Rusko se poprvé distancovalo od státní vlajky generála Vlasova!

10.05.2023

Rusko zažilo bod zlomu a Kreml se poprvé distancoval od státní vlajky generála Vlasova! Ruská vlajka byla potupně během vojenské přehlídky ke Dni vítězství nesena ve svinutém stavu na žerdi, pouze rudý prapor Vítězství se třepetal ve větru!

Naše video porovnává přehlídku vloni a letos! Je to signál a povel Kremlu k rekonstrukci a obnově Sovětského svazu, zaznívá na ruských sociálních sítích! Putin v projevu zmínil SSSR už zcela jasně!

Tak tohle je bomba! Toto nikdo nečekal, ale podle všeho došlo na slova Valerije Pjakina o tom, že v Rusku a okolí Kremlu již ruským vlastencům dochází trpělivost s prozápadní generalitou a Vlasovci v generálním štábu, které reprezentuje paradoxně přímo ruská vlajka. Čestná stráž na vojenské přehlídce ke Dni vítězství v Moskvě totiž nesla smotanou a zabalenou ruskou vlajku, zatímco za ní vlál sovětský prapor Vítězství! Obrovský skandál? Ne, naopak, obrovský signál z Kremlu! Dnešní vlajka Ruské federace má velmi drsnou minulost.

Během II. sv. války ji používala armáda generála Vlasova a jeho Ruská osvobozenecká armáda (ROA), ta vlajka se od dnešní ruské vlajky liší jen detailem, znakem štítu s modrým křížem umístěným uprostřed modrého banneru na vlajce. Vlajka Ruské federace je tedy převzata od generála Vlasova, i když původně jde o vlajku ruského carského impéria, která symbolizovala ruskou poddanost šlechtě, chudobu a bídu lidu.

Video: https://aeronet.news/video-rusko-zazilo-bod-zlomu-a-kreml-se-poprve-distancoval-od-statni-vlajky-generala-vlasova-ruska-vlajka-byla-potupne-behem-vojenske-prehlidky-ke-dni-vitezstvi-nesena-ve-svinutem-stavu-na-zerdi/

Vlasov ve svém programu usiloval o návrat rusko-německé šlechty k moci na ruských územích, obsazených Říší po očekávaném vítězství III. Říše ve II. sv. válce. Nejlépe o původu imperiální ruské vlajky hovoří Valerij Pjakin, o jejím západním původu, o provázání na západní šlechtu, zkorumpování Romanovců uplácených pomocí směnek za rabování přírodních zdrojů Sibiře západními firmami atd. Modrá barva přitom není prokletím jen Rusů. Česko se dostalo k modrému klínu v r. 1918 z toho důvodu, že za vznikem Československa stála Masarykova úzká vazba na zednářské lóže ve Vídni a Chicagu v USA.

Modrý klín na české vlajce symbolizuje odkaz na to, že Československo je 1. zednářskou republikou na světě s vazbami na atlantické lóže, které sdružují britské a americké Velké lóže. Velmi podrobné informace o původu vzniku Československa měl zpěvák Karel Gott, který se netajil tím, že si je vědom, kdo řídí tento svět. Modrá barva v podobě klínu symbolizuje jařmo Čechů, klín zednářské Atlantidy vražený do českého národa. Klín má vexilologický symbol "štěpu" a rozdělování jednoty národa.

Co mají společného vlajka ROA generála Vlasova a současná česká vlajka?

Symbolizuje "rozryv" národa, udávání lidí jeden na druhého, dělení lidí na dobré a špatné, lepší a horší atd. Vlajka s klínem rovněž odkazuje obrysově na symbol "M" rituální zednářské zástěry. Tvar písmene "M" znamená "Masonry" – Zednářstvo. České země patří židozednářským lóžím, které kontrolují veškeré procesy v zemi od r. 1918.

