Kdo dovolil západní menšině, aby mluvila jménem celého lidstva?

26.04.2023

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se ujal předsednictví Rady bezpečnosti OSN a upozornil na skandální výrok ministra zahraničí EU Seppa Borrella, že NATO a EU představují "Rajskou zahradu" a použijí všechny nástroje, ekonomické, finanční i vojenské k tomu, aby ochránily zájmy tzv. jedné miliardy lidí západního světa!

Multipolární světový řád přinese do západního světa model "zlaté miliardy" rozdělené na 200 milionů privilegovaných a 800 milionů spoutaných zelenou agendou!

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se ujal v New Yorku v sídle Rady bezpečnosti OSN role předsedy a vystoupil s projevem, ve kterém se ostře obul do kolektivního Západu výrokem, že nikdo nedovolil západní menšině, aby mluvila jménem celého lidstva!

Nezapomněl ani zopakovat ustanovení ze společného prohlášení EU a NATO z ledna tohoto roku, kde se říká, že obě západní organizace použijí všechny ekonomické, finanční a vojenské nástroje k tomu, aby ochránily zájmy tzv. jedné miliardy, což není nic jiného než tzv. zlatá miliarda, o které se hovoří v souvislosti se starým světovým řádem, postaveným na principech kolonialismu, kde poslední koloniální zemí v Evropě je v podstatě Německo, které za svoji kolonii považuje Českou republiku a její průmysl a rovněž českou korunu, která je manipulativně ovlivňována s cílem udržení tzv. konkurenční parity k euru.

Video: https://aeronet.news/video-nikdo-nedovolil-zapadni-mensine-aby-mluvila-jmenem-celeho-lidstva-rusky-ministr-zahranici-sergej-lavrov-se-ujal-predsednictvi-rady-bezpecnosti-osn-a-upozornil-na-skandalni-vyrok-ministra/

Právě z důvodu principu neokolonialismu berou Češi i 34 let po Kabátové revoluci pouhé třetinové a v některých odvětvích dokonce jen pětinové mzdy v porovnání s Německem. Jedná se o klasický neokoloniální systém, který využívá jednu z nových forem kolonialismu, tedy levnou pracovní sílu pro zajišťování sub-dodávek a produkce pro velkou zemi, která z toho profituje. Pokud se dnes řekne kolonialismus, představíte si plantáže s bavlnou, kávou, s rýží a na polích se plahočí Afričané a Asiaté. Ne, to je obraz starého světa. Západ se po roce 1989 posunul k tzv. neokolonialismu, tedy k novému kolonialismu.

Neokolonialismus po 34 letech v ČR

Ten spočívá v tom, že západní země si udělali ze zemí tzv. Východního bloku de facto kolonie, kde se však neprodukují exotické plodiny, ale něco jiného, a to levná námezdní práce v montovnách všeho myslitelného i nemyslitelného druhu. Dělníci nedostávají to, co by dostali za svoji práci v Německu, ale berou jen třetinové až pětinové mzdy. Proto i 34 let po Kabátovce mají Češi, Slováci, ale i Poláci a další v podstatě pořád chudobu, protože zatímco mzdy jsou v porovnání s Německem jen třetinové až pětinové, tak všechno zboží a služby na trhu již mají dávno ceny s Německem srovnané a v některých případech jsou ceny i o něco vyšší než v Německu.

Montovny jsou typickým projevem neokolonialismu v zemích bývalého Východního bloku
Montovny jsou typickým projevem neokolonialismu v zemích bývalého Východního bloku

Jak je možné, že po 34 letech bere český a slovenský dělník jen třetinu nebo dokonce jen pětinu toho, co bere dělník v Německu, když ceny zboží, služeb, nemovitostí, nájmů a energií jsou v ČR i na Slovensku už prakticky více jak 20 let srovnány s cenami v Německu? A pokud jde o ty energie, ty jsou v ČR dokonce jedny z nejdražších v Evropě. Jak je to možné, že tohle může český a slovenský dělník zvládnout poplatit z pouhé třetinové mzdy?

