Šokující snímek:  bouřková činnost nad ČR uměle moderována?

30.06.2022

Bouřková činnost je řízena prostřednictvím geoinženýrství asprajováním chemtrails nad územím České republiky!

V úterý se nad Vysočinou objevil pásový útvar, který tvořil ostře ohraničený bouřkový obdélník ve tvaru připomínající holící strojek! Globalisté tak už poroučí větru i dešti? Proč chce holandská vláda ukončit provoz 30% farmářů a zemědělců pod záminkou ochrany klimatu a snižování emisí dusíku? V Evropě má vypuknout hladomor a nedostatek potravin s cílem zavést nejděsivější formu Total Control jaká existuje, skrze hlad a přerozdělování potravin na základě kreditů?

V úterý pozdě večer nám přišel do redakce neuvěřitelný email od jednoho z našich čtenářů. Ten se zajímá o počasí a bouřkovou činnost, která včera postihla velkou část České republiky, a na jihu Čech dokonce podle informací hrozily na několika místech záplavy.

Náš čtenář sledoval před půlnocí meteoradar aplikace Windy.com a v čase okolo 23:14 spatřil na obrazovce počítače něco naprosto neuvěřitelného.

Po dobu několika sekund se nad územím Vysočiny objevil obdélníkový a ostře ohraničený obdélníkový útvar, který jsme v redakci pracovně nazvali "holící strojek" a obrázek jsme zaslali kolegům na alternativě do USA, jestli by nám mohli říct, co vidíme. A dozvěděli jsme se opravdu věci, ze kterých doslova mrazí.

Tohle se objevilo v úterý 28. 6. 2022 v čase okolo 23:14 nad Vysočinou
Tohle se objevilo v úterý 28. 6. 2022 v čase okolo 23:14 nad Vysočinou

Podle kolegů ze serveru Infowars se jedná o tzv. "band razer" ve smyslu žiletkového pruhu, který vzniká v důsledku vysokého obsahu nakumulovaných částic hliníku v atmosféře, které před sebou tlačí a valí bouřkový mrak, který se mění ve válec, který potom na radaru připomíná pruh. Tento jev byl poprvé zaznamenán v USA v polovině 90. let v Los Angeles, když se začala používat do paliv letadel hliníková aditiva. Vedlejším jevem tohoto útvaru je typická stopa (tzv. trail), který žiletka za sebou zanechává.

Na fotce meteoradaru našeho čtenáře tu stopu vidíte naprosto zřetelně a jasně. Tento koncentrovaný válec v podobě pruhu je podle kolegů z Infowars předstupněm možného vzniku tornáda. Jeden z konců válce se totiž v důsledku poklesu tlaku může podle jejich názoru spustit k zemi a vytvoří trychtýř. Tento pás nad Vysočinou je ale podle kolegů z Infowars "extrémně obrovský" a ještě nic takového v životě neviděli. Pamatujete na loňské tornádo na Moravě právě v červnu a v tuto dobu? Nemůže to mít nějakou souvislost?

Dlouhá sucha a následné chemizované bouře odnáší do řek ornou půdu, jako v Africe! Co je cílem tohoto procesu?

Co vidíme vlastně na mapě? Nad vysočinou se valí obrovský válec vody smíchaný se solemi částic, hlavně s hliníkem, který zvyšuje hustotu vodního válce. Za sebou zanechává na radaru naprosto zřetelnou a ostře ohraničenou stopu rozdílných objemů srážek.

Průchod válce tedy mění proudění vzduchu a vlhkosti, což se projevuje ostrým přechodem s oblastí, kde průchod válce nenastal. Tím pádem vzniká pruhová stopa jako za holicím strojkem. Tohle je tedy důsledek práškování nad Českou republikou?

