Používejte pro tepelnou úpravu pouze máslo a sádlo, na smažení je možno použít přečištěný kokosový tuk.

Věnujte zvýšenou pozornost potravě a pokud možno nejezte průmyslově zpracované výrobky a nic, co bylo sklizeno s použitím Roundupu. Časové omezení jídla na 6-8 hodin denně také pomáhá. Je rovněž doporučována každodenní sauna.


Zdroj: infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!