Řehka zopakoval výhrůžku o zatažení Čechů do války proti RF!

23.02.2023

Náčelník generálního štábu AČR Řehka uvedl, že k tomu musí nejprve přijít rozkaz z Bruselu z centrály NATO! Na velitelském shromáždění prohlásil, že pokud vypukne konflikt mezi NATO a Ruskem, tak Česko bude ve válce s Rusy od 1. minuty, přestože článek 5 smlouvy NATO něco takového po členské zemi aliance nepožaduje!! Černochová to "přebila" výrokem, že spustí "virtuální náborové středisko pro mladé lidi"!

Ruská duma schválila přerušení účasti na smlouvě START a Putin schválil projekt opevnění Krymu!

Když v úterý 21. února 2023 promlouval Vladimir Putin v Moskvě v projevu o stavu Ruské federace a Joe Biden jednal ve Varšavě s Andrzejem Dudou, mezitím v České republice probíhalo další velitelské shromáždění AČR, kterého se účastnil náčelník generálního štábu generál Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová a oba dva měli znovu a opět naprosto neuvěřitelné projevy.

Právě tyto projevy by doslova snesly označení jako hrozby s cílem vyděsit, případně pořádně naštvat obyvatelstvo. A to minimálně to starší, které netrpí falešnými iluzemi o tom, co je to válka. Na shromáždění totiž znovu došlo k odhalení, že generální štáb AČR úplně zešílel a ve spolupráci se zfašizovanou vládou Petra Fialy hledá cesty, jak ČR co nejrychleji zatáhnout do otevřeného konfliktu s Ruskem, pokud k tomu dá aliance v Bruselu posvěcení.

Video: https://aeronet.news/video-nacelnik-generalniho-stabu-acr-znovu-zopakoval-vyhruzku-ze-zatahne-ceske-muze-do-valky-proti-ruske-federaci-pokud-k-tomu-prijde-rozkaz-z-bruselu-z-centraly-nato/

Na shromáždění totiž znovu zaznělo od náčelníka Řehka výhrůžka, že pokud vypukne konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, tak Česko bude jeho aktivním účastníkem od 1. minuty. Tohle je přitom výrok, který opravdu lze kvalifikovat jako šíření poplašné zprávy, protože to není pravda! V případě vypuknutí přímého konfliktu s Ruskem by to probíhalo tak, že napadená členská země NATO by aktivovala článek 5 kolektivní smlouvy a v Bruselu by došlo k hlasování, jestli NATO členské zemi pomůže.

Pokud by hlasování prošlo, potom článek 5 jasně stanoví, že každá země pomůže podle svého zvážení a možností napadené zemi! Nikde se v článku 5 nemluví o tom, že by se povinně musela každá členská země NATO stát aktivním účastníkem na ozbrojeném konfliktu s kýmkoliv, natož s Ruskem! Členská země může pomáhat materiálně napadené členské zemi, může jí posílat munici a techniku, případně zdravotníky, potraviny, atd.

Žádná země NATO není povinna jít do otevřeného konfliktu po aktivaci článku 5 a už vůbec ne od 1. minuty

O vyslání vojsk AČR do bojových operací proti Rusku by musela odsouhlasit poslanecká sněmovna, pakliže nedojde ke schválení novely ústavního zákona, který Jana Černochová předložila do sněmovny, a který má Fialově vládě umožnit vysílání vojáků AČR do ciziny bez souhlasu sněmovny, a to až na dobu 60 dnů. V takovém případě by měl náčelník generálního štábu AČR Karel Řehka asi pravdu, v tom případě by ČR byla opravdu od 1. minuty zatažena do války s ruskou armádou.

Protože věřím tomu, že fialový hňup by nelenil a podepsal by příkaz na vyslání vojáků AČR do války proti ruské armádě tak rychle, že i ta minuta by byla docela dlouhá. Najednou to do sebe děsivě zapadá, proč Fiala potřebuje tu novelu ústavního zákona, prostě se nechce handrkovat ve sněmovně s opozicí, která bude řvát proti zatažení ČR do likvidační války. Pojďme si ale ocitovat článek 5 kolektivní smlouvy NATO:

Článek 5

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem členům, a proto se dohodly, že pokud k takovému ozbrojenému útoku dojde, každá z nich v rámci výkonu práva na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznaného článkem 51 Charty Organizace spojených národů pomůže napadené straně nebo stranám tím, že neprodleně podnikne samostatně a ve shodě s ostatními stranami taková opatření, která považuje za nezbytná, včetně použití ozbrojené síly, k obnovení a udržení bezpečnosti severoatlantického prostoru.

Každý takový ozbrojený útok a všechna opatření přijatá v jeho důsledku budou neprodleně oznámeny Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nezbytná k obnovení a udržení mezinárodního míru a bezpečnosti.

Jak tedy sami vidíte z textu článku 5 kolektivní smlouvy, smlouva nikde neuvádí povinnost použití ozbrojené síly na pomoc napadené zemi, ale nechává na členských zemích, aby posoudily, jaká opatření považují za nezbytná. Ze smlouvy tak nevyplývá povinnost vstoupit do ozbrojeného konfliktu vojensky a náčelník Generálního štábu AČR by neměl být tím, kdo o tom rozhoduje.

Pokud ovšem Řehka mluví v těchto intencích tak jistě a de facto jako o hotové věci, potom to znamená, že má informace od Fialovy vlády, že ta nebude meškat a lenit a vyšle vojáky AČR do války proti Rusku od 1. minuty. Řehka to vlastně pouze na Fialu provalil, že premiér je válečný štváč, který už jen čeká, jestli ta novela ústavního zákona projde, aby mohl Zelenskému poslat na Ukrajinu české vojáky. V první vlně profesionály a veterány z Iráku a Afghánistánu. Jenže ti nevydrží dlouho, takže bude potřeba sehnat nové maso. A na to už má Jana Černochová plán.

