Pravidla pro nové pandemie jsou již přichystána

07.11.2023

Pravidla pro nové pandemie jsou již přichystána a Pandemická smlouva mezi 193 zeměmi světa a WHO bude podepsána v květnu 2024!

Konec války na Ukrajině a potřeba globalistů zamezit anti-migračním protestům v Evropě kvůli uprchlíkům z rozvráceného Blízkého východu vyústila do situace, kdy WHO dostane do ruky nejděsivější mocenský nástroj, který neměl k dispozici ani Hitler, ani Polpot! Jakmile si lidé uvědomí, co se stalo, bude v podstatě už pozdě!

Násilná očkování ve všech signatářských státech, autorizace nedobrovolných genových terapií pomocí mRNA, vakcinační pasy, centrálně řízené distribuce vakcín a celé národy redukované na ovce čekající v řadě na experimentální roztok, bez kterého se nedostanou do práce, do školy, do obchodu a těhotné ženy ani do porodnice. Tohle všechno a zdaleka nejen toto by mohlo již příští rok začít platit ve 193 zemích světa.

Světová zdravotnická organizace WHO totiž oznámila, že tzv. Pandemická smlouva s WHO bude podepsána v květnu 2024 a v jejím finálním znění je všechno, před čím varovala alternativní média již od roku 2020. Smlouva ukotvuje totiž Total Control v rukách WHO nad 193 zeměmi světa, takže se nemusíme bát označit tuto moc jako první ustanovenou světovou diktaturu.

Video 2x na tomto odkazu:

https://aeronet.news/video-pravidla-pro-nove-pandemie-jsou-jiz-prichystana-a-pandemicka-smlouva-mezi-193-zememi-sveta-a-who-bude-podepsana-v-kvetnu-2024-konec-valky-na-ukrajine-a-potreba-globalistu/

Organizace WHO dostane do ruky absolutní kontrolu nad 5. prioritou ve všech 193 signatářských zemích, a to v okamžiku, kdy WHO prohlásí, že vypukla pandemie. To je ten základní spouštěcí mechanismus ve smlouvě. Jakmile WHO prohlásí, že vypukla pandemie, v tom okamžiku na základě této smlouvy přechází na WHO veškerá pandemická opatření z ministerstev zdravotnictví všech 193 zemí světa.

V ten moment bude všechna opatření vyhlašovat centrálně WHO a všechna její doporučení budou podle poslední verze a korekce smlouvy závazná pro všechny signatářské země. WHO bude určovat, jaká opatření se přijmou. Zákazy vycházení, zákaz provozu spalovacích aut kvůli roznášení viru na delší vzdálenosti za pomoci automobilu jako vironosiče s dálkovým dosahem. Chápete?

WHO dostane pravomoc vyhlašovat globální lockdowny a třeba i zakázat cestování v autech během pandemií

Záminka na ukončení provozu aut, ale nejen fosilních, ale i těch elektrických. Cílem je uzamknout lidi do tzv. 15-minutových měst, jako byly tzv. Stalinovky v Moskvě, což byly sovětské komunální domy s veškerou občanskou vybaveností v místě bytového komplexu a v dosahu 10 až 15 minut chůze. Neomarxisté od Klause Schwaba prostě Stalinovky oprášili a teď už to zavedli v Londýně pod zkratkou ULEZ (Ultra low emission zones), kde se platí za provoz aut strašné poplatky, a to každý den. Cílem globalistů je upoutat lidi na jedno místo jako do kriminálu, jako do koncentráku, protože zbytnost lidské práce a následně zbytnost lidské existence se kvapem blíží.

Jedna z prvních Stalinovek – Iofanův komunální soběstačný komplex v Moskvě v době výstavby
Jedna z prvních Stalinovek – Iofanův komunální soběstačný komplex v Moskvě v době výstavby

Sovětské komunální stavby tzv. pokrokového socialismu předběhly svoji dobu a na stránkách RT vyšel fantastický článek o historii Stalinovek v Moskvě, jak ty budovy vypadají, jak jsou rozlehlé a jaké funkce plnily. V projekci Klause Schwaba by se nemělo jednat o tak pompézní stavby reálného socialismu jako v Moskvě, ale svým pojetím jsou od Stalinovek odvozeny.