Všechny ty částice kovů a oxidů rozprášených v atmosféře se musí prostě nějak projevit na změně klimatu a bouřky jsou právě jedním z hlavních cílů těchto geoinženýrských projektů globalistů na kontrolu klimatu. Nejprve sucha a potom průtrže mračen způsobující záplavy, ale hlavně něco daleko horšího. Víte, co je ještě horší než sucha a záplavy? Odplavování orné půdy z polí do řek! To je ten skutečný cíl globalistů! Indukce nedostatku potravin, indukce hladomoru! Ještě vám to nedochází?

Chemtrails, jenom chemtrails, žádné mraky, jenom chemka po celé obloze.
Chemtrails, jenom chemtrails, žádné mraky, jenom chemka po celé obloze.

Co se děje, když je dlouho sucho a potom přijdou průtrže mračen? Vznikají hladomory. Kde? V Africe. Tedy dosud jen v Africe. Proč je Afrika závislá na importu potravin a především obilí z Evropy a ze Severní Ameriky? Protože v Africe není k dispozici žádná ornice, žádná orná půda. V důsledku dlouhých období sucha a následných obrovských dešťů dochází k odplavování ornice do afrických řek a toků, takže africké pozemky jsou doslova mrtvé. Aby se na nich dalo něco pěstovat, musí se používat obrovská množství umělých hnojiv a substrátová půda dovážená z Evropy. A to je velmi nákladné a nestačí to pokrýt poptávku.

Dlouhé období sucha totiž způsobuje tzv. spraš, tedy přeměnu ornice do písku, který prudké deště odplaví do řek. A co neodnese voda, to odnese vítr během období such. A co se děje v posledních letech v Evropě, nejen na jižní Moravě? Obrovská dlouhá období sucha, tvorba spraše a potom mohutné záplavy a lijáky, které tu zničenou ornici spláchnou do řek. K čemu to povede? K nedostatku potravin jako v Africe. A k pozdějšímu hladomorům, jako v Africe. A co teď dělají globalisté v této šílené situaci? Chtějí pomoci zemědělcům v této situaci? Ne, chtějí je naopak zlikvidovat! Doslova odsoudit k smrti! Nevěříte?

Nizozemská vláda chce zlikvidovat třetinu svých farmářů, kteří zásobují masem celou EU! Šílenství v současné situaci? Ne, promyšlený plán!

Tak so podívejte, co se dnes ve středu dělo v Holandsku. Nizozemští farmáři zablokovali silnice a dálnice v zemi na protest proti rozhodnutí vlády snížit emise dusíku způsobem, který může vést až k likvidaci 30% farmářů v zemi, tedy prakticky každý 3. zemědělec skončí. A to opravdu brutálním způsobem. Pokud zemědělci nesníží stavy svého dobytka, krav, prasat a drůbeže minimálně o 30%, potom nizozemská vláda jim může až dokonce vyvlastnit pozemky, jak uvádí britský list The Guardian.

Podle vládního návrhu by měli farmáři prodávat své emisní povolenky zpátky státu. Nizozemští politici prostě zvažují, že donutí stovky velkých zemědělců prodat a snížit stavy hospodářských zvířat, aby snížili údajně škodlivé znečištění čpavkem.

Video: https://aeronet.news/sokujici-snimek-z-meteoradaru-prohlubuje-podezreni-ze-bourkova-cinnost-nad-cr-je-umele-moderovana-a-rizena-prostrednictvim-geoinzenyrstvi-a-pokladky-chemtrails-nad-uzemim-ceske-republiky/

Poté, co nejvyšší nizozemský správní soud v roce 2019 konstatoval, že vláda porušuje právo EU, protože nedělá dost pro snížení nadbytku dusíku v citlivých přírodních oblastech, bojuje země s tzv. dusíkovou krizí. Na dálnicích byly sníženy denní rychlostní limity na 100 km/h, aby se omezily emise oxidů dusíku, byly zastaveny stavební projekty, při nichž dochází ke zplodinám, a nový zákon se zavazuje, že do roku 2030 musí polovina chráněných přírodních oblastí vykazovat zdravé hodnoty dusíku.

Kdo nesníží svou produkci masa o třetinu, ten bude muset státu prodat zpátky své emisní povolenky a dokonce i půdu a pozemky! Marxistický teror vyvlastňování a přízrak "rozkulačení" je zpět!

