Přítomnost nanočipů v očkovací látce Comirnaty od Pfizeru

20.01.2022

Španělský výzkumník potvrdil ve vědecké studii přítomnost nanočipů v lahvičkách očkovací látky Comirnaty od společnosti Pfizer a nafotil mikroskopem jejich fotografie! Děsivé záběry ukazují něco, co vypadá jako desky tištěných spojů s čipy a integrovanými obvody, moduly pro síťovou bezdrátovou komunikaci a Bluetooth moduly s podporu MAC síťových adres! Tvary desek a obvodů odpovídají komerčním experimentálním nano-zařízením z katalogů výrobců nanotechnologií! Obvody se dají aktivovat a zprovoznit jen ve vysokofrekvenčním poli, jinak nefungují!

Nanočip ve vakcíně Pfizer
Nanočip ve vakcíně Pfizer

Na internetu publikoval výzkumník Ricardo Delgado Martín ze španělské univerzity Universidad de Sevilla nejnovější studii, která svojí výbušností doslova trhá sociální sítě nejen ve Španělsku. Martín totiž provedl zkoumání několika lahviček vakcíny Pfizer pod laboratorním mikroskopem a nafotil ve vzorcích roztoku něco, co zaručeně a naprosto jistě není přírodního původu.

Po zhlédnutí fotografií zůstanete asi v šoku, ale "konspirační teorie" se podle všeho znovu potvrdila a stala se realitou. V určité části vakcinačních roztoků se podle této studie nachází nanotechnologické elektronické obvody a zařízení, které ke svému provozu a činnosti používají vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění, které dodává energii k provozu těchto nano-obvodů v lidském těle.

Hrůzné dopady tohoto objevu zatím nejsou zcela jasné. Lidé již nám napsali do redakce, že uvažují o kompletní transfúzi krve v těle, ale v této věci ani náš kolega lékař neví, jestli by takový krok měl smysl, protože studie zkoumala vakcíny pouze in vitro, nikoliv in vivo, takže není jasné, jestli tato nano-zařízení v těle, resp. v lidské krvi, volně plavou, anebo se uchycují v lidské tkáni v místě vstřiku roztoku. Mnoho očkovaných lidí hlásí po vpichu vakcíny zarudnutí a svědění, jak kdyby v těle byl cizí předmět, prostě klasická reakce imunitního systému na cizí těleso, jako je třeba tříska nebo cokoliv jiného.

Výzkumník nafotil čipy v nanometrovém spektru plavající v roztoku Pfizer

Vědec ve studii potvrdil, že mnoho těchto nanočástic je vyrobeno z grafenu, resp. jeho oxidů, takže mohutné očkování obyvatelstva a zavádění sítí 5G opravdu může mít jasnou souvislost, a to především ve smyslu vytvoření infrastruktury, protože jak španělská studie potvrdila, k činnosti a provozu těchto nano-zařízení jsou zapotřebí zesilovací účinky grafenu, což je jev objevený teprve nedávno, že grafen vykazuje funkci zesilovače, resp. multiplikátoru elektromagnetického vlnění.

Avšak elektromagnetický zisk na grafenových anténách nano-obvodů je možné získat vhodnou modulací již při mnohem nižších frekvencích. Obvody v lidském těle nemají žádnou baterii pro své fungování, energie je čerpána bezdrátově z elektromagnetického vysokofrekvenčního vlnění, podobně jako už dnes umí některé chytré telefony tzv. bezdrátové nabíjení, což je přesně ten samý princip, pouze wattové zisky se liší v celých řádech.

Identifikace možných mikrotechnologických a umělých vzorců ve vakcíně Pfizer za pomoci optické mikroskopie. Optická mikroskopická analýza a fotografická zpráva

Sevilla, Španělsko, 14. Ledna 2022

Ricardo Delgado Martín, absolvent oboru statistika. Obor biostatistika - Univerzita v Seville - Španělsko.

