SBS: Tlusté střevo (kandidóza, slepák, kolitida, rakovina, aj.)

13.03.2023

TLUSTÉ STŘEVO

VÝVOJ A FUNKCE STŘEVA: Tlusté střevo, navazující na tenké střevo, je poslední částí trávicího traktu. Tlusté střevo je rozděleno do několika strukturálních částí. První částí tlustého střeva je slepé střevo s apendixem, tj. váčkovitá trubice se slepým koncem připojená k vzestupnému tračníku. Příčný tračník se rozprostírá z pravé strany těla doleva, kde se připojuje k sestupnému tračníku. Esovitý tračník je posledním úsekem tlustého střeva. Původně celý střevní trakt sloužil ke vstřebávání (absorpční kvalita) a trávení (vylučovací kvalita) potravy. Dnes tlusté střevo vylučuje pouze hlen a je tou součástí střevního traktu, kde se zpracovává odpadní materiál z potravy na stolici, která přechází do konečníku a odkud je vyloučena. Tlusté střevo se skládá z epitelu střevního válce, pochází z entodermu a je tedy řízeno z mozkového kmene.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkovém kmeni má tlusté střevo čtyři řídicí centra, která jsou spořádaně umístěna v prstencové formě mozkových relé, která ovládají orgány trávicího traktu, přesně jde o relé mezi tenkým střevem a konečníkem.

Řídicí centra tlustého střeva jsou umístěna na levé straně mozkového kmene, počínaje mozkovým relé slepého střeva s apendixem, dále pokračují proti směru hodinových ručiček řídicí centra vzestupného tračníku, příčného tračníku a sestupného tračníku. Na orgánové úrovni jsou tenké střevo a tlusté střevo odděleny ileocekální chlopní, označenou na úrovni mozku jako přechod z pravé hemisféry mozkového kmene do levé.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s tlustým střevem (kromě esovitého tračníku) je "Konflikt nestravitelného sousta" (viz také žaludek, dvanáctník, tenké střevo a slinivka břišní). Pro zvířata je nestravitelné sousto skutečný kus potravy; pro člověka to může být "sousto" v obrazném slova smyslu, např. auto, dům nebo cenný předmět. Můžeme také vnímat určité okolnosti nebo nepříjemnou událost jako "sousto" a utrpět konflikt, když je situace považována za "nestravitelnou" nebo "nevstřebatelnou" ( např. když nelze "přijmout/vstřebat" očekávaný nákup, povýšení nebo slib). Charakteristický aspekt Konfliktu sousta, který odpovídá tlustému střevu, včetně slepého střeva a apendixu, je to, že konflikt je vnímán jako zvláště "ošklivý" (např. ošklivé hádky o peníze nebo majetek, ošklivé rozvody, ošklivé soudní spory nebo ošklivé zrady).

V souladu s evoluční úvahou jsou Konflikty sousta primárním konfliktním tématem, spojeným s orgány, řízenými mozkovým kmenem, pocházejícími z entodermu.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Počínaje DHS se během konfliktně-aktivní fáze buňky v tlustém střevě množí, a to úměrně intenzitě konfliktu. Biologický účel nárůstu buněk je usnadnění strávení "sousta". Přestože tlusté střevo již nemá trávicí funkci, v případě biologického konfliktu tlusté střevo stále reaguje množením buněk, protože původně celý střevní trakt sloužil k trávení potravy. 

Když konfliktně-aktivní fáze trvá déle (tj. vleklý konflikt), vznikne v důsledku pokračujícího růstu buněk nádor nebo rakovina tlustého střeva. Nádor roste buď na ploché straně (absorpční typ) nebo má tvar květáku (vylučovací typ). Pokud rychlost buněčného dělení překročí určitou hranici, konvenční medicína považuje rakovinu za "zhoubnou"; pod touto hranicí je růst považován za "benigní" nebo je diagnostikován jako střevní polyp (viz také léčebná fáze). 

Během konfliktně-aktivní fáze nejsou žádné příznaky. Avšak velký nádor způsobuje zúžení tlustého střeva (s "tužkovou stolicí"), což může vést k neprůchodnosti střeva, vyžadující chirurgický zákrok.

