Západ nesliboval, že se NATO nerozšíří na Východ? Omyl! 

14.01.2022

V minulých dnech proběhla jednání Rady Rusko-NATO, kde se jednalo o návrzích ze strany Ruska o bezpečnostních zárukách. Mezi požadavky ruské strany patří nerozšiřování NATO dál na Východ a návrat ke konfiguraci z roku 1997.

Západ ale tyto požadavky odmítá s tím, že západní lídři nikdy neslibovali, že se NATO nebude dál rozšiřovat na Východ, jenže své stanovisko k těmto tvrzením uveřejnilo Velvyslanectví RF na Slovensku.

Podle Velvyslanectví RF v SR tato tvrzení nejsou pravdivá a na důkaz uvedlo několik odtajněných záznamů rozhovorů s představiteli západních zemí.

"V souvislosti s častými zprávami v médiích, které tvrdí, že západní lídři nikdy neslibovali nerozšiřování NATO na Východ, bychom rádi citovali přímo z odtajněných záznamů rozhovorů představitelů sovětského vedení s ministrem zahraničních věcí USA J. Bakerem, německým kancléřem H. Kohlem, předsedou vlády Velké Británie J. Majorem, ministrem zahraničních věcí Velké Británie D. Hurdem a francouzským prezidentem F. Mitterrandem. Citáty pocházejí z knihy J. M. Primakova Schůzky na křižovatkách."

Dále následují zmíněné ukázky z rozhovorů, jako první rozhovor bývalého ministra zahraničních věcí USA Jamese Bakera s Michailem Sergejevičem Gorbačovem z únoru 1990.

"NATO je mechanismem, který zabezpečuje přítomnost Spojených států v Evropě. V případě likvidace NATO by už takový mechanismus přítomnosti USA v Evropě neexistoval. Chápeme, že nejen pro Sovětský svaz, ale i pro jiné evropské země je důležité mít záruku bezpečnosti, ale když si v rámci NATO Spojené státy zachovají svoji přítomnost v Německu, tak se jurisdikce nebo vojenská přítomnost NATO nerozšíří směrem na Východ ani o jeden coul."

"Domníváme se, že konzultace a jednání v rámci mechanismu dva plus čtyři poskytnou záruku, že sjednocení Německa nebude vést k rozšiřování vojenské organizace NATO na Východ," uvádí se v příspěvku.

Dále se uvádí rozhovor Gorbačova s federálním kancléřem Německé spolkové republiky H. Kohlem z únoru 1990.

"Domníváme se, že NATO nesmí rozšiřovat sféru své působnosti. V této otázce je třeba najít rozumné řešení," řekl Kohl s tím, že dobře rozumí bezpečnostním zájmům Sovětského svazu a je přesvědčen, že Gorbačov srozumitelně vysvětlí občanům SSSR, oč se jedná. "Jedna věc je, když spolu mluvíme my a jiná, když mluví prostý lid. On má v živé paměti osud svých otců a bratrů," uvedl tehdy Kohl.

Dále jsou na stránce velvyslanectví zmíněna slova ministra obrany SSSR D. T. Jazova z roku 1991, který řekl Gorbačovovi, že premiér Velké Británie John Major v žádném případě nepředpokládá, že by se východoevropské země mohly v budoucnu stát částí NATO.

Bývalý prezident Francie François Mitterrand během rozhovoru s Gorbačovem v roce 1991 uvedl: "Je tady ještě jeden důvod. Každý ze zmíněných států (šlo o bývalé členy Varšavské smlouvy) se bude snažit zajistit svoji bezpečnost uzavřením separátní smlouvy. S kým? Je jasné, že s NATO. Jenomže taková perspektiva v případě SSSR nepřichází v úvahu. Toto vzbudí u Sovětského svazu pocit izolace nebo až obklíčení. Jsem přesvědčen, že taková cesta by pro Evropu nebyla správná."

Rada Rusko-NATO

Ve středu se v Bruselu odehrálo jednání Rady NATO-Rusko, které se týkalo situace na Ukrajině a otázek evropské bezpečnosti.

Připomeňme, že mezi požadavky Ruska patří nerozšiřování NATO dál na Východ a ukončení vojenské spolupráce bloku s postsovětskými zeměmi. K požadavkům rovněž patří nevytvářet vojenské základny na jejich území a omezení rozmísťování útočných zbraní poblíž ruských hranic.

USA s požadavky nesouhlasí

USA nebudou souhlasit se zákazem rozšiřování NATO a návratem k situaci z roku 1997. Ve středu to uvedla první náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanová na tiskové konferenci po zasedání Rady NATO-Rusko, která se konala v Bruselu.

Shermanová znovu zdůraznila, že některé návrhy ruské strany na bezpečnostní záruky v Evropě jsou nepřijatelné.

Navzdory tomu, že NATO odmítlo ruský požadavek vrátit se ke konfiguraci z roku 1997, spolupráce s Ruskou federací nadále zůstává, uvedla.

Oblastí spolupráce by podle ní mohla být kontrola zbrojení a řešení konfliktů. Spojené státy a jejich spojenci v NATO jsou i nadále odhodláni pokračovat v dialogu s Ruskem o kontroverzních otázkách, prohlásila.

Zdroj: infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!