Cíl výzkumu

Cílem této práce je identifikace umělých vzorů a mikrotechnologických struktur, které by mohla obsahovat komerční vakcína Comirnaty Pfizer. Za tímto účelem bylo vyfotografováno několik objektů viditelných pod optickým mikroskopem a pro účely této analýzy byly porovnány s články v odborné literatuře. Kromě toho byl učiněn pokus o identifikaci široké škály objektů kompatibilních se strukturami podobnými grafenu vzhledem k vlastnostem a zvláštnostem tohoto materiálu, jako jsou jeho záhyby, reliéfy, povrchové napětí atd.

Tento výzkum představuje přístup z hlediska optické mikroskopie k charakterizaci těchto struktur s omezeními vyplývajícími z použité metodiky a prostředků. Mikrofotografie byly pořízeny při kvalitě zvětšení v rozmezí 200X-1400X. Pro vyvození závěrů nebo zobecnění o studovaném materiálu je nutná větší reprezentativnost vzorků, které mají být analyzovány optickou technikou. Zpráva však představuje prvek, který je třeba vzít v úvahu a který by měl být nutně doplněn a rozšířen nezávislými vědci a laboratořemi, aby se tento cílový produkt podávaný občanské společnosti objasnil na celém světě.

ÚVOD

Mikro a nanotechnologie s cílem vytvořit intrakorporální nebo predisponované nanosítě pro koexistenci uvnitř živých bytostí je vědeckým cílem již několik let, jak uvádí samotná vědecká literatura v této disciplíně. Nanotechnologie poskytuje inženýrské komunitě nový soubor nástrojů pro navrhování komponentů v nanorozměrech s dosud nevídanými funkcemi. Integrace několika nanosložek do jednoho celku umožní vývoj pokročilých nanostrojů. Nanosítě, tj. sítě nanostrojů, umožní řadu aplikací v biomedicíně, životním prostředí, průmyslu a vojenství. Desítky publikovaných vědeckých prací položily základy elektromagnetické komunikace s využitím grafenu v nanosítích a mikrosítích, včetně mikrosítí uvnitř lidského těla.

Získané výsledky ukazují na terahertzové pásmo (0,1-10 THz) jako optimální pracovní frekvenční rozsah pro nové nanoantény. Na druhou stranu je grafen materiál, který dokáže absorbovat mikrovlnné záření z telefonních antén v pásmu GHz a zesílit jeho signál o 3 vlnové délky na stupnici THz.

Optimální mezní frekvence grafenových tranzistorů byla po léta dosahována přesně na 26 GHz, což je nejvyšší frekvence, která byla při použití tohoto materiálu zaznamenána.

Víme také, že naše (pozn. španělská) vláda čeká na schválení výběrového řízení na novou technologii 5G pro nové komerční pásmo přesně na 26 GHz.

S ohledem na výsledky získané v tomto výzkumu, kde je přítomnost grafenu ve vzorcích získaných z lahviček společností Pfizer, Astrazeneca, Moderna a Janssen jednoznačně průkazná, je možné, že tento nedeklarovaný materiál v lahvičkách je základem pro implementaci intrakorporálních nano a mikro komunikačních sítí ve světové populaci s využitím současné pandemické situace jako záminky pro vpravení zařízení do těl lidí spolu s vakcinační látkou.

Zmínili jsme také multiplikační účinek grafenu na vyzařování antén mobilních telefonů nad rámec Čerenkovova záření.

Závěr tohoto výzkumu zdůrazňuje, že na základě těchto důkazů a toxicity tohoto materiálu závislé na záření je takzvaná nemoc COVID-19 akutním syndromem z ozáření, který je umocněn působením samotného toxinu zavedeného do "vakcín", což je vedlejší účinek této nano a mikro technologické operace pro účely, které dosud neznáme.