LÉČEBNÁ FÁZE: Po vyřešení konfliktu (CL) začnou plísňovité houby nebo mykobakterie (např. bakterie TBC), odstraňovat buňky, které již nejsou zapotřebí. Léčebné příznaky jsou průjem (vylučovací kvalita), krev ve stolici (térová/černá stolice), křeče v břiše (motorická kvalita), zvláště během epileptoidní krize (viz střevní kolika) a noční pocení. "Přemnožení střevních kvasinek" naznačuje, že plísně napomáhají léčebnému procesu. "Střevní infekce" s (krvavým) průjmem a bolestmi břicha může být také způsobena bakterií Escherichia coli (E. coli), která osidluje tenké a tlusté střevo (viz infekce E.coli v entodermálním trigonu močového měchýře).Záleží na stupni/intenzitě konfliktně-aktivní fáze, zda jsou symptomy mírné nebo závažné.

Pokud nejsou po vyřešení konfliktu požadované mikroby k dispozici (protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik), nadbytečné buňky zůstávají, až se časem růst zapouzdří. Konvenční medicína to nejpravděpodobněji diagnostikuje jako střevní polyp nebo jako "benigní (nezhoubnou) rakovinu".

Na tomto CT snímku vidíme dopad "Konfliktu nestravitelného sousta" v relé tlustého střeva na levé straně mozkového kmene (žluté šipky - viz diagram výše). Edém mozku (hypotenze = nízký krevní tlak, zobrazen tmavě) ukazuje, že osoba je ve fázi PCL-A. Je tam další edém (akumulace tekutiny) v relé jater (malá žlutá šipka), ukazující na to, že Konflikt hladovění byl také vyřešen. Konflikt hladovění je často vyvolán právě diagnózou rakoviny tlustého střeva, což je spojeno s obavou, že člověk nedostane jídlo skrze střeva, tzn. dojde k "hladovění". To je důvod, proč je rakovina jater nejčastější sekundární rakovinou, která vznikne po rakovině tlustého střeva. Nemá to nic společného s "metastázujícími rakovinnými buňkami".

Se SYNDROMEM v důsledku aktivního Konfliktu opuštění a Konfliktu existenčního, což zahrnuje ledvinové sběrné kanálky, se zadržená voda nadměrně ukládá v oblasti, která se léčí. Zvětšený otok (zduřenina) může ucpat tlusté střevo; v apendixu může dojít již během konfliktně-aktivní fáze k okluzi (tj. uzavření). Během léčebné fáze se apendix zanítí a způsobí apendicitidu (zánět slepého střeva). K prasknutí apendixu dochází tehdy, když je epileptoidní krize intenzivní.

Rakovina tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva vzniká vždy na základě nestravitelného konfliktu, nestravitelného hněvu, který není možné strávit, ustavičně se vrací. Obsahem konfliktu je vždy nestravitelný hněv. Když má člověk v sobě nestravitelný hněv, časem si vypěstuje v tlustém střevě rakovinu, tedy růst další tkáně. Biologický smysl spočívá v tom, že tato tkáň ve zvýšené míře produkuje trávicí šťávy, aby se tento imaginární kus hněvu - "sousto" (v biologii, v přírodě je hněv jako "sousto", které je třeba strávit) - dalo lépe vyloučit.

Když má člověk nestravitelný hněv ("sousto") v důsledku nějaké události, něčeho, co ho stále "žere" (až to nemůže vydržet), tehdy si vytvoří tumor. Když se tento konflikt vyřeší, dojde k tzv. konfliktolýze (CL) - to zapříčiní, že tělo si tyto buňky, které se tu vytvořily, opět odbourá. Tělo si to spraví samo.

/POZNÁMKA: Školská medicína zjistila, že když někdo má rakovinu tlustého střeva, často pak dostane i rakovinu jater. Když se pacient dozví, že má rakovinu tlustého střeva, je to jen krůček k rakovině jater. Parenchymatickou rakovinu jater je možné dostat tehdy, když má člověk "Konflikt hladovění"./

Zánět slepého střeva

Obsahem konfliktu je vždy nestravitelný, odporný, svinský konflikt. Např. když malé dítě vidí hádku rodičů, přičemž má rádo oba rodiče a chce, aby hádka skončila. Hádka je něco tak hnusného, co musí "strávit" - a stráví ji skrze slepé střevo. Existují tisíce příkladů pro zánět slepého střeva - který se projeví během léčebné fáze.  

Kolitida

Kolitida je zánět střev s bolestmi břicha, plynatostí a průjmem, případně s krví ve stolici. Ulcerózní kolitida se stejně jako Crohnova choroba objeví po vyřešení konfliktu (CL). Přetrvávající symptomy ukazují na recidivy (opakování) konfliktů, které přerušují, a tím tedy prodlužují léčení (vleklé léčení). To, co je známé jako "syndrom dráždivého tračníku" (IBS), je také známkou toho, že "Konflikt nestravitelného sousta" byl vyřešen. V porovnání s kolitidou jsou však příznaky méně intenzivní.

