S učením cizího jazyka můžete začít kdykoliv!

29.05.2020

Hodně lidí se běžně domnívá, že je lepší začít se učit cizí jazyk v mladém věku. Výzkum však ukazuje, že to nemusí být vždy pravda. Ve skutečnosti se optimální věk pro učení cizího jazyka výrazně liší - v závislosti na tom, JAK se daný jazyk učíte!

Obecné přesvědčení, že malé děti se učí jazyky lépe, se zakládá na pozorování, že děti se naučí mluvit svým rodným jazykem ve velmi raném věku, a tudíž mají pozoruhodné schopnosti. Předtím, než se naučí sčítat nebo zavazovat tkaničky, většina dětí začne mluvit svým rodným jazykem, což jim může leckterý dospělý student jazyků závidět.

Proč mladší věk nemusí být vždy lepší

Dvě teorie z 60. let nám mohou tyto zažité teorie objasnit:

Teorie "univerzální gramatiky" (Noam Chomsky, 1965) předkládá myšlenku, že se děti rodí s instinktivními znalostmi jazykových pravidel, společných pro všechny. Vystavením se vlivu určitého jazyka, např. angličtině nebo arabštině, si děti jednoduše doplní detaily ohledně těchto pravidel, čímž se urychlí a zefektivní proces učení jazyka.

Druhá teorie, nazývaná "hypotéza kritického období", předpokládá, že v době puberty většina z nás ztrácí přístup k mechanismům, které nám napomáhají v tom, abychom se učili jazyky stejně efektivně, jako malé děti.

Tyto teorie byly sice zpochybněny, ale nicméně na nás mají stále vliv. Navzdory tomu, co všechny tyto staré teorie předkládají, výzkum o výuce jazyků ukazuje, že učit se jazyk v mladším věku nemusí být vždy lepší.

V jiném výukovém kontextu mohou být starší studenti mnohem úspěšnější, než malé děti. Vše závisí na tom, jakým způsobem se student jazyk učí.

Ponoření se do jazykového prostředí je nejlepší způsob výuky pro malé děti

Pravidelně pobývat, učit se a hrát si v prostředí, kde se mluví druhým jazykem, je ideálním jazykovým kontextem pro malé děti. Výzkum jasně ukazuje, že malé děti jsou schopné naučit se hovořit plynule více jazyky současně, ovšem za předpokladu, že mají dostatečný zájem a bohatá "vstupní data" v každém jazyce. V tomto kontextu je nejlepší začít v nejútlejším věku.

Učit se jazyk ve třídě je nejlepší pro mladé teenagery

Učit se jazyk ve škole je zcela odlišný kontext. Normální model pro jazykovou výuku ve školách je jedna nebo více hodin týdně.

Uspět v učení - když je student tak málo vystaven bohatým "vstupním datům" - vyžaduje metakognitivní dovednosti, které se obvykle začnou rozvíjet až v období raného dospívání.

Pro tento styl výuky jazyků je ideální začít v pozdějších ročnících základní školy, aby se co nejvíce zvětšila rovnováha mezi metakognitivními dovednostmi a počtem let studia, která zbývají do ukončení školy.

Pro dospělé je nejlepší, když si učení jazyků řídí sami

Někteří dospělí se rozhodnou, že se začnou sami učit cizí jazyk. Mohou si zakoupit učebnice, přihlásit se do internetového kurzu, zakoupit si nějakou aplikaci nebo absolvovat individuální výuku či virtuální konverzace.

Aby člověk uspěl v tomto učebním kontextu, to vyžaduje řadu dovedností, které se začínají rozvíjet až dosažením dospělosti, včetně schopnosti sebemotivace. Takže učit se cizí jazyk, kdy si výuku řídí sám student, je mnohem účinnější pro dospělé studenty, než pro ty mladší.


Zdroj: theconversation.com

Překlad: Jana Schön

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!