Nyní úředníci ministerstva financí a zemědělství vypracovali návrhy, které zahrnují snížení počtu hospodářských zvířat o 30%, což je jeden z nejradikálnějších plánů svého druhu v Evropě. Dva navrhované scénáře zahrnují donucení některých zemědělců prodat své emisní povolenky a v případě potřeby i svou půdu státu, a to za státem stanovené výkupní ceny, které jsou samy o sobě pro zemědělce neakceptovatelné.

Podle farmářů jde o genocidu potravinové soběstačnosti Holandska v něčí prospěch, v prospěch globalizace. Nizozemsko má jeden z největších chovů hospodářských zvířat v Evropě s více než 100 miliony kusů skotu, kuřat a prasat. Je také největším vývozcem masa v EU. Zato ČR svá obrovská stáda skotu, dojnic a prasat po roce 1989 úplně vybila. Český gój nesmí být soběstačný! Tak bylo rozhodnuto po 17. listopadu! Dnes se do ČR dováží více než dvě třetiny surového nezpracovaného masa právě z ciziny.

Takhle to už vypadá dnes v britských obchodech
Takhle to už vypadá dnes v britských obchodech

Takže, v Evropě rostou ceny potravin a hrozí potravinová chudoba a dokonce bída a hladomor, ale za to prý může Vladimir Putin. Ale že globalisty, rozuměj světovými sionisty, kontrolovaná holandská vláda chce právě zaříznout největšího producenta masných potravin v Evropě, to je zřejmě v pořádku. Není divu, že holandští farmáři blokují silnice, protože ví, že se jedná o ekonomickou popravu. Na trhu je hlad po mase, lidé potřebují a chtějí laciné maso, ale globalisté se naopak snaží indukovat potravinovou krizi, aby toho masa bylo ještě méně.

Total Control obyvatelstva skrze hladomor a přerozdělování v éře uměle navozeného nedostatku potravin

A aby bylo více sucha a potom více nárazových bouří a záplav, které v Evropě spláchnou zničenou ornou půdu do řek. Co to všechno znamená? No, to je přece proces Total Control. Totální ovládání lidí skrze potravinové příděly, skrze nedostatek potravin, skrze potravinové kredity a poukazy, buď dobrý, občane a dostaneš na víkend 1x týdně 150g vepřového masa za to, že jsi poslušný. A nedostatek obilovin omezí i dostupnost chleba, rohlíků, pečiva obecně. Vidíte? Všechno to do sebe dokonale zapadá. Úplně všechno.

Obchody v USA začaly přijímat platby v podobě elektronických potravinových lístků
Obchody v USA začaly přijímat platby v podobě elektronických potravinových lístků

Kvůli protiruským sankcím vypukla mohutná inflace, čelíme nedostatku obilí. Dlouhá sucha a potom průvaly deště smývají do řek ornou půdu. A v Holandsku chtějí podříznout celou třetinu produkce masa v zemi, která svoji produkcí zásobuje celou EU. Co se stane, když v současné inflaci bude v obchodech v EU o třetinu méně masa? To vám doufám nemusím vysvětlovat, co to provede s inflací!

Všechny vlády v tom jedou spolu s globalisty. Jsou to vlády zrádců národa, slouží globalistickému nepříteli lidu a nepříteli křesťanských a zejména slovanských národů. Celých 77 let po válce už zase adorují nacisty na Ukrajině, a nejen tam. Tohle je důsledek stavu, kdy národy si nechaly ukrást své státy a země, své vlády, své správy věcí veřejných. Lidé nebudou mít co jíst, nebudou mít za co topit a svítit, nebudou mít v čem, za co a kam jezdit. Nebudou si smět ani rozhodovat o svých tělech, co jim budou zdravotní drábové vpichovat jehlami do ramen každý podzim. Jim a jejich dětem. To není obraz budoucnosti, to je obraz pekla na Zemi. Hotového pekla!

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!