Divertikulitida

Divertikulitida je výsledkem prodlouženého hojení ve střevě. Kvůli neustálému procesu odstraňování buněk se střevní stěna ztenčuje, což vede k tvorbě váčků (divertiklů) na vnější straně tlustého střeva. Divertikulitida je stav, kdy se takový váček zanítí kvůli recidivám konfliktu.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY:

(Upozornění: Informace v těchto referencích nenahrazují odbornou lékařskou pomoc.)

1/ ULCERÓZNÍ KOLITIDA:

Moje příznaky kolitidy začaly v červnu 2020. Všiml jsem si, že musím častěji chodit na toaletu. Zpočátku to byly jen průjmy, ale postupně byly častější a nakonec byla stolice krvavá. Vlastně jsem nevěděl, co se mnou je. Jako většina lidí jsem si myslel, že to je stravou. Přiznávám, pil jsem hodně energetických nápojů a kávy, jedl jsem fast food, protože se mi nechtělo vařit, měl jsem hodně práce s weby a aplikacemi.

Krvavé průjmy pokračovaly asi 3 měsíce, až to bylo nezvladatelné. Už jsem neudržel stolici a začalo to ovlivňovat můj život. Byla jsem u doktora a v nemocnici mi udělali kolonoskopii. Vzhledem k tomu, že kolitida byla stále poměrně mírná, dali mi mesalaminové čípky, abych je zkusil na 1 měsíc. Fungovalo to skvěle. Příznaky byly úplně pryč, ještě než jsem vypotřeboval všechny čípky. Po 2 týdnech se však příznaky vrátily. Tentokrát to bylo desetkrát horší a znovu jsem si myslel, že je to moje strava. V té době jsem už nepil energetické nápoje ani kávu, a snažil jsem se jíst lépe, ale nic nezabíralo.

V té době jsem měl školu online, byl jsem doma, ale můj stav se tak zhoršil, že to bylo jedno. Měl jsem tak velké bolesti, že jsem stěží mohl sedět u počítače, abych se zúčastnil online kurzu. Neustále jsem běhal na toaletu, často jsem musel po umytí rukou ít znovu. Nepřeháním, když řeknu, že jsem musel chodit na toaletu alespoň 30-60x denně. Bolest byla v tu chvíli nesnesitelná. Hrozně jsem zhubl. Nakonec jsem šel znovu do nemocnice, kde mi dali prednison (steroidní hormon). Nasadili mi dvojitou dávku mesalaminových čípků a 40 mg prednisonu. Domluvili mi schůzku u dietologa a objednali mě na telefonickou schůzku s odborníkem, mluvil jsem s mnoha lékaři. Vyzkoušel jsem léky a doporučenou dietu, ale nic nepomáhalo, dokud jsem neobjevil GNM.

Jednoho dne na konci podzimu, když jsem se na internetu snažil zjistit, jestli má někdo stejný problém, jako já, jsem narazil na program "Mike The Heal Your Gut Guy", kde host vyprávěl o střevních problémech a o tom, jak aplikoval GNM. Příběh zněl stejně jako můj, tak mě to zajímalo. Zarazilo mě, že kolitida nebyla podle GNM způsobena stravou nebo "špatným jídlem", ale emočním vypětím nebo "konfliktním šokem". Šel jsem na web LearningGNM.com a přečetl jsem, co se dalo, a čím více jsem se dozvídal, tím lépe jsem se cítil.

Nerad to říkám, ale léčbu jsem ukončil a rozhodl jsem se otestovat GNM. Objednal jsem si velkou salámovou pizzu, kávu Macciato a snědl jsem malou vaničku zmrzliny a kdo ví co všechno. Stalo se něco, co by mě nikdy nenapadlo. Byl jsem v pohodě! Bylo to moje malé vítězství, které mi pomohlo, protože předtím jsem si dal 2 doušky kávy a skončil v posteli s hroznými bolestmi a krvácením.

Bohužel zde příběh nekončí. Asi po týdnu se symptomy vracely a já začal pochybovat - možná léky zabírají a GNM koneckonců nefunguje. V únoru 2021 jsem si zarezervoval online hovor s Caroline Markolin (LearningGNM.com), protože hluboko uvnitř jsem věděl, že GNM má smysl. Poté, co jsem mluvil s Caroline, byl jsem naprosto unesen. Během našeho rozhovoru mi vysvětlila "ulcerózní kolitidu" z pohledu GNM, a že příznaky naznačují, že jsem vyřešil "Konflikt nestravitelného sousta". Okamžitě jsem věděl, že jde o "sousto bankrotu" a finanční stres, který jsem měl na jaře 2020. Skutečně, v červnu 2020 se moje finanční situace zlepšila. To bylo přesně v době, kdy jsem dostal kolitidu.

