Zamlčované skutečnosti a závažná pochybení ve studii Pfizeru

24.01.2022

Následující text a přiložená prezentace odhalují zamlčované skutečnosti ve studii firmy Pfizer a závažná pochybení, kterých se dopustily schvalovací orgány. Hledali jsme pečlivě důkazy, které by vyvrátily vyjádření kanadských lékařů, ale na žádné jsme nepřišli, proto jsme se rozhodli text zveřejnit, jelikož se jedná o nesmírně závažné skutečnosti, které mohou mít dalekosáhlé důsledky, na které musí vlády všech států okamžitě reagovat. Pokud by se kanadští lékaři mýlili, nechť Pfizer předloží důkazy, že uvedené skutečnosti nejsou pravdivé.

Následující text a přiložená prezentace (český překlad) odhalují zamlčované skutečnosti a závažná pochybení ve studii firmy Pfizer, kterých se dopustily schvalovací orgány. Od vypuknutí nemoci covid-19 se odborná veřejnost upínala k uvedení vakcíny na trh. Pro schválení vakcíny mRNA firmy Pfizer byla klíčová studie téže firmy uveřejněna ve vědeckém časopise New England Journal of Medicine. Na základě této studie bylo použití vakcíny schváleno pouze v nouzovém režimu, a přesto bylo zahájeno plošné očkování dospělých. Později následovala studie, provedená na dětech, a očkování bylo rozšířeno i na ně.

Vzhledem k plošnému použití nového typu vakcín v celosvětovém měřítku bychom předpokládali maximálně pečlivé provedení studie. Jak ale ukazuje analýza kanadských lékařů a vědců z Canadian Covid Care Alliance, bohužel tomu tak vůbec nebylo. Ve studii došlo k dezinterpretaci dat a zásadním pochybením, která se jeví jako účelová.

Především je třeba zdůraznit, že studie netestovala, zda vakcinace brání šíření viru, ani se nezaměřila na to, zda budou mít očkovaní nižší úmrtnost. Celková úmrtnost (bez ohledu na příčinu) byla v obou skupinách poměrně srovnatelná (ve skupině očkovaných zemřelo 20 osob, ve skupině s placebem 14).

A. Zamlčování problémů a nežádoucích účinků:

1. Protokol klinické studie byl opakovaně a velmi závažně porušen v těchto bodech

  • Nedovolená manipulace s odebranými vzorky, falzifikace dat.
  • Nedostatečné sledování pacientů včetně zamlčení hlášených vedlejších příznaků.

Tyto nedostatky byly publikovány v prestižním vědeckém časopisu British Medical Journal (