Otevřený dopis prezidentovi: Odvolejte tuto vládu!

19.10.2022

Otevřený dopis

Vážený pane prezidente, obrátily se na Vás statisíce zoufalých lidí jako k poslední instanci, ke které se vůbec mohou s důvěrou obrátit, protože všude jinde jsou pro ně dveře zavřené a jsou uráženi a vysmíváni.

Byla Vám odevzdána petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných voleb, protože vláda Petra Fialy neplní své zákonné povinnosti k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a zajištění ekonomické stability. Během 14 dnů podepsalo tuto petici zhruba 40 tisíc lidí - tito lidé si museli petici stáhnout, vytisknout, podepsat a odeslat poštou na určené místo. A to bez jakékoliv podpory médií! Tato petice je však také verifikována účastí stovek tisíc lidí na demonstracích dne 3.9. a 28. 9. a to nejen v Praze, ale po celé České republice. Lidé přišli projevit svoji vůli navzdory vyhrožování a hnusným urážkám ze strany mainstreamových médií, premiéra, ministra vnitra a mnoha dalších politických představitelů.

Lidé zcela ztrácí důvěru v tzv. "demokratický" systém naší země, a to se projevilo i v letošních komunálních a senátních volbách. Do komunálu šlo celkově volit jen 46% - tedy necelá polovina voličů. Druhého finálního kola senátních voleb se zúčastnilo pouhých 19 % voličů. Prezidentských voleb, v roce 2018 - v nichž jste zvítězil Vy - se naopak zúčastnilo 67% voličů. Pětislepec de facto nelegitimní vlády Petra Fialy byl zvolen jen 28% voliči, tedy 2, 3 milionem lidí. Zatímco Vás volilo v přímé volbě 2,8 milion lidí. To znamená, že máte obrovskou důvěru.

Lidé, kteří požadovali svým podpisem a fyzickou účastní na demonstracích, abyste na základě čl. 62/a Ústavy České republiky odvolal vládu, vypsal předčasné parlamentní volby a do doby jmenování nové vlády, která vzejde z demokratických voleb, jmenoval dočasnou vládu odborníků podporujících Plán Česká republika na 1. místě, projevili velkou občanskou statečnost. Tímto požadavkem, který je Vám adresován, se statisíce odvážných snaží zabránit občanským nepokojům, které mohou nastat vzhledem k tomu, že situace většiny obyvatel se stává ekonomicky katastrofickou a naprosto zoufalou.

Pane prezidente, v roce 2013 jste sám sdělil, že hlava státu může odvolat premiéra bez jakýchkoliv podmínek: "Myslím si, že to vyplývá z extenzivního výkladu ústavy. Odvoláním premiéra by skončila i vláda."

Odvolání vlády prezidentem skutečně řeší čl. 62, odst. a. "Prezident jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi." Odvolání vlády prezidentem Ústava ČR ničím nepodmiňuje. Dále čl. 75 hovoří takto: "Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat." Tato vláda reálně neplní své zákonné povinnosti k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a zajištění ekonomické stability, a proto je Vaší povinností ji odvolat. V Ústavě není nikde řečeno, že prezident může odvolat vládu, jen pokud premiér podá demisi, anebo jí je parlamentem vyslovena nedůvěra. V odvolání premiéra máte dle Ústavy absolutní pravomoc.

Ústava je základní zákon státu a nejvyšší právní norma jakéhokoliv právního řádu státu. To, že to propagandistická média a mnozí právníci vykládají záměrně špatně, není žádná novinka. Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. A jestliže je Ústava mnohými vychytralými právníky "tvůrčím způsobem" vykládaná přesně naopak, než jaké je její jasné znění, pak se samozřejmě jedná o ohrožení základů demokratického státu. A mimochodem právě pro její jasnost usilují senátoři o její změnu - tzv. EURONOVELU.

Pane prezidenta, Vy jste byl zvolen v celostátních volbách a jste dle Ústavy ČR hlavou státu. Složil jste tento slib: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Postavení prezidenta v ČR je silné a významně ovlivňuje politické dění. Přímá volba Vám dala vysokou legitimitu a tím i možnost se na ni odvolávat při kontroverzních postupech. Pane prezidente, prosíme Vás na kolenou: ODVOLEJTE TUTO VLÁDU!

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně Českého mírového fóra

Zdroj: infokuryr.cz/n/ 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!