Češi bez ritu (bez příslušnosti k lóži) a jmenovitě čeští goyim nemají na procesy v této zemi naprosto žádný doložitelný nebo markantní vliv, což potvrdila i Kabátová revoluce, kterou musela v r. 1989 zorganizovat StB spolu se svazáky z SSM a po převratu dosadila k moci v zemi osoby a členy ze židozednářských rodin, jak odhalil disident Miroslav Dolejší. Tak dalece sahá modrý klín v české vlajce.

Vlajka Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova a tehdejší propagandistický leták ROA
Vlajka Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova a tehdejší propagandistický leták ROA

Rusové mají ještě těžší úděl, těm po rozpadu SSSR nařídili ze Západu používat ostudnou vlajku generála Vlasova. Byl to symbol ponížení Ruska po rozpadu SSSR. Teprve nyní - v r. 2023 - našel Vladimir Putin odvahu tu vlajku na vojenské přehlídce na Rudém náměstí smotat, zabalit a nechal vlát pouze rudý prapor Vítězství. Připravili jsme pro vás video, které porovnává nástup čestné stráže s oběma vlajkami vloni a letos na přehlídce.

Tradiční zednářské zástěry. Česká vlajka je z nich přímo odvozena. Je to jeden ze symbolů tzv. Masarykovy “zednářské” republiky
Tradiční zednářské zástěry. Česká vlajka je z nich přímo odvozena. Je to jeden ze symbolů tzv. Masarykovy “zednářské” republiky

Ten rozdíl je neuvěřitelně děsivý, jak čestná stráž nese zabalenou ruskou vlajku a za ní se třepotá rudý prapor Vítězství. Ten symbol byl do očí bijící. Na ruských sociálních sítích to vře nadšením, ale i údivem těch, kteří ještě konceptualitu nepobrali a nerozumí tomuto symbolu. Dokonce se ptají, jestli nedošlo k chybě, že vojáci zapomněli vlajku rozvinout, nebo co se stalo. Ne, žádná chyba, ani náhoda. Celé to bylo dopředu zinscenované a rezonovalo s tím, co vzápětí poté zaznělo v projevu Vladimira Putina. Přinášíme vám video s projevem a s českými titulky na konci tohoto článku. Pokud nemáte čas na video, zde je doslovný přepis projevu:

Projev Vladimira Putina k 78. výročí Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce

Vážení občané Ruska!

Vážení veteráni!

Soudruzi vojáci a námořníci, seržanti a poddůstojníci, námořní poddůstojníci a praporčíci! Soudruzi důstojníci, generálové a admirálové! Bojovníci a velitelé – účastníci speciální vojenské operace! Blahopřeji vám ke Dni vítězství! Je to svátek na počest našich otců, dědů a pradědů, kteří při obraně vlasti proslavili a zvěčnili svá jména. Za cenu nezměrné odvahy a obrovských obětí zachránili lidstvo před nacismem. Dnes se civilizace opět nachází v rozhodujícím bodu zlomu. Proti naší vlasti byla opět rozpoutána skutečná válka, ale my jsme odrazili mezinárodní terorismus, ochránili obyvatele Donbasu a zajistili si bezpečnost.

Pro nás, pro Rusko, neexistují žádné nepřátelské národy, ani na Západě, ani na Východě. Stejně jako naprostá většina lidí na planetě chceme vidět mírovou, svobodnou a stabilní budoucnost. Jsme přesvědčeni, že jakákoli ideologie nadřazenosti je ze své podstaty odporná, zločinná a smrtící. Západní globalistické elity však stále hovoří o své výlučnosti, štvou lidi proti sobě a rozdělují společnost, vyvolávají krvavé konflikty a převraty, rozsévají nenávist, rusofobii, agresivní nacionalismus, ničí rodinu a tradiční hodnoty, které dělají člověka člověkem. A to vše proto, aby mohli nadále diktovat, vnucovat lidem svou vůli, svá práva, svá pravidla a ve skutečnosti systém loupeže, násilí a útlaku.