Ano, jedná se o vykořisťování! Je to tzv. neokoloniální exploitace, která v ekonomii je velmi dobře popsána jako paritní měnová disproporce mezi dvěma zeměmi, ekonomikami, kdy jedna provádí exploitaci té druhé s cílem získání neokoloniálního benefitu. Zlatá miliarda je tak hodně pokřivený a zavádějící model.

Kolektivní západ se nevzdává myšlenky na tzv. Zlatou miliardu, jenže ta nebude mít s blahobytem mnoho společného

Podle zástupce prezidenta Ruské federace ve federálním okruhu Dálného východu Grigorije Vladimiroviče Kuranova je ten model zlaté miliardy rozdělený na dvě části. Zhruba 200 milionů lidí se bude mít velmi dobře, nadstandardně, bude mít auta pro osobní dopravu, pro privátní cestování a budou mít vysoké příjmy, i když v mnoha ohledech půjde jen o zachování jejich současného statusu, než o povýšení. Těch zbývajících 800 milionů lidé ve zlaté miliardě bude mít ale roli sluhů, tzv. servantů demokracie.

Systém servantů byl otestován v letech 2020 až 2021 v západních zemích během tzv. covidové krize, kde se ověřilo, že většina osob, populační většina, si nechá pod záminkou "zdravotní bezpečnosti" sebrat veškerá lidská práva a svobody pohybu, a že lze lidem odebrat naprostou většinu práv, pokud se odmítnou podrobit jakémukoliv nařízení, např. špejlovým testům nebo očkování.

Špejlovací teror se nevyhnul ani malým dětem
Špejlovací teror se nevyhnul ani malým dětem

Přestože proběhly řady demonstrací, účastnilo se jich jen malé a omezené množství populace v řádech procent obyvatelstva.

Pohodlná majoritní většina mlčela a nechala si bez odporu sebrat veškerá práva. Tento 2 roky trvající sociologický pokus globalistů ověřil, že populace nebude klást odpor ani při zákazu produkce biologických potravin, lidé se nebudou bouřit ani poté, co se začne do obilí přimíchávat substrát z drceného hmyzu, lidé si nechají bez odporu i zakázat levná spalovací auta a na drahá elektrická nebudou mít peníze, takže lidé zůstanou bez aut a budou odkázáni na hromadnou dopravu.

Vlády států se zhroutí pod mamutími deficity a skutečného vládnutí se ujmou korporace, ovládající výrobu energií, potravin a komerční zábavy

V Holandsku právě běží pilotní projekt na vybití 50% stád skotu a vepřového, což povede k extrémnímu zdražení biologického masa a masných produktů v Evropě, a to otevře cestu "levným" potravinám, vyrobeným za nula nula nic… z hmyzu a červů! Zisky budou plynout nadnárodním korporacím, které z těchto profitů budou moci ustanovit univerzální nepodmíněný příjem a převezmou starost o starobní důchody od států a státních vlád.

Proč si myslíte, že Fialova vláda v ČR okradla důchodce na valorizacích? Protože vlády již v blízké budoucnosti nebudou plátci důchodů. Výplaty budou plynout v budoucnu z Evropské unie. A zdroje budou čerpány ze zisků korporací, které budou generovat zisk v rámci nových ekonomik a tzv. udržitelného rozvoje. Firmy budou mít na vstupech prakticky nulové náklady. Elektrická energie ze slunce, větru, potraviny z brouků a červů. Pokud stále tomu nerozumíte, co je společným jmenovatelem těchto procesů, tak vám to znovu zopakuji: Společným jmenovatelem jsou nízké až bagatelní vstupní náklady na výstupní produkt!

