Nenechte parlament přijmout úpravu branného zákona!

18.01.2024

Co vám v ČT neřeknou: USA zřejmě chtějí české vojsko jako "kanónfutr" (z německého Kanonenfutter – tj. potrava pro děla) pouze nasadit na válku proti Rusku.

NATO s obranou ČR vůbec nepočítá. Americká útočná doktrína "Steel Rose" je legislativní přípravou severoatlantické aliance ve věci schválené úpravy branného zákona ČR. Nejde o novelu branného zákona, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o nový zákon, do kterého byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu.

Tato nová úprava řeší nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením původního branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k "obraně vlasti" mimo rámec státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat brance a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání, a to ještě za souhlasu vlády. Úpravu branného zákona si vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě a propaganda v médiích má podpořit pro-americký postoj české veřejnosti k chystaným úpravám zákona pro lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď čeká v Poslanecké sněmovně.

Hlavním důvodem úpravy je požadavek Severoatlantické aliance získat brance pro plánované válečné tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě. Česká republika by měla být schopná povolat do zbraně 250 000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu "Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35 000 mužů by mělo být schopno přesunout se na vzdálenost 10 000 km do 72 - 96 hodin po zemi, cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. S návratem a podporou kontingentu se nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí, a vůbec neřeší problematiku zdravotního ošetření.

V porovnání s doktrínou "Pobeda", což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steel Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steel Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec (!).

Co to znamená? S největší pravděpodobností jde o doktrínu postavenou na modelu "obětovaných ztrát".
V Pobaltí probíhá jedno cvičení za druhým, americké zbraně se do Pobaltí přesunují ze všech koutů světa.

Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen zdarma rozkazem a "kanónfutr" jako úloha pro muže, tedy část vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele, v americké vojenské hantýrce nazývané "ram fight". To pochopitelně Američané nebudou. Proto je tu Polsko, Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika. Plán je jasný: po změně branného zákona se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.

Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen, odvedených podle branného zákona.

Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec nové části branného zákona. Občanům ČR hrozí reálné zatažení do války, v tichosti, bez jejich vědomí.

Apel k národu zní jasně!!! Nenechte parlament ČR přijmout úpravu branného zákona!

NESMÍ být umožněn odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Povoláním vojsk NATO politikům ČR nejde o bezpečnost naší země, měst, našich rodin, dětí anebo naší státnosti. V navrhované úpravě branného zákona o tom nenajdete ani zmínku.

Zdroj: autor: Šárka Theresa Vlachová, czechfreepress.cz/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!