Už při čtení webu LearningGNM jsem věděl, že chronický průjem je způsoben "kolejemi". Jedním z důvodů, proč jsem kontaktovat Caroline, bylo, aby mi pomohla najít mé koleje, a dozvědět se, co musím udělat, abych se jich skutečně zbavil a dosáhl většího pokroku. Zjistili jsme, že téma "investice" je kolej. Proto je pro mě nejlepší držet se dál od tohoto tématu, zejména na internetu. To hlavní bylo, abych si uvědomil, že finanční tíseň, kterou jsem měl (na jaře 2020), je nyní minulostí a už není aktuální!! Caroline mi doporučila pustit celou tu "událost", nechat ji plavat, snažit se žít v přítomnosti a posunout se dál v životě. Uvedla ještě jednu důležitou věc. Jelikož jsme přesvědčeni, že právě naše strava způsobuje onemocnění střev, jako např. kolitidu, je nezbytné dát každému jídlu, které jíme, pozitivní význam, konkrétně "jsem schopen tě strávit!", "jsi pro mě dobré!" spíše než "dostanu z toho průjem". Protože když svému podvědomí (psychice) řekneme, že jídlo, které jíme, už pro nás nepředstavuje "nebezpečí", může uvolnit koleje a průjem přestane.

Poté, co jsem zvládl své "úkoly" z GNM, nemám žádné příznaky. Můžu jíst a pít, co chci, aniž bych dostal průjem. GNM mi vrátila můj život. Děkuji vám, doktore Hamere, za váš objev! Děkuji, Caroline, za zpřístupnění znalostí GNM všem! Děkuji, Miku, že lidi správně nasměrováváte!

Trevor Moore, Kanada, 19. května 2021

2/ ULCERÓZNÍ KOLITIDA:

Je mi 46 let a rád bych vám řekl o své zkušenosti s GNM. Hodně let jsem pracoval pro elektrickou společnost (budu ji nazývat Ben & Bros.), dělal jsem subdodavatelské práce. Jednoho dne mě z ničeho nic oslovil vedoucí ze státní Electric Company a nabídl mi práci. Dal jsem dvoutýdenní výpověď a odešel jsem do svého nového vysněného zaměstnání. Cítil jsem se šťastný a privilegovaný.

Dva měsíce poté, co jsem začal pracovat pro Electric Company, jsme byli ve vývoji a dělali nějakou práci a můj předchozí zaměstnavatel Ben & Bros prováděl na té samé ulici nějaké subdodavatelské práce se strojem, který jsem používal, když jsem tam pracoval. Jeden z chlápků z Ben & Bros k nám přišel, aby nám řekl, že se na jejich stroji spustily alarmy, což znamená, že narazili na podzemní elektrické vedení a potřebují pomoc. Můj kolega a já jsme problému rozuměli, tak jsme se šli na to podívat.

Když jsme byli na místě, můj kolega řekl Ben & Bros., ať uhnou se strojem, abychom tam lépe viděli. To je standardní postup. Když to udělal, zkřížily se dráty a došlo k obrovské explozi! Všude kouřily transformátory a výboj proudu se dostal do každého domu v tom bloku, kde všechny spotřebiče, které v tu chvíli běžely, vybuchly. Lidé mohli být zraněni, ale překvapivě se nikomu nic nestalo.

Okamžité problémy jsme vyřešili, ale s kolegou jsme byli v šoku a zcela otřeseni tím, co se stalo, protože ani jeden z nás to nikdy předtím nezažil a to jsme tuto práci dělali téměř 20 let. Hlavou se mi stále honila myšlenka, že mě za to vyhodí. Moje zkušební doba trvala rok a ve firmě jsem byl jen dva měsíce. Pořád jsem si myslel, že mi Ben & Bros bude vyčítat, že jsem jim řekl, aby přesunuli stroj, i když jsem to nenavrhl já. Myslel jsem si, že by to mohli říct kvůli tomu, že byli naštvaní, protože jsem od nich odešel.

