Rockefellerova nadace chce úplné očkování lidstva

22.07.2021

Všechny nedávné zprávy z Rockefellerovy nadace tvrdí, že k "záchraně lidstva je nutné univerzální očkování". Zveřejňujeme zde velmi zajímavou úvahu renomovaného ruského analytika a komentátora, profesora Katasonova, kterou nám poslali kolegové z týmu Rostislava Čuby. 

Překlad článku profesora Katasonova, s drobnými vsuvkami překladatelů:

Klaus Schwab, zakladatel Davoského fóra, ve své knize "COVID-19: The Great Reset" (2020) nastiňuje plán, jak má globální elita realizovat přechod od klasického kapitalismu k takzvanému inkluzivnímu kapitalismu. Jde o vybudování "odvážného nového světa" s jednotnou světovou vládou a sociálně-ekonomickým modelem, který lze nazvat "novým otrokářským systémem". Doporučuji pro vysvětlení obsahu tohoto Nového světa k přečtení klasický román sociální sci-fi "The Brave New World" od Aldouse Huxleyho.  

"Pandemie" a oteplování klimatu se staly "kouřovou clonou", pokrývající tyto plány. Očkování světové populace a dekarbonizace světové ekonomiky byly prohlášeny za priority pro všechny. Mantry 21. století. Hlavními motory univerzálního očkování a "dekarbonizace" jsou OSN a její specializované orgány (WHO, UNEP, Světová meteorologická organizace atd.), Světová banka, MMF, Světové ekonomické fórum, Koalice pro inkluzivní kapitalismus a řada "charitativních" nadací v USA. Mezi nimi vyniká Gatesova nadace a nadace Rockefellerova. 

Zde budeme hovořit o Rockefellerově nadaci, kterou založil patriarcha klanu John D. Rockefeller, společně se synem Johnem D. Rockefellerem ml. a Frederickem T. Gatesem ve státě New York v roce 1913. Rockefellerova nadace má mimořádnou schopnost vytvářet informační šum a lobovat v zájmu svých zakladatelů, především klanu Rockefellerů. Hlavní postavou klanu je dnes David Rockefeller ml. (narozen v roce 1941), syn Davida Rockefellera, který zemřel v roce 2017 ve věku 102 let. Podle mého názoru byla Rockefellerova nadace iniciátorem Velkého resetu. V květnu 2010 připravila tato nadace zprávu Scénáře budoucnosti technologie a mezinárodního rozvoje

Cituji zprávu z roku 2010: "Během pandemie národní vůdci po celém světě zvýšili své pravomoci a zavedli přísnější pravidla a předpisy, od povinných obličejových masek po kontrolu tělesné teploty u vchodů na veřejná místa, jako jsou vlaková nádraží a supermarkety. I po skončení pandemie tato autoritativnější kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami zůstala a dokonce zesílila. Aby se ochránili před šířením stále globálnějších problémů - od pandemií a nadnárodního terorismu až po ekologické krize a rostoucí chudobu - začali vůdčí osobnosti z celého světa vládnout přísněji .

K tomuto dokumentu jsem se již vyjádřil. Můj názor: nejedná se jen o předpověď budoucnosti, ale o projekt, jehož příprava trvala celé desetiletí. V roce 2020 byl projekt zahájen. Od zahájení projektu počátkem loňského roku (pod rouškou boje proti "pandemii COVID-19") se Rockefellerova nadace velmi aktivně podílí na propagaci Velkého resetu. Téměř každý měsíc vydává nadace zprávy o boji proti "pandemii" a potřebě všeobecného očkování, o klimatické katastrofě a nutnosti "dekarbonizovat" ekonomiku. Na přelomu dubna a května byla vydána zpráva Rockefellerovy nadace Jeden za všechny: Akční plán pro financování globálního očkování a udržitelného růstu. V červnu následovala další zpráva: Jeden za všechny. Aktualizovaný akční plán pro globální očkování proti covidu-19. V červenci byla představena Zpráva o reimaginaci role multilaterálních rozvojových bank (přehodnocení role multilaterálních rozvojových bank).

Všechny tyto zprávy vyvolávají paniku a tvrdí, že k záchraně lidstva je zapotřebí univerzální očkování, které pokryje nejméně 80% světové populace. Uvádí se, že "většina lidstva žije v zemích s tak nízkou úrovní blahobytu, že lidé nemají možnost se očkovat. Neexistují žádné finanční prostředky. Vyzýváme vůdce bohatých západních zemí a mezinárodních finančních institucí, aby našli peníze a poskytli pomoc miliardám znevýhodněných osob při očkování."

