Slovenský Ústavní soud definitivně zrušil roušky, karantény, covid pasy

10.01.2022

Poslední den loňského roku, tedy 31. 12. 2021, zveřejnil Ústavní soud své rozhodnutí v podnětu, který podala veřejná obhájkyně lidských práv, ombudsmanka Mária Patakyová.

Je až zarážející, že vzhledem k vysoké významnosti tohoto rozhodnutí, o něm neinformovala téměř žádná média hlavního proudu. Zmínili se jen okrajově, že Ústavní soud zrušil karanténu (izolaci) jinde než v domácím prostředí. Rozhodnutí Ústavního soudu však toho ruší mnohem více.

Přelomový verdikt slovenského Ústavního soudu

Jako jediné médium hlavního proudu o něm informoval ve svém článku deník Postoj. Citujeme z uvedeného článku:

"Ústavní soud odebral možnost nařídit karanténu, karanténu ve zdravotnickém (nebo jiném) zařízení nebo dát do karantény osoby podezřelé z nákazy, protože se jedná o zásah do osobních svobod. Ponechal možnost izolace v domácím zařízení, ale pouze pro osoby nemocné nebo podezřelé z nákazy."

Z uvedeného vyplývá ještě další věc, a to, že člověk vracející se ze zahraničí nemůže být automaticky považován za nemocného, ​​ ani podezřelého z nákazy. Jinými slovy, karanténa po návratu ze zahraničí je nezákonná, a tudíž se ruší.

Doposud měli očkovaní výjimku z domácí karantény. Neočkování do ní jít museli. Odteď už to neplatí. Celá domácí karanténa, založená jen na tom, že se někdo vrátil ze zahraničí, skončila.

Zajímavé jsou i další věci, vyplývající z rozhodnutí Ústavního soudu. Citujeme další odstavec z článku v Postoji:

"Ústavní soud odebral možnost Ministerstvu a ÚVZ nařizovat další opatření, zakazovat a nařizovat další činnosti v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu."

To znamená, že všechna opatření těchto orgánů, která omezují vaše práva a svobodu, jsou dnem vyhlášení rozhodnutí Ústavního soudu, tedy od 31. 12. 2021, neplatná.

Co všechno Ústavní soud zrušil

I když v rozhodnutí soudu to není explicitně jmenováno, svým rozhodnutím zrušil:

  • povinné nošení roušek a respirátorů
  • režim OP/OTP, tedy i covid pasy
  • karanténu jinou než domácí po potvrzení nebo důvěryhodném podezření z nákazy covid-19

Podívejme se nejprve na roušky a respirátory.

Nejzákladnějším právem člověka je právo na život. Život je podmíněn základními fyziologickými potřebami - tj. dýchání, příjem jídla a pití, teplo, ošacení, atp.

Dýchání je jednoznačně na nejvyšší prioritě. Takže je jednoznačné, že volné a ničím neomezované dýchání je bez pochyb základní lidské právo, které nemůže být omezováno za žádných okolností. To platilo stejně i předtím, ale nyní to Ústavní soud jen přímo potvrdil.

Proto vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví o povinném nošení roušek a respirátorů, omezujících volné dýchání jako nejnákladnější životní fyziologickou potřebu, jsou neplatné.

Samozřejmě roušky a respirátory se tímto ruší i ve školách.

Pokud jste rodič, máte další argument pro učitele a ředitele školy, když budou od vašeho dítěte nadále vyžadovat nošení roušky.

Nyní se podívejme na covid pasy.

Další základní lidské právo je svoboda pohybu a pobytu, které také nemůže být omezováno vyhláškami ÚVZ nebo usneseními vlády.

Pokud vás někdo nechce pustit do obchodu nebo nějakého jiného provozu bez prokázání se covid pasem, tak omezuje vaše právo na svobodu pohybu a pobytu.

Pochopitelně, provoz má právo omezit vstup například provozními hodinami, ale musí se to týkat všech. Nemůže omezovat vstup jedním a umožnit druhým na základě nějakého očkování. To už by byla diskriminace a apartheid, což je dokonce trestné.

Jak postupovat, pokud vás bude někdo omezovat

Od začátku roku 2022 jsou všechna zmíněná pandemická opatření, omezující lidská práva a svobody, která byla zavedena na základě vyhlášek ÚVZ a usnesení vlády, neplatná. Pokud by vás kdokoli jakkoli omezoval, upozorněte ho na to.

V případě, že i po upozornění budou na vás nebo na vaše blízké naléhat, máte právo na ně podat trestní oznámení:

Na policisty - obvykle za roušku nebo za kontrolu covid pasů půjde o trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (rozhodnutí Ústavního soudu).

Na učitele a ředitele školy - za nucení dětí nosit roušky, také se bude jednat o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, trestný čin vydírání, pokud bude dítě vykázáno ze školy, ale i trestný čin mučení a nátlaku.

Na obchodní a jiné provozy - pokud vás nebudou chtít bez roušky nebo covid pasu pustit dovnitř do nějakého provozu, tak se dopouštějí diskriminace a trestného činu apartheidu a také trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Závěr

Je opravdu zarážející, v jaké tichosti média, tisk, televize a státní orgány přešly toto, dosud nejdůležitější rozhodnutí Ústavního soudu, a tváří se, jako by se nic nestalo.

Zdroj: infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!