Tu noc mi byla zima, stěží jsem snědl večeři a nemohl jsem spát. Myslel jsem si, že přijdu o svou vysněnou práci. Čekal jsem další den výslech, ale nikdo mi nic neřekl. Uplynuly dva týdny a nikdo se mě neptal, co se stalo, ale i tak jsem byl celou dobu nervózní. Nakonec asi za 3-4 týdny mi můj nadřízený řekl, že firma Ben & Bros zaplatila za všechny spotřebiče a že jsou zjevně na vině oni. Moje úleva byla nesmírná!

Asi týden na to jsem měl krev ve stolici. Nejprve světlou, pak jasnější a intenzivnější. Moje stolice se změnila v krvavý průjem. Moje žena a já jsme o GNM ještě moc nevěděli. Můj doktor mi doporučil kolonoskopii. Diagnóza: ulcerózní kolitida. Když začnete zkoumat, co to je, dozvíte se, že s touto nemocí budete žít po zbytek života. Bral jsem předepsané léky asi měsíc, ale stále jsem si více četl o GNM a přesně jsem určil konfliktní šok - výbuch - a pak obavy z toho, že mě obviní moje bývalá firma, a že mě vyhodí. GNM vysvětlení ulcerózní kolitidy je Konflikt "ošklivého, nestravitelného sousta", to v mém případě znamenalo, že se cítím neprávem obviněn z podvodu na pojišťovnu. Tak jsem se totiž cítil!

Od této diagnostiky uběhl rok a půl a neměl jsem zatím žádný problém. Moje střeva jsou vyléčena, protože konflikt byl zcela vyřešen; uběhla moje zkušební doba a už se nemusím bát, že přijdu o svou práci snů. Kdybych si pořád připomínal tu událost a dělal si kvůli tomu starosti, měl bych neustálé recidivy, až by vznikl chronický stav.

Vyřešením konfliktu jsem dokázal vyléčit svou "nemoc"! Jednodušší už to být nemohlo!

Vysvětlení GNM: Tento případ je dobrým příkladem velmi subjektivní povahy konfliktního šoku ("myšlenka, která se mi stále honila hlavou, byla, že mě za to vyhodí"). Biologický konflikt, spojený se střevy, je Konflikt sousta, které člověk není subjektivně schopen "strávit". Můžeme prožívat takovéto konflikty "nestravitelného sousta" v přeneseném slova smyslu ("cítil jsem se neprávem obviněn z podvodu na pojišťovnu. Tak jsem se cítil!")

Během konfliktně-aktivní fáze se buňky ve střevech množí, aby produkovaly více trávicích šťáv, aby "nestravitelné" sousto mohlo být lépe absorbováno a stráveno. Zatímco psychika a autonomní nervový systém jsou ve stavu stresu ("celou dobu jsem byl stále nervózní"), člověk má studené končetiny (fáze chladu), ztrátu chuti k jídlu a poruchy spánku, v tuto chvíli nejsou žádné příznaky na úrovni orgánů.

S vyřešením konfliktu ("moje úleva byla nesmírná!") začala léčebná fáze. Během léčebného procesu jsou nadbytečné nepotřebné buňky odbourány a odstraněny, doprovázeny průjmem, což je pozitivní známka toho, že probíhá přirozený proces odstraňování buněk a "nestravitelné sousto" je nyní eliminováno. Krev ve stolici naznačuje, že konfliktní aktivita byla intenzivní (růst buněk na úrovni orgánu je úměrný intenzitě konfliktu).

Díky znalostem GNM byl muž schopen přesně identifikovat konflikt, porozumět podstatě symptomů hojení a byl schopen dokončit proces uzdravování díky poznání, že konflikt byl zcela vyřešen.

Anonymní pisatel, USA, 2. dubna 2011

3/ RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA:

Vážený pane doktore Hamere,

S hlubokou vděčností a radostí vám posílám zprávu o úžasném vyléčení mé rakoviny tlustého střeva. Přes deset let jsem měla rakovinu tlustého střeva. Doktoři mě léčili různými způsoby, ale bez měřitelných úspěchů. Moje nemoc se naopak postupně zhoršovala. Vzdala jsem se možnosti být vyléčena, vzdala jsem to a už jsem se dívala smrti do očí.

Pak se však stalo něco mimořádného! V lednu r. 1999 mi zjistili, že jsem úplně v pořádku! Při další kontrole bylo potvrzeno, že moje rakovina je zcela pryč!

Co se stalo? Na začátku ledna 1999 mě přijel navštívit můj bratranec F. W. z Německa. Brzy jsme diskutovali o mé nemoci. Kupodivu první otázka, kterou mi F. W. položil, byla zaměřena na snahu najít příčinu. Fantastické! Nikdy předtím se mě nikdo nikdy neptal na možné příčiny!