V tomto vědeckém článku publikovaném v PubMedu jsou shromážděny společné body mezi onemocněním COVID19 a radiačním poškozením, což vysvětluje, že skutečný etiologický činitel nebo příčina onemocnění není biologického původu a má své vysvětlení v této toxické chemické sloučenině, grafenu a jeho derivátech.

Člověk se stane bionickou bytostí s elektronickými obvody sloučenými s orgány biologického těla. A bude sledován. A ovládán. Všude!

Malé nano-obvody vyžadují ke svému provozu zanedbatelné příkony v řádech mikrowattů. A tento příkon lze snadno bezdrátově přenést přes 5G sítě a jejich vysílače. Každý člověk bude mít tak jednoho dne v sobě registrační a platební modul, kterým bude platit průchodem dveřmi. Proto teď globalisté usilují o vytvoření digitální měny, bankovní identity, proto vláda Petra Fialy navrhuje řidičské a občanské průkazy přenést do chytrého telefonu, digitalizovat je, aby i tyto doklady bylo možné v budoucnu přenést do vakcinačních nano-modulů. Ještě se zastavím u Petra Fialy.

Na rozdíl od Andreje Babiše pochopil, že v roce 2022 už nejde o teror a výchovu lidí k poslušnosti, ale jde již o finální implementaci digitálního věku šelmy . Proto dnes Fialova vláda oznámila, že v ČR zůstane očkování dobrovolné, protože v této chvíli je jasné, že lidé se nechají k očkování dotlačit digitalizací společnosti a covidovým dělením populace. Na ty, kteří mají přístup do prostor pro očkované, a na ty, kteří nejsou očkovaní a přístup tam nemají. To samo o sobě stačí k tomu, že očkovací kvóta v ČR okolo 90% se podaří do 2 let naplnit. Nikdo nikoho k povinnosti vaxu nutit nebude, lidé se naočkují sami, aby měli přístup. A ten zbytek lidí, tedy antivaxeři, ti budou postupně vytlačováni odevšad, ale pozor, ne z rozhodnutí vlády! Sami obchodníci, podnikatelé, zaměstnavatelé, firmy, prodejci, a dokonce kamarádi a přátelé, ti všichni začnou neočkované osoby izolovat a odmítat jim služby.

Proč Fiala v ČR odpískal vakcinační mandát? Protože už není potřeba, lidé se naočkují kvůli nezbytnosti, ne z donucení!

Proč by tedy vláda přistupovala k povinnému vaxu v ČR? Vždyť to není potřeba, lidé stojí fronty na vax, aby mohli do hospody. Naopak, vláda by povinným očkováním v ČR proti sobě vyvolala vlnu odporu, a naprosto zbytečně. Drtivá většina lidí si vax pořídí, ale ne kvůli zdraví. Kvůli práci, kvůli MHD, cestám na úřad, kvůli nákupům v obchodech, kvůli chození do nákupního centra, kvůli cestování přes hranice, kvůli slevě na pojištění, kvůli levnější hypotéce, kvůli čemukoliv.

Vakcína si tak najde cestu do těl drtivé většiny populace z vlastního rozhodnutí, vláda k tomu není potřeba. Pouze Babiš potřeboval vystříkat do lidí draze nakoupené vaxy za každou cenu, proto tlačil na povinný vax, Fiala už ale tlačit nepotřebuje. Očkování bude nadále vyžadované soukromými subjekty. 

Vax bude požadovaný zaměstnavateli, soukromými provozovateli služeb, dopravci, na hranicích, atd. Každý podzim revax na chození do obchodů, do restaurací, do kina. Na vakcíny bude tlačit celý tržní sektor, všechny nadnárodní řetězce a korporace, všichni zaměstnavatelé. Fašizace ve společnosti je hotová, takže vláda nemusí vyhlašovat povinný vax. Strach z viru mezi lidmi zvítězil a zbytek, kdo neměl strach, se jen přizpůsobil a přizpůsobí.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!