Přehlídka v roce 2022 (rozvinutá ruská vlajka)
Přehlídka v roce 2022 (rozvinutá ruská vlajka)

Zdá se, že zapomněli, k čemu vedl šílený nacistický nárok na světovládu. Zapomněli, kdo toto zrůdné, totální zlo porazil, kdo se postavil za svou vlast a nešetřil své životy za osvobození národů Evropy. Vidíme, jak jsou v řadě zemí nemilosrdně a chladnokrevně ničeny pomníky sovětských vojáků, bourány pomníky velkých vojevůdců, vytvářen skutečný kult nacistů a jejich kolaborantů, vymazávána a falšována památka skutečných hrdinů.

Takové znesvěcování činu a obětí vítězné generace je také zločinem, nehorázným revanšismem těch, kteří cynicky a otevřeně připravovali nové tažení proti Rusku a kteří za tímto účelem shromáždili neonacistickou verbež z celého světa.

Jejich cílem – a to není nic nového – je dosáhnout rozpadu a zničení naší země, vymazat výsledky druhé světové války, definitivně rozbít systém globální bezpečnosti a mezinárodního práva, zadusit jakákoli suverénní centra rozvoje.

Přílišné ambice, arogance a netolerance nevyhnutelně vedou k tragédiím. To je příčinou katastrofy, kterou v současné době prožívá ukrajinský lid. Stali se rukojmím státního převratu a zločinného režimu svých západních pánů, směnným trumfem při realizaci jejich krutých, zištných plánů. Pro nás v Rusku je památka obránců vlasti posvátná, uchováváme ji ve svých srdcích. Vzdáváme hold účastníkům odboje, kteří statečně bojovali proti nacismu, a kolaborujícím armádám s nacistickým režimem.

Přehlídka v roce 2023 (svinutá ruská vlajka)
Přehlídka v roce 2023 (svinutá ruská vlajka)

Vzpomínáme a připomínáme si hrdinský čin čínských bojovníků v boji proti japonskému militarismu. Jsem přesvědčen, že zkušenost solidarity a partnerství v letech boje proti společné hrozbě je naším neocenitelným odkazem. Je to pevný pilíř nabírající na síle v době, kdy probíhá nezvratný pohyb směrem ke spravedlivějšímu multipolárnímu světu, založeném na zásadách důvěry a nedělitelné bezpečnosti a rovných příležitostí pro původní a svobodný rozvoj všech zemí a národů.

Je velmi důležité, že se zde dnes v Moskvě sešli vedoucí představitelé Společenství nezávislých států. Vnímám to jako projev vděčnosti za hrdinský čin našich předků: společně bojovali a společně zvítězili – všechny národy SSSR přispěly ke společnému vítězství. To si budeme vždy připomínat. Skláníme hlavy před blahou památkou všech, jejichž životy si válka vyžádala, před památkou synů, dcer, otců, matek, dědů, manželů, manželek, bratrů, sester, příbuzných a přátel.

Je vyhlášena minuta ticha.

Děkuji.

Vážení občané Ruska!

Bitvy rozhodující o osudech naší vlasti byly vždy vlastenecké, národní a svaté. Jsme věrni odkazům našich předků a hluboce a jasně chápeme co znamená být hoden výšin jejich vojenských, pracovních a morálních úspěchů. Jsme hrdí na ty, kdo se zúčastnili zvláštní vojenské operace, na všechny, kdo bojují na frontách, kdo pod palbou zajišťují frontu a zachraňují raněné. Neexistuje větší věc než vaše práce v boji. Na vás závisí bezpečnost naší země, budoucnost naší státnosti a našeho lidu. Svou vojenskou povinnost plníte se ctí, bojujete za Rusko. Vaše rodiny, děti a přátelé stojí za vámi. Čekají na vás. Jsem si jist, že cítíte jejich bezmeznou lásku. Celá země se shromažďuje na podporu našich hrdinů. Všichni jsou připraveni pomoci a modlí se za vás.