Astronomický deficit v ČR řeší Fialova garnitura okrádáním důchodců a rušením pošt, čili likvidací služeb státu občanům
Astronomický deficit v ČR řeší Fialova garnitura okrádáním důchodců a rušením pošt, čili likvidací služeb státu občanům

Když vyrábíte energii ze slunce, větru nebo hydrostatické energie vodního sloupce, tak na vstupu máte náklady limitně blízké nule. Ale na výstupu budete generovat mamutí zisky, protože energie bude málo, bude šíleně drahá a nedostatková. Korporace tak budou vydělávat mamutí peníze a začnou být bohatší a mocnější, než státy a jejich státní orgány a vlády. Zadlužené vlády budou krachovat v deficitech, zatímco soukromé korporace nového věku budou bohatnout do astronomických výšin. V tomto naladění přijde okamžik, kdy zisky korporací bude možné investovat do nákupů moci a potažmo do nákupů celých států! Korporace na výrobu energií, potravin a mediálního obsahu, zejména zábavy, se stanou vládnoucím syndikátem nad kolektivním Západem.

Korporace ponechají lidem iluzi voleb, ale pouze s vlastními kandidáty, které jim doporučí jimi vlastněná média

První vlaštovkou takové korporace je Black Rock, která de facto vlastní vlády už několika rozvojových zemí, ale v poslední době je velkým věřitelem Francie. Soukromé korporace ale v budoucnu budou mnohem bohatší. Ve chvíli, kdy trh přejde na nízkonákladové potraviny z červů a hmyzu, a kdy dojde k odstavení jaderných elektráren, jako před pár dny v Německu, a trh se přeorientuje na drahé, leč ekologické energie, začnou vznikat nové mamutí korporace, které porostou samovolně doslova z ničeho, resp. z malých vstupních nákladů do astronomických výšin. To bude začátek přerodu původního konceptu světového řádu do nové éry New Age.

Korporace budou řídit státy a národy, už to nebudou vlády z lidu. Nějaká forma voleb bude zachována, ale půjde o gleichschaltung a iluzi. O iluzi volby. Jako když chcete změnu a zvolíte si stranu, která má na kandidátce nahoře recyklované politiky z ČSSD nebo ODS. Očekáváte změnu a nakonec se dozvíte, že z NATO a EU nikdo z vedení té strany vystoupit nechce a Putin je agresor. Prostě skutečnou změnu nedostanete.

Skutečnou změnu nabídnou jen s odpuštěním marginální strany, které vedou poctiví vlastenci, ale v mnoha případech ty strany připomínají hospody, do kterých nikdo moc nechodí, protože o té hospodě se vedou divné řeči a lidé mají strach, aby návštěvou hospody nedostali nálepku extrémistů. On chce Česko na prvním místě? On chce vystoupit z pevného svazku s NATO? Bože, tak to musí být dezolát, extrémista, musíme ho vyhodit od nás z fakulty, od nás z podniku!

Spojovací téma pro opozici? Drahota ano, vystoupení z NATO ne!

Velká hnutí lidu jsou obvykle svolávána kvůli nějaké spojovací myšlence, jako je třeba drahota nebo bída. Na takové myšlence se shodne i 100 000 lidí a přijdou na demonstraci. Ale jakmile přijdete s komplexním tématem, s ekonomickou a bezpečnostní transformací státu, s myšlenkou odchodu z NATO a z EU, s myšlenkou ukotvení národního státu, v tom okamžiku se něco stane a těch 100 000 lidí již na náměstí nedostanete. Známe totiž naše Pappenheimské. Média kontrolují veřejné mínění, proto ta velká média tak útočí proti alternativě, protože jim ohrožujeme účinek jejich informační radiace.

Média řeknou lidem, koho mají volit za prezidenta. Média řeknou lidem, koho rozhodně nemají volit. A lidé s českými vlajkami na Václaváku budou obviňováni jinými lidmi s ukrajinskými vlajkami, že prý hají cizí a Putinovy zájmy v ČR (!). Proto vliv velkého byznysu a médií MSM se tak propojil v poslední době. Takže západní zlatá miliarda bude nakonec jen 200 milionů slušně zabezpečených a 800 milionů lidi v rolích servantů, kteří přišli o svobodu, energie, životní standard, ale nevadí jim to, protože si myslí, že se chovají ekologicky. Ne násilím, ale ideologicky bude veřejnost zmanipulována do role úslužných servantů globalizace. Té kolektivně-západní, nutno dodat!


Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!