SBS: Čelistní svaly (uzamčená čelist, skřípání zubů)

10.03.2023

ČELISTNÍ SVALY

VÝVOJ A FUNKCE ČELISTNÍCH SVALŮ: Čelistní, neboli žvýkací svaly, jsou skupinou svalů, souvisejících s pohybem čelisti (temporomandibulární kloub), výlučně se schopností otevírat a zavírat ústa, kousat a žvýkat potravu. Je to primárně žvýkací sval. Pokrývá strany čelisti hned za tvářemi. Je to hlavní sval, který umožňuje zatnout čelist a skřípat zuby; slouží také k ovládání pohybu čelisti během řeči. Čelistní svaly se skládají z příčně pruhovaných svalů, vznikají z nového mezodermu a jsou řízeny z mozkové dřeně a motorické kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Čelistní svaly mají dvě řídicí centra v mozku. Trofická funkce svalů, odpovědných za výživu tkáně, je řízena z mozkové dřeně; pohyb čelistních svalů je řízen z motorické kůry (součást mozkové kůry). Svaly pravé čelisti jsou řízeny z levé strany mozku; svaly levé čelisti jsou řízeny z pravé mozkové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku do orgánu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s čelistními svaly, je Konflikt ztráty sebeúcty, kdy člověk není schopen nebo mu není umožněno "kousnout" (tj. "dát zabrat" někomu) soupeře (tj. konkurenta, kolegu, spolužáka, učitele, člena rodiny, příbuzného, souseda) nebo "skočit" po něčem, co si člověk přeje (viz také Konflikt kousnutí, související se zubovinou a sklovinou) nebo, obrazně řečeno, jde o neschopnost něco říct nebo se vyjádřit. Konflikt může být také prožíván reálně, kdy člověk "není schopný dostatečně či řádně otevřít ústa" (např. během stomatologického výkonu) nebo "nechce otevřít ústa". Je to typ lokálního motorického konfliktu ("neschopnost hýbat čelistí").

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Úbytek buněk (nekróza) svalové tkáně čelisti (řízené z mozkové dřeně) a - úměrně podle intenzity konfliktní aktivity - narůstající paralýza čelistních svalů (řízených z motorické kůry), což ovlivňuje schopnost pohybu čelisti (označované jako dysfunkce temporomandibulárních kloubů). S temporomandibulárním kloubem jsou také spojeny potíže s otevíráním nebo zavíráním úst.

/POZNÁMKA: Zda jsou postiženy čelistní svaly na pravé nebo levé straně (nebo na obou stranách), závisí na P-L dominanci (viz Biologický zákon 1) a na tom, zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera./

/POZNÁMKA: Příčně pruhované svaly patří do skupiny orgánů, které reagují na související konflikt funkční ztrátou - viz také Speciální biologické programy buněk ostrůvků pankreatu (buňky alfa ostrůvků a beta buňky ostrůvků), vnitřního ucha (kochlea a vestibulární orgán), čichových nervů, sítnice a sklivce oka nebo hyperfunkce (okostice a thalamus)./

LÉČEBNÁ FÁZE: V léčebné fázi dochází k obnově čelistních svalů; paralýza zasahuje do fáze PCL-A. Epileptoidní krize se projevuje jako křeče čelistních svalů. Bruxismus (nadměrné skřípání zubů a/nebo zatínání čelisti) se typicky vyskytuje během spánku. Po epileptoidní krizi se v léčebné fázi PCL-B funkce čelistních svalů vrací do normálu.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD:

(Upozornění: Informace v těchto referencích nenahrazují odbornou lékařskou pomoc.)

ČELISTNÍ SVALY:

Klientka 38letá, pravoruká. Měla příliš velký tlak na čelisti ve spánku, skřípe zubama, po probuzení má velké napětí a bolest v čelisti.

Po vysvětlení pricnipů GNM klientka rozpoznala, že konflikt se týká členů rodiny, kteří se nedávno nastěhovali do jejího domu. Nabídla jim několikaměsíční pobyt, dokud se neuzdraví tchýně. Netušila však, že se příbuzní nastěhují i s jejich nábytkem - tím došlo u klientky ke konfliktu DHS! Její dům byl poté přeplněn věcmi a nábytkem, cítila, že se nemůže ozvat, že nemůže nic říct, jelikož příbuzní byli starší a bylo by to vůči nim neuctivé.

Poté, co si uvědomila spojitost, že napětí a bolest v čelisti se vztahuje k její neschopnosti se vyjádřit, a že tato domluva s příbuznými je jen dočasná, umožnilo jí to ukončit léčebný proces. Čtyři dny poté klientka uvedla, že se cítí mnohem lépe, že již neskřípe zubama, ani necítí tlak v noci, probouzí se bez napětí v čelistech a bez jakékoli bolesti.

Dr. Kimberly Ismail, M.S., USA - Případová studie, 2017

Překlad: Jana

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!