Soudruzi! Přátelé, milí veteráni!

Dnes každá rodina uctívá veterány Velké vlastenecké války, vzpomíná na své příbuzné, na své hrdiny, pokládá květiny k válečným pomníkům. Stojíme na Rudém náměstí, na půdě, která připomíná bojovníky Jurije Dolgorukého a Dmitrije Donského, domobrance Minina a Požarského, vojáky Petra Velikého a Kutuzova, přehlídky z let 1941 a 1945. Dnes jsou účastníky speciální vojenské operace ozbrojených sil kádři, kteří vstoupili do ozbrojených sil během částečné mobilizace, vojáci Luhanských a Doněckých sborů, mnoho dobrovolnických bojových jednotek, příslušníci Ruské gardy, ministerstva vnitra, FSB, ministerstva pro mimořádné situace a dalších speciálních služeb a agentur.

Zdravím vás, přátelé!

Zdravím všechny, kteří bojují za Rusko na bojišti, kteří jsou nyní ve službě. Během Velké vlastenecké války naši hrdinní předkové dokázali, že není nic silnějšího, mocnějšího a spolehlivějšího než naše jednota. Na světě není nic silnějšího než naše láska k vlasti.

Za Rusko!

Za naše statečné ozbrojené síly!

Za vítězství!

Hurá!

Video projev: https://aeronet.news/video-rusko-zazilo-bod-zlomu-a-kreml-se-poprve-distancoval-od-statni-vlajky-generala-vlasova-ruska-vlajka-byla-potupne-behem-vojenske-prehlidky-ke-dni-vitezstvi-nesena-ve-svinutem-stavu-na-zerdi/

Projev Vladimira Putina k 78. výročí Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce

Projev Vladimira Putina nevybočil ze standardu, správně pojmenoval procesy probíhající v kolektivním Západu, ale tentokrát zmínil, že všechny národy SSSR přispěly k vítězství ve Velké vlastenecké válce! Všechny národy SSSR. Chápete, proč ruská vlajka byla nesena čestnou stráží na Rudém náměstí ve svinutém stavu? Protože ta vlajka nereprezentuje hrdiny, nereprezentuje sovětský lid, nereprezentuje SSSR! A proto vlála jen rudá vlajka Vítězství se srpem a kladivem, ta vlajka, která vlála na Reichstagu po dobytí Berlína Rudou armádou. Ano, proto ruská vlajka generála Vlasova byla zabalena. Kreml se k ní už nehlásí. Procesy se posunuly.

Rudý prapor krve reprezentuje národy SSSR, nejen ten ruský. Všimněte si, že Putin v projevu pochválil, že na přehlídku přijeli zástupci SNS, tedy mnoha bývalých sovětských republik. Najednou to do sebe zapadá. Svinutá ruská vlajka a za ní vlající rudý prapor. Vladimir Putin mluví o tom, že vítězství nad nacismem patřilo všem národům SSSR. A odkaz na představitele SNS v Moskvě. Signál a zatroubení k čemu? K prvním obrysům a jednáním o obnově Sovětského svazu. Samozřejmě ne nadivoko, ale pomalu, polehounku.

Každý počátek má svůj signál. A ten jsme 9. května spatřili. Odmítnutí vlajky generála Vlasova, aby nevlála v čele přehlídky Dne vítězství. Před pár lety nemyslitelná věc. A dnes realita. Je to stejné jako s modro-žlutým kobercem ve Westminster Abbey katedrále při korunovaci prince Charlese na krále minulou sobotu. Celá korunovace probíhala na kobercích v barvách Domu Rothschild, jejichž barvami je modrá a žlutá. Byl to symbol, kdo vládne Velké Británii a kdo režíruje celou korunovaci. Černá šlechta a její hlavní dům, House of the Rothschilds. Tak jest dáno!

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!