Publikace o stavu lidských práv v ČR a dalších 42 zemích

26.07.2023

Ministerstvo zahraničí Ruské federace publikovalo zprávu o stavu lidských práv v České republice a v dalších 42 zemích tzv. kolektivního Západu, a je to panečku masakr!

Česká zahraniční politika se podle zprávy zapojuje do destruktivních akcí, podkopávajících bezpečnost v Evropě a v posledních letech nabrala česká zahraniční politika neuvěřitelnou rusofobii! Zpráva o ČR je taková nálož, že na českém ministerstvu zahraničí to někdo neunesl a na Twitteru namísto polemiky o problémech lidských práv v ČR vzkázal Moskvě, aby vypadla z Ukrajiny!

Ruské ministerstvo zahraničí publikovalo již v červnu po vzoru americké Amnesty International a rovněž americké CIA vlastní zprávu o stavu lidských práv ve světě, a to konkrétně ve 43 krajinách tzv. Kolektivního západu. Teprve teď po měsíci ta zpráva začala žít vlastním životem. Naprosto největší masakr v dokumentu se nachází v sekci pojednávající o stavu lidských a občanských práv v České republice. Ruští analytici tam zahrnuli prakticky všechny informace z Aeronetu, když jsme pokrývali v článcích v minulých letech počátky rusofobie v ČR, především na téma protiruské hysterie indukované v ČR od roku 2014 a reakce českého ministerstva zahraničních věcí na sebe nedala dlouho čekat.

Pravděpodobně přímo ministr zahraničí Jan Lipavský na Twitter českého ministerstva zahraničí zavěsil odpověď Rusku, že … my neunášíme děti, nebombardujeme nemocnice a neokupujeme sousedy. Vypadněte z Ukrajiny! Reakce byla publikována pod profilem českého ministerstva zahraničí v angličtině, takže není přímo jasné, kdo a kde tuto trapnou reakci a odpověď na oprávněnou kritiku publikoval, ale to je vlastně nepodstatné, protože oficiální Twitter reprezentuje názory a postoje ministerstva a tudíž i "ministra" Lipavského.

Je to jako v tom vtipu z 80. let, který se vyprávěl před Kabátovou revolucí. Američané tehdy kritizovali špatný stav občanských práv a svobod lidí v Sovětském svazu a mluvčí politbyra Nejvyššího sovětu na Američany a jejich zprávu reagoval slovy: "A vy zase mlátíte černochy!" To byla naprostá klasika, protože to přesně vystihovalo tu absurditu takové reakce a najednou uběhne prakticky 40 let a role se obrátí.

Najednou Rusko kritizuje stav občanských práv a svobod v Česku a český ministr na tuto kritiku reaguje jako ten mluvčí politbyra, když na ruskou kritiku reaguje slovy: "Vypadněte z Ukrajiny!" To je prostě gól a ukázka morálky naši "vrchnosti". Nevěřil bych, že někdo, kdo se zaštiťuje neliberální demokracií, začne vypouštět výroky jako předlistopadový aparátčík v dobách Nejvyššího sovětu. Samozřejmě, ve zprávě je všechno, je to tam natvrdo a Česko s lidskými právy vychází z hodnocení opravdu velmi špatně. Je to taková nálož, že stojí za to si alespoň úvod ocitovat.

Zpráva Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace o situace v oblasti lidských práv v některých "západních" zemích

Česko:

Česko má chronické problémy, které jeho orgány nehodlají řešit a místo toho se věnují destruktivním zahraničně-politickým akcím, včetně interakce s Ruskem. Poslední roky znamenají pokračující "skluz" Prahy, která si jako jednu ze svých vnitropolitických i zahraničně-politických priorit vytyčila otázku lidských práv, k rusofobnímu kurzu, který často nabývá agresivních forem "války" s pomníky sovětských vojáků, stejně jako k otevřenému vybílení nacistických spoluviníků. Tyto akce se odehrávají na pozadí stále častějších pokusů prosazovat v české společnosti koncept rovné odpovědnosti totalitních režimů za vypuknutí druhé světové války.

Cílem kampaně je zrovnoprávnění symbolů SSSR a Rudé armády s nacistickou svastikou a jejich následný zákaz, bagatelizace osvobozenecké role Rudé armády (mj. propagací mýtu o sebeosvobození Prahy za pomoci Vlasovových stoupenců) a pošpinění sovětských vojáků a velitelů. Poté, co Ruská federace zahájila speciální vojenskou operaci na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a ochranu civilistů v Donbasu, se Praha otevřeně stala aktivním zastáncem neonacistického kyjevského režimu (a jeho nacistických praporů) a poskytuje mu veškerou podporu a dodává mu různé druhy zbraní.

Na pozadí celkově starostlivého a uctivého postoje českého obyvatelstva k pomníkům sovětských vojáků a obětí nacismu se v posledních letech množí případy, kdy české úřady "bojují" proti sovětským pomníkům. K nejkřiklavějším případům patří demontáž pamětní desky věnované osvobození města vojsky 1. ukrajinského frontu z budovy radnice na hlavním náměstí pražským magistrátem, demontáž pomníku sovětským tankistům (tank IS2, který byl odstraněn z podstavce a přetřen růžovou barvou), odstraněním pomníku maršála Koněva, pod jehož velením Rudá armáda bojovala za osvobození města, stejně jako opakované vandalské činy proti pomníku a památníku rudoarmějců u Pražského hradu.

Kauza Koněv

Apoteózou této cynické kampaně se stala demontáž pomníku Ivana Koněva počátkem dubna 2020, kterou provedla správa městské části Praha 6 v rozporu s rusko-českou smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Pomník byl rovněž vyřazen z centrální databáze vojenských památníků Ministerstva obrany ČR. V současné době je socha Ivana Koněva v depozitáři, její podstavec na náměstí Interbrigády je zničen. Při tomto bohulibém činu byly ignorovány jak výzvy veřejnosti k zachování historicky významné památky, tak odsouzení prezidenta republiky Miloše Zemana. Navíc výjimečný stav zavedený kvůli šíření nové koronavirové nákazy a omezení volného pohybu po městě byly podle šéfa městské části Praha 6 Ondřeje Koláře (který toto barbarské rozhodnutí učinil) úřady účelově využity k tomu, aby demontáž proběhla bez protestů veřejnosti.

Tím se však čeští rusofobové nezastavili. Dne 26. května 2022 byl maršál Koněv rozhodnutím pražských městských úřadů zbaven titulu čestného občana Prahy. A 21. června 2022 odhlasovalo zastupitelstvo městské části Praha 3 přejmenování Koněvovy ulice, která se v této městské části nachází.

V rámci své politiky zaměřené na falšování historie druhé světové války a démonizaci SSSR a Ruska se Česko všemožně snaží rehabilitovat Ruskou osvobozeneckou armádu (ROA) Andreje Vlasova, která kolaborovala s nacisty, aby této organizaci přisoudilo "rozhodující roli" při osvobození Prahy od nacismu v květnu 1945. V posledních letech dochází v zemi k nárůstu veřejných pokusů tohoto druhu. Dne 30. dubna 2020 byl v pražských Řeporyjích z iniciativy nechvalně proslulého (slabomyslného a podle chování nesvéprávného) vůdce Pavla Novotného vztyčen pomník Vlasovovým stoupencům. Dne 7. května 2022 se u tohoto pomníku konala vzpomínková bohoslužba a byly před něj položeny květiny. Na Olšanských hřbitovech v Praze se nachází památník ROA, u kterého se pravidelně konají pietní akty. K těmto aktům dochází současně s opatřeními "boje" proti sovětským památníkům.

Revizionismus a zvyšující se tolerance orgánů státu k neonacismu

Existují příklady tolerantního postoje k projevům nacismu a nacistické tématice a příslušníkům Třetí říše. Památník Železného kříže českým dobrovolníkům v řadách Wehrmachtu a Waffen-SS, obnovený v roce 2011 v obci Kořenov (Liberecký kraj), je stále místem, které přitahuje české neonacisty. Zejména je známo, že zde 6. února 2021 zde uspořádali sraz členové české organizace Mladí nacionalisté, kteří ohlásili záměr opakovat svá setkání.

Existují také případy neomezené distribuce výrobků s nacistickými symboly. V květnu 2020 vzbudil mezinárodní pozornost kalendář vydaný českým nakladatelstvím Naše vojsko s fotografiemi nacistických vůdců, české okupační správy a dalších nacistických zločinců. Ohlas vyvolalo také vydání knihy popírající holocaust nakladatelstvím Guidemedia. Toto nakladatelství již dříve vydalo sborníky Hitlerových projevů a antisemitských materiálů.

Poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo speciální vojenskou operaci na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a ochranu DLR a LLR, se v Česku prudce zvýšila diskriminace ruských občanů a krajanů, zejména v každodenním životě.

Indukce rusofobie v celé české společnosti

První emotivní reakce na události na Ukrajině vyústila ve vlnu "individuálních sankcí" vůči Rusům v různých sférách veřejného života. V řadě pražských kaváren byly k vidění nápisy, že Rusové nebudou obslouženi nebo budou obslouženi pouze v případě, že vyjádří odsouzení zahraniční politiky a vedení Ruska (i písemně) a omluví se za dění na Ukrajině. Objevily se zprávy o tom, že Rusům byla odepřena lékařská pomoc.

Někteří profesoři navíc odmítli vyučovat studenty z Ruska, pořádat pro ně zkoušky a testy a spolupracovat s ruskými vědci. Kromě toho vyšlo najevo, že české vysoké školy porušily dohody o spolupráci s ruskými vzdělávacími institucemi. Několik bank odmítlo otevřít a vést účty ruským klientům. Zástupci bankovního sektoru nemají jednotnou politiku: některé banky pouze požadují po Rusech předložení dalších dokumentů a protahují proces, jiné odmítají zcela bez vysvětlení důvodů.

České úřady rovněž podnikají legislativní kroky. Ještě v únoru 2022 byla veřejná podpora ruského vedení a ruských akcí na Ukrajině kriminalizována, nyní se trestá odnětím svobody na jeden až tři roky. Tímto způsobem česká vláda v podstatě kriminalizovala právo na svobodu názoru a projevu jako takové podle článků 365 "schvalování trestného činu" a 405 "popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy" českého trestního zákoníku.

Diskriminace Rusů a Bělorusů v ČR

V souladu s politikou Evropské unie česká vláda na základě svého nařízení č. 130 ze dne 25. února 2022 zastavila vydávání víz a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu ruským občanům, a to i v případě žádostí podaných před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Výjimku lze udělit pouze v případě zahraničněpolitického zájmu České republiky. Současně bylo stanoveno, že humanitární víza budou vydávána. Ministr vnitra ČR Vít Rakušan k postoji úřadů vysvětlil, že mezi humanitární případy patří slučování rodin a hrozba pronásledování v Rusku. Ministerstvo zahraničních věcí ČR tento seznam rozšířilo: "Humanitární vízum se uděluje osobě, jejíž život je ohrožen z důvodu represí, odporu proti režimu nebo jeho kritiky, anebo hrozí-li nebezpečí pronásledování z politických nebo jiných důvodů". České úřady nepovažují za oprávněné důvody pro získání víza ani lékařské ošetření nebo úmrtí blízkého příbuzného. Dne 2. března 2022 vydala česká vláda nařízení, kterým zbavila práv i běloruské občany.

Kromě diskriminačního postoje vůči Rusům Česko vystavuje represím i rozumné občany, kteří mají odvahu veřejně vyjádřit svůj názor. Konkrétně učitelka českého jazyka v jedné pražské škole byla suspendována z výuky za to, že ve třídě nezaujatě hodnotila události na Ukrajině a jejich skutečné příčiny, hrozí jí vyhazov za to, že využila svého práva na svobodu projevu. Udali ji její studenti, kteří si učitelčina slova tajně nahráli na mobilní telefon. Ministr školství Petr Gazdík, známý svými rusofobními názory, veřejně vyjádřil podporu takovému tvrdému trestu. Již dříve označil běloruské a ruské studenty studující na českých vysokých školách za "hrozbu pro národní bezpečnost země".

Česko se však nezastavuje před snahami o glorifikaci nacistických spoluviníků a vštěpování rusofobie. Země má řadu problémů v různých oblastech prosazování a ochrany lidských práv, které pravidelně vyvolávají kritiku a znepokojení evropských kontrolních institucí i nevládního sektoru.

Toto je pouze krátký výsek z ruské zprávy o Česku, který dále pokračuje, dokument pojednává o xenofobii v Česku, a to jak k Rusům, tak i Bělorusům, ale i k Židům a zejména Romům. Dokument přitom zcela vynechává vzrůstající zášť a nenávist vůči Ukrajincům, která je indukována nezvládnutou migrační vlnou z Ukrajiny v důsledku neschopné české vlády, která otevřela náruč neřízené ukrajinské migraci. Ruští analytici zpracovali zprávu o ČR de facto jako trollovací materiál, kdy Rusové vyčítají Česku nedostatečnou ochranu lidských práv.

Tohle přerostlé dítě je český ministr zahraničí Jan Lipavský
Tohle přerostlé dítě je český ministr zahraničí Jan Lipavský

A vy zase okupujete Ukrajinu!

Alergická reakce a politika z českého ministerstva zahraničí dává tušit, že Rusové svou publikaci trefili na komoru. Česká republika se transformuje do modelu Ukrajiny. Po celém Česku visí ukrajinské vlajky jako v nějakém děsivém snu, v nějaké černé můře. Nikde jinde v Evropě to není k vidění, jen v Česku. Fialova vláda se snaží udělat z ČR tzv. Ukročesko a tomuto procesu je v ČR podřízeno vše (!). A to nejen systémově, ale hlavně ideologicky. Takže když Rusové kritizují špatný stav lidských práv v ČR, tak zjevně Lipavský na to reaguje slovy: "A vy zase okupujete Ukrajinu!" V takové absurdní realitě dnešní doby žijeme.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!