Veškerá občanská vybavenost, včetně policie, vězení a soudu je přímo v místě komplexu. Stalinovky měly často zabudované odposlechy, byty byly designovány už při výstavbě tak, že byty měly duté zdi, kde mohly sedět pracovníci NKVD a odposlouchávat danou partaj. Tyto problémy Klaus Schwab mít nebude, protože odposlechy již dnes zajištují mobilní telefony, ze kterých nejde vyjmout baterie a nejde tak telefony nikdy vypnout, i když se tváří jako vypnuté.

Depoulace a s ní spojená změna chování politiků, kteří najednou nekřičí pro mír, ale naopak pro válku

Lidská práce se brzy stane zbytnou a spolu s tím se stane zbytným samotný člověk. Nebude dost práce pro všechny a nebude ani žádoucí, aby lidé měli práci, protože tím by musel dál existovat funkční kolotoč HDP, který se brzy v celém světě zadře. Celé HDP je ve světě založeno na jediné věci, která nikdy neměla skončit a měla se zvyšovat do nekonečna, a to je konzum! Konzum ve smyslu spotřeby měl být nekonečným motorem HDP a dluhového systému globálního trhu.

Jenže tento systém končí. Syndikát vydal povel na redukci obyvatel planety, došlo ke zbourání Georgijských poradních kamenů, a to ne proto, že by s nimi někdo nesouhlasil. Jednalo se o symbol, že ty cíle napsané na těch kamenech, jako eliminace populace planety na 500 milionů lidí, jsou prostě málo ambiciózní! Rozuměj lépe, jsou nedostatečné! Proto se najednou mění procesy. Nevěříte? Tak se rozhlédněte kolem!

Zničené Georgijské poradní kameny
Zničené Georgijské poradní kameny

Zatímco donedávna všichni politici světa při každé příležitosti křičeli pro mír a vyzývali k míru, teprve nedávno se něco změnilo. Po vypuknutí války na Ukrajině politici, až na výjimky, v celém kolektivním západu křičí na podporu a pokračování války. A nejde jen o Ukrajinu. Jde už dokonce i o válku v Izraeli, kde ti samí západní politici pokřikují a podporují válku Izraele proti Palestincům.

Nemuseli jste si toho všimnout, ale toto vyvolávání a podpora válek, nebylo až dosud nikdy přirozené, minimálně ne od konce II. sv. války. Něco se změnilo. A co se změnilo? Byly zbourány Georgijské kameny! Ten cíl eliminace populace na 500 milionů je již dnes málo ambiciózní. Syndikát chce snížení opravdu razantní. A to může zajistit jen velký válečný konflikt a velká genocida, mohutné snížení populace indukované různými prostředky.

Podle šéfa WHO je nová pandemie jen otázkou času a nesmí se už připustit ani žádné dezinformace o vakcínách

A toho lze dosáhnout jen omezením pohybu. Když se lidé nebudou pohybovat, nebudou se moci seznamovat a rozmnožovat, jak o tom již před více než 40 lety napsal povídku polský spisovatel Stanisław Herman Lem. Pokud se lidé přestanou pohybovat, přestanou cestovat, jezdit na delší vzdálenosti, začne docházet k tzv. inbreedingu, tedy k sňatkům a pohlavním stykům mezi příbuznými na linii sestřenic a bratranců.

To byl značně rozšířený zvyk v dobách moderní Evropy ještě na počátku 20. století v moha zemích Evropy kvůli nerozvinutosti hromadné a cenově dostupné dopravy, především na chudém venkově. Nemožnost cestovat, navazovat vztahy zdaleka, vedla k vytváření sňatků na úrovni bratranců a sestřenic po vesnicích a mezi blízkými vesnicemi. Níže je video s projevem šéfa WHO, kde obhajuje novou Pandemickou smlouvu, která prý lépe připraví svět na další pandemii, která je jen otázkou času.