Společně jsme s F. W. našli překvapivě mnoho příčin - od geopatogenních vlivů až po vážný stres a utrpení - takové, které "hlodá v duši". Mluvil o neúnosném a neustálém vzteku, který nemůžu "strávit", a také o mých hrozných pocitech úzkosti a neschopnosti vyrovnat se se vším, co se mi děje. Měla jsem toho na talíři prostě moc! Jeden konflikt za druhým.

Bratranec mi řekl: "Rio, je mi jasné, že jsi ve svém životě musela "spolknout příliš mnoho nestravitelných soust". To je důvod tvé nemoci! To je tvoje údajně nevyléčitelná rakovina - tvůj nádor tlustého střeva! Je tam toho hodně, co nemůžeš zpracovat nebo "strávit", takříkajíc."

Začala jsem chápat! Pak mi vyprávěl o lékaři, kterého znal osobně - o Dr. med. Ryke Geerd Hamerovi - a jeho objevech, nazývaných Germánská nová medicína.

"To, co jsem od doktora Hamera pochopil," pokračoval F.W., "je, že neexistuje nic takového jako zhoubný nádor, ani metastázy nejsou možné. Takové věci by byly v rozporu s přírodními zákony! Tato stará mentalita je hloupá a chybná. To je důvod, proč se konvenční medicína stále ocitá ve slepé uličce. Nikdy se přes to nedostanou, pokud nebudou připraveni změnit své myšlení. V přírodě má rakovinový nádor velmi smysluplný úkol - musí splnit důležitý Biologický speciální program (SBS)."

Všechno, co mi F.W. říkal, mě velmi nadchlo. Mluvil o věcech, o kterých jsem nikdy předtím neslyšela. Pro mě byly tyto nové informace úžasné, logické, uvěřitelné, úplné samy o sobě a vysvětlovaly, jak příroda skutečně funguje. Bratranec také mluvil o dvou fázích každé nemoci - fázi konfliktně-aktivní a léčebné, která nastává až po vyřešení konfliktu. Řekl mi o úžasných zákonech přírody, železném pravidle rakoviny a vzájemné souvislosti psychika-mozek-orgán.

Zjistila jsem, že GNM se nezabývá žádnými hypotézami (domněnkami, které máme považovat za samozřejmé), zatímco alopatická medicína stále pracuje s několika tisíci hypotézami. To je panečku rozdíl! S Germánskou novou medicínou bylo pro mě všechno jasné, jednoduché, snadno pochopitelné, přirozené a především prokazatelné! Představte si, že máte stoprocentní přesnost diagnózy!

Přestala jsem se bát. Vrátila se mi naděje a víra. Objevila jsem nový svět. Ze dne na den jsem začala vidět svět v novém světle. Zase pro mě svítilo slunce. Krátce řečeno, nový život pro mě začal objevem GNM - protože tělo, mysl a duch jsou v jednotě. Člověk nemůže jen léčit příznaky a zapomenout na všechno ostatní, přebíjet to nebo to úplně opomíjet! Musíme vidět celistvost člověka. O tom je holistické zdraví.

Společně jsme s F. W. začali diskutovat o všech mých různých problémech a konfliktních emocích. Některé z nich jsme dokázali vyřešit hned, jiné ne. Přesto jsem se během tohoto procesu naučila je přijímat, vyrovnat se s nimi a zvládnout je. Zcela jsem pochopila svou situaci. Zvítězila jsem nad svým strachem. Proč je v případech, jako byl ten můj, tolik paniky? Pro mě už ta doba strachu a úzkosti skončila.

F.W. byl pro mě naprosto dobrý "terapeut". Od té doby, co mě navštívil, jde můj život už jenom nahoru! Jeho láskyplný, osobní dar byl důležitější a pomohl mi víc, než jakákoliv předchozí "léčba", které se mi dostalo. Přírodní způsob léčby je tou nejlepší metodou. Zažila jsem to sama na sobě, protože - aniž bych se jakkoliv dál léčila - došlo u mě k samoléčení, ze dne na den.

Tři týdny poté, co F.W. odjel, jsem mu mohla do telefonu doslova říct: "Už nemám rakovinu!" Děkuji F.W. za to, že mě provázel na mé uzdravující cestě, a děkuji Dr. Hamerovi za jeho božský objev GNM - s níž jsem nyní obeznámena a která mi dala nový život. Jsem zcela zdravá. Bůh vám žehnej, drahý doktore Hamere. Viva la medicina sagrada!