Černochová spustí virtuální náborové kanceláře

V projevu na velitelském shromáždění odhalila, že dojde ke spuštění virtuálních náborových středisek, tedy náborů přes internetové stránky, kde ministerstvo bude cílit hlavně na mládež a mladé lidi, kteří hrají na konzolích a počítačích Call of Duty a Fortnite, a kteří o válce mají zkreslenou představu a neví, že hlavním úkolem výcviku každého vojáka je zbavit ho strachu ze smrti a zabíjet jiné lidi. 

Válka je osobní! - Erich Maria Remarque tímto citátem chtěl všem bláznům toužícím běžet do války vysvětlit to hlavní. Jakmile do té války vstoupí, stane se od té chvíle celá válka pro ně osobní záležitostí a každého, koho zastřelí, tak zastřelí kvůli tomu, že budou mít strach, že budou zastřeleni sami. Do války jdete s představou boje za svobodu, ale první útok vás přesvědčí, že to je pouze boj o váš holý vlastní život!! Remarque uměl vylíčit jako málokdo, co je to vlastně válka. Žádná svoboda, žádné ideály, jen boj o vlastní život. Tečka. Válka je osobní záležitost, jakmile do ní člověk vstoupí. Starší lidé se zkušenostmi to vědí. Mladí nevědí nic, ty je možné nahnat do zákopů pomocí propagandy a médií.

Ministryně obrany Jana Černochová a náčelník GŠ AČR gen. Karel Řehka
Ministryně obrany Jana Černochová a náčelník GŠ AČR gen. Karel Řehka

Virtuální náborové středisko bude nabírat mladé esesáky, ideologicky a řádně protirusky zpracovanou mládež bez představy o podstatě války. Jakmile přijde správná chvíle, Fiala podepíše papír a vojáci odjedou na frontu. Kdyby válka byla vyvolána bezdůvodnou agresí, byla by to možná válka spravedlivá. Ale válka na Ukrajině je válkou, kterou začalo NATO a kolektivní Západ již v roce 2014 v Kyjevě na Majdanu. Dalších 8 let ten samý kolektivní Západ vyzbrojoval ukrajinskou armádu pro zahájení války a agrese proti Krymu a proti Donbasu.

Do této války za Kyjev a za nacistickou juntu chce Fialova vláda poslat bojovat české muže, i když v mnoha případech to budou spíš ještě kluci. Mají všechno pro válku připraveno. Jakmile to začne, od první minuty vyženou do války AČR. Na internetu se rozjede kampaň a budou do armády lákat mladé kluky, aby si zastříleli doopravdy. A až na frontě tito kluci zařvou, přijde na řadu mobilizace. Zrychlená mobilizace. Přesně podle novely dalšího zákona, který Černochová předložila do sněmovny. Novela branného zákona, která zrychlí odvody, omezí možnost nahlášení odmítnutí služby se zbraní z 30 dnů na 3 dny!, atd. Všechno mají připravené, a co nemají, tak to usilovně chystají. Co myslíte, že se děje v Rusku pouhý den po Putinově projevu?

Vladimir Putin udělil souhlas s výstavbou systémů opevnění a obranných linií na Krymu

Ruská duma a po ní i Rada federace schválily ve středu Putinův návrh na pozastavení členství Ruska ve smlouvě START. Šéf místní samosprávy Krymu Sergej Aksjonov ve středu oznámil, že Vladimir Putin souhlasí s vyčleněním peněz na výstavbu mohutného opevnění Krymu, který má v několika liniích obrany zabránit vojskům Severoatlantické aliance v zabrání a obsazení Krymu. Pouze se ukazuje, že Kreml opravdu počítá se III. sv. válkou a už se na ni připravuje.

Informace vyvolala na ruských sociálních sítích znepokojení, že co to má znamenat, proč se opevnění nepostaví na hranici Chersonu a Záporoží? Protože Kreml se bojí, že Rusové z Krymu začnou masivně odcházet do Ruska, protože důvěra v bezpečnost Krymu není mezi Rusy tak vysoká, jak by bylo potřeba. To je i důsledek velmi podivné a již rok trvající speciální vojenské operace.

Sergej Aksjonov, vedoucí představitel samosprávy Krymu
Sergej Aksjonov, vedoucí představitel samosprávy Krymu

Podobně se proti invazi chystala za II. sv. války i Itálie a postavila několik opevněných linií, z nichž ta nejsilnější byla tzv. Gustavova linie. Itálie ale tato opevnění stavěla kvůli tomu, že věděla, že má slabou armádu. Pokud podobné linie začne stavět Rusko na Krymu, vyšle to nepříteli stejný signál. A nepřítel získá pocit, že Rusko lze porazit, nebo se o to alespoň pokusit.

Chování evropských politiků jasně ukazuje, že na porážku ruské armády si věří, minimálně díky tomu, že jejich děti do té války nepůjdou, tam totiž naženou poslušné české goyim. Ani jedno z dětí politiků a členů Fialovy vlády není na odvodních seznamech, na to můžete dát krk. Tak to mají nachystané. Stejně jako Hitler a jeho evropští spojenci si mysleli, že Sovětský svaz lze dobýt a porazit, myslí si to samé o Rusku i dnešní náckové z EU a pohrobci nacistů v čele s Bruselem. Je to důsledek voleb, kdy lid evropských zemí si volí tyto politiky a tím autorizuje všechny jejich kroky. Politici jsou totiž jen odrazem a obrazem svých vlastních národů. Chtějí válku, mají urputné přání války, ale oni do války nepůjdou. Pošlou tam za sebe obyčejné lidi.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!