Pokud jde o systém 15-minutových měst, tak ty mají navodit fyzickou, ale nikoliv sociální izolaci. Lidé se budou moci vidět, ale jen dálkově na telefonu, na displeji, ale nebudou se moci setkat. Dojde tím přesně k naplnění děsivé vize Stanisława Lema, takže to povede k umělému a řízenému oplodňování, což bude mít pod kontrolou světová vláda. V zájmu eliminace CO2 a NOx a z důvodu překročení letošní kvóty žadatelů vám byla žádost o iniciaci (početí in vitro) dítěte zamítnuto. Další žádost o přezkum si můžete podat za rok od doručení tohoto oznámení. Takové oznámení dostanete jako rozhodnutí správního regulačního orgánu do emailu.

Plán globalistů: V kriminálu se děti nerodí

Všechno, co teď probíhá, je vedeno se snahou o eliminaci populace více než jednou cestou. Dám vám kontrolní otázku. Kde se nejlépe kontroluje a omezuje početí dětí? No přece ve věznicích! Jde o transformaci svobodných států a národů do koncentračních táborů v podobě 15-minutových měst s cílem řízení a redukce množení.

Všechny tyto procesy vedou k omezování pohybu, cestování, dopravy a ježdění na delší vzdálenost než pár kilometrů, jako tomu bývalo za dob Karla Hynka Máchy, když kvůli naprosto chybějící veřejné a cenově dostupné dopravě cestoval mezi Prahou a Vídní pěšky a odnesl to zničením svého zdraví, protože nikdo jiný takto daleko pěšky nechodil, tedy kromě jeho přátel z řad českých romantiků.

Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra
Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra

Omezení cestování proto nemá ze strany globalistů nic společného s ekologií a podobnými nesmysly, když každí ví, že jen všechny světové aktivní sopky vychrlí za rok do atmosféry v průměru 150x více CO2, než všechny lidské průmyslové exhalace celého světa za rok. Omezení pohybu je zkrátka návratem do doby, kdy lidé necestovali a neopouštěli své vesnice, kde se narodili a maximálně došli pěšky několikrát za život do vzdáleného správního města.

Omezení pohybu ustrne lidi na jednom místě se všemi s tím spojenými důsledky

Pokud lidé budou uzavřeni na jednom místě, v lockdownu, anebo v 15-minutovém městě, když budou pokutováni za jízdu někam autem v systému ULEZ, tak prostě dojde k indukci modelu nerozvinuté společnosti, která nikam nejezdí, je na místě, komunikuje na dálku elektronicky, ale s nikým se fyzicky nestýká. Spolu s tím bude indukován nepodmíněný příjem. A ten bude ale přece jenom podmíněný, a tím bude platný vakcinační pas a zřejmě i slušné sociální kreditní skóre.

Nízkoemisní zóna v Londýně, kde se platí vysoké poplatky za každý průjezd
Nízkoemisní zóna v Londýně, kde se platí vysoké poplatky za každý průjezd

Prostě schválení Pandemické smlouvy, kdy WHO získá arbitrární pravomoc nad 193 zeměmi, je jen začátkem tzv. Šachové koncovky na ustanovení Nového světového řádu, který bude charakterizovaný tím, že nebudou existovat národní vlády, ani státy, ale pouze světovládci, nikým nevolení, ale disponující absolutními pravomocemi nad životy lidí, kteří se nebudou moci nikam pohnout, aby nebyli označení za zločince, že ničí ovzduší emisemi. Všimněte si, že z politiků, až na výjimky, nikdo nevěnuje Pandemické smlouvě s WHO žádnou pozornost. Jakmile ale spustí po skončení války na Ukrajině nové Pandemické hry, ten rozdíl s tou minulou pandemií poznají všichni velice rychle.

Zdroj: aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!