Ria W., Anglie, 1. září 2000

4/ RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA:

22. prosince 1989 jsem byla převezena do nemocnice se silnými bolestmi žaludku a vysokou horečkou (39,5 °C). Po vyšetření mi sdělili podezření na zánět pobřišnice. Jelikož jsem měla břicho silně nafouklé a velmi bolestivé - zvláště na pravé straně - převezli mě na chirurgické oddělení. Okamžitě jsem z toho začala mít špatný pocit, protože bych mnohem raději skončila na interním oddělení.

Nasadili mi kapačku - střídavě antibiotika a fyziologický roztok - tj. 30 velkých lahví za 8 dní. Dva dny jsem měla příšerné bolesti hlavy a vyžádala jsem si sáčky s ledem na hlavu a břicho. Horečka konečně klesla na 36 °C. Jako "zoufale nemocný" člověk - přesně tak jsem se cítila - mě zase převezli někam jinam. Hodně testů a dokonce i ultrazvuk už jsem měla za sebou.

Moje skutečná noční můra však začala večer 24. prosince. Přišla lékařka a řekla mi, že mám divertikly v tlustém střevě. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že jsou životu nebezpečné, musím být okamžitě operována a možná mi budou muset odstranit část tlustého střeva.

Tato diagnóza mě zcela šokovala. Byla jsem strašně rozrušená, měla jsem ledově studené ruce a extrémní úzkost ze ztráty života. Řekla jsem doktorce, že se nenechám takhle narychlo operovat, ale ona mi odpověděla, že mě tohle rozhodnutí může stát život, protože tlusté střevo může prasknout a celé břicho zhnisá. Navzdory panice jsem jí řekla, že to bude moje riziko, které podstoupím, a ne její problém.

Později za mnou přišel primář a řekl: "Proč nevěříte starému doktorovi, jako jsem já - opravdu se chcete zničit?" Když jsem odpověděla záporně, řekl: "Takhle to ale rozhodně vypadá. Rozhodnu se udělat správnou věc za vás; váš bratr bude určitě rozumnější, než vy." Odpověděla jsem mu, že "jen já sama rozhodnu, co je pro mé tělo nejlepší, a nikdo jiný."

Následující den mě navštívil lékařský asistent a informoval mě, že budou potřeba ještě nějaké rentgenové snímky a krevní testy. Potom budu moci jít domů. Byla jsem překvapena tímto náhlým obratem událostí. Po svátcích mi udělali další ultrazvuk tlustého střeva s výsledkem, že otok ustoupil. Během celé té doby jsem meditovala a vizualizovala jsem si stěny tlustého střeva, že jsou zcela zdravé a celistvé, a že střevní trakt opět perfektně funguje. To se ve skutečnosti stalo.

Doktoři si to však nedokázali vysvětlit a tak stále hledali - tentokrát virus. Kam se proboha poděla ta špatná věc, ptali se sami sebe. Přesto byly divertikuly pryč a moje tlusté střevo opět dobře fungovalo, ale to jim nestačilo. Před koncem roku mě čekal další rentgen tlustého střeva, tentokrát s kontrastní látkou. Když jsem došla na rentgen, chtěli mi však rentgenovat ledviny! Když jsem se jim snažila chybu vysvětlit, řekli mi, že to je v pořádku, protože tohle se vždy dělá před velkou operací. Jaká operace?! Právě jsem zažila další velký šok. Byla jsem bílá jako stěna, měla jsem studené ruce a běžela jsem zpátky do svého pokoje. Po hodině jsem nicméně svolila s kontrolou tlustého střeva.

Doktor na RTG byl velmi klidný a přátelský. Řekl mi, že by také nenechal jen tak někoho, aby ho operoval, ale že stejně nevidí důvod k mé operaci. Ukázal mi rentgenové snímky a ujistil mě, že tlusté střevo je v pořádku. I když jsem se už cítila zklidněná, bylo toho na mě nějak moc.

Na Nový rok mi sdělila ženská lékařka, že mi objevili polyp na jizvě slepého střeva, a že musí udělat biopsii. Opět jsem utrpěla šok a zpanikařila jsem, ale tentokrát jsem odmítla jakékoli další testy a vyšetření. 3. ledna mě při denní vizitě navštívilo minimálně deset lékařů. Primář vstoupil do pokoje, ukázal na mě a řekl: "S vámi mluvit nebudu! Poradím se pouze s vaším bratrem, který, jak doufám, uvidí tuto situaci v rozumnějším světle."

Přesto si pak sedl na moji postel, vzal mě za ruku, varovně mi pohrozil a úpěnlivě řekl: "Podívejte, chci vám pomoct. Máte zhoubný nádor v tlustém střevě a ten stále roste. Může se během dalších tří měsíců hodně zvětšit; za tři roky ke mně můžete přijít s metastázami, ale potom už pro vás nebudu moct nic udělat!"

Odpověděla jsem, že to všechno vidím ve zcela jiném světle, že mám jiný úhel pohledu a jiný způsob myšlení. Mluvila jsem o "konfliktech" a o tom, že vím, že musím uchopit tyto problémy a úplně změnit svůj život [rakovina tlustého střeva je spojena s "Konfliktem nestravitelného sousta"]. Nechtěl o ničem takovém ani slyšet a nevrle odpověděl: "Nesmysl! To nemá nic společného s vaším zdravotním stavem. Tak si to dobře rozmyslete - vždyť jste ještě tak mladá!"

Když vstal, dodal pobouřeně: "Za celých 40 let, co jsem praktikujícím lékařem, jsem se nikdy nesetkal s pacientem tak iracionálním, jako vy!"

Když jsem vzdorovitě odpověděla, že se rakoviny nebojím, protože rakovina je nemoc duše, a že člověk potřebuje vyřešit své problémy, aby se uzdravil, vypadal otřesený, ale přesto tak nějak rezignovaný. Stejně jsem mu poděkovala, ale on rázně zareagoval: "Už zase nejste zdravá! Ničíte se sama!"

Načež jsem se bránila slovy: "Právě naopak, pane doktore - já chci žít!"

Když jsem ho požádala, aby mi laskavě poskytl rentgenové snímky a výsledky testů, odmítl moji žádost s tím, že rentgenové snímky jsou majetkem kliniky. Vyžádat si je může pouze můj osobní lékař. Rozhodla jsem se proto jít sama na RTG k tomu lékaři, který na mě byl předtím tak laskavý. Ukázala jsem mu útržek dokumentu a naznačila jsem mu, že s pomocí svého právníka seženu své rentgenové snímky, pokud mi je nedá on. Dal mi je bez odporu.

8. ledna 1990 jsem byla na vlastní žádost propuštěna, ale až poté, co jsem podepsala následující dokument: "Byla jsem informována o výsledcích rentgenového vyšetření tlustého střeva. Relativní malignitu nebo benignost nádoru na pravé straně tlustého střeva lze zjistit pouze biopsií. Tímto odmítám odstranění tohoto nádoru v průběhu kolonoskopie. Důsledky, tj. možnost malignity, mi byly vysvětleny." V tomtéž dokumentu jsem pak upřesnila, proč jsem se rozhodla jednat tímto způsobem.

I když musím přiznat, že jsem tehdy Germánskou novou medicínu moc neovládala - to byl důvod, proč ve mně doktoři dokázali vyvolat takovou paniku - důvěřovala jsem konceptu GNM mnohem víc, než standardní medicíně.

Po propuštění z nemocnice jsem se rozhodla nechat si udělat další CT vyšetření na soukromé klinice, aniž bych jim sdělila anamnézu. Shrnutí jejich hodnocení znělo: "...žádný tumorózní nebo zánětlivý proces."

Otřásám se při pomyšlení, co se mi mohlo stát, kdybych tehdy ještě neznala GNM nebo kdybych neměla odvahu odejít z nemocnice na vlastní žádost. Jsem hluboce zarmoucena tím, co se dělo a stále děje jiným pacientům, kteří jsou ve stejné pozici, jako jsem byla já, a kolik pacientů skutečně onemocní nebo dokonce zemře kvůli šoku z diagnózy!

Díky bohu, že jsem se včas dokázala vymanit ze spárů konvenční medicíny. Musím přiznat, že nebylo snadné uniknout zpod chirurgova skalpelu. Mám štěstí, že už tomu nyní lépe rozumím!

Soudě podle své hrozné zkušenosti mohu všem ostatním pouze doporučit, aby se o Germánské nové medicíně dozvěděli víc - důkladně a včas! Protože nestačí o tom vědět jen málo, něco o tom jenom slyšet nebo si číst náhodné články o GNM.

Dokud bude Germánská nová medicína nadále potlačována, pacienti nemají jinou možnost, než sami důkladně studovat a pochopit GNM!

Katharina Hoffmann, Německo, 1. ledna 2004


Překlad: Jana

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com; Harald Baumann, přednáška na konferenci AZK (2008)

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!