Ne bez úsilí Rockefellerova fondu začal MMF v loňském roce diskutovat o potřebě zvýšit základnu zdrojů fondu v kontextu virální ekonomické krize vydáním dalších takzvaných SDR (zvláštní práva čerpání - měna vytvořená fondem). Tato otázka byla nastolena na jarním zasedání MMF a Světové banky, poté na zasedání G8 v Londýně. V červenci MMF přijal konečné rozhodnutí o vydání SDR v hodnotě 650 miliard USD. Distribuce měny SDR by měla proběhnout v srpnu a bude probíhat v souladu s kvótami členských zemí fondu. Chudé země získají z takové distribuce jen velmi málo. Rockefellerova nadace usiluje o to, aby nejchudší země dostaly alespoň 100 miliard dolarů, bez nichž selže univerzální očkování. Nadace chce, aby bohaté země přidělily 100 miliard dolarů z peněz, které dostanou v důsledku srpnového rozdělení SDR. Ve věci skupiny G7 zatím neexistuje žádná dohoda. 

Vyvstává otázka: jaký je důvod takového zájmu Rockefellerovy nadace o univerzální očkování? Existují dva důvody:

První důvod: Rockefellerův klan se již téměř století věnuje myšlenkám malthusiánství a kontrole nad demografickými procesy. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je očkování. Na konci 60. let se David Rockefeller st. stal zakladatelem Římského klubu, který byl nazýván "vědeckým základem", aby ospravedlnil potřebu omezit růst a poté postupně snižovat počet obyvatel naší planety.

Ve zprávách Římského klubu byla stanovena "optimální populace planety" - 1 miliarda. Všichni ostatní jsou nadbyteční. Očkování je vhodný nástroj pro demografickou "optimalizaci".

Dovolte mi připomenout některé podrobnosti z historie Rockefellerovy nadace. Od r. 1930 poskytuje nadace finanční podporu Institutu císaře Wilhelma pro výzkum antropologie, lidského dědictví a eugeniky. Třetí říše přešla od akademického výzkumu eugeniky k praktickým experimentům na lidech. To vše je podrobně popsáno v knize Gretchen Engle Schafft (Od rasismu ke genocidě: antropologie ve Třetí říši).

Rockefellerova nadace financovala nacistický rasový výzkum poté, co vyšlo najevo, že se používá k přípravě na vyhlazení Židů, cikánů, Slovanů a dalších "podřadných" obyvatel. Rockefellerova podpora eugenického výzkumu pokračovala i poté, co Třetí říše schválila norimberskou rasovou legislativu z roku 1935, odsouzenou Společností národů.

Po druhé světové válce pokračovala Rockefellerova nadace ve snaze omezit populační růst na planetě podporou projektů na vývoj geneticky modifikovaných potravin (GMO), určených k narušení lidské reprodukční funkce. O této stránce Rockefellerovy nadace si můžete přečíst v knihách zahraničních autorů, přeložených do ruštiny: Daniel Estulin. Transevoluce. Éra ničení lidí (2015); William Engdahl. Seeds of Destruction (2015).

Druhý důvod: Rockefellerův klan se chce "ohřát" na očkování světové populace. Zájmy společnosti Rockefeller dominují mnoha průmyslovým odvětvím, včetně farmaceutických. Značná část vakcín, vyráběných v USA, pochází od společností, ovládaných Rockefellery.

Pro představu o pozicích Rockefellerů v Americké BigPharma doporučuji díla slavného amerického politika Roberta Kennedyho, synovce amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, který byl zavražděn v roce 1963. Zejména jeho článek: Je čas najít společnou řeč a bojovat proti skutečnému hlubokému státu. R. Kennedy jmenuje nedávno zesnulého Davida Rockefellera a stále žijícího George Sorose jako hlavní iniciátory a organizátory Velkého resetu, který byl spuštěn. Oni jsou manipulátoři se stínovými institucemi, jako je Federální rezervní systém a Rada pro zahraniční vztahy, s cílem převést bohatství a moc na elitu miliardářů a konečným cílem vytvořit světovou vládu.

Robert Kennedy píše o kartelu, který se přehnal Amerikou: "Big Oil, King Coal a Big Pharma jsou titáni kartelu podvodu a autoritářské kontroly nad Deep State. Ve své nejodvážnější a bezohledné zradě tento kartel připravil sebevraždu pro lidstvo a naši planetu... Jejich podnikatelský plán představuje pro lidstvo skutečnou hrozbu, " píše Robert Kennedy. Rockefellerové jsou přítomni ve všech třech složkách kartelové dohody.

John Rockefeller ml. dokázal zničit tradiční farmaceutika, která byla založena na přírodních produktech, a nahradil je petrochemickými produkty. Tuto farmaceutickou revoluci přinesl díky spolupráci s Třetí říší, konkrétně s IG Farben. Nakonec Rockefeller získal kontrolní podíl ve společnosti IG Farben (nyní Bayer, německý chemický a farmaceutický konglomerát). Robert Kennedy píše: "Farmaceutický kartel je produktem amerického ropného a uhelného průmyslu, společnosti Rockefeller a chemiků Třetí říše, kteří jsou zodpovědní za holocaust a nacistickou válku."

Robert Kennedy uzavírá: "Dnes Rockefellerovo impérium - společně s JP Morgan Chase - nadále vlastní polovinu farmaceutického průmyslu ve Spojených státech."

Z toho plyne šílená aktivita Rockefellerovy nadace ve snaze dosáhnout úplného očkování lidstva.

Zdroj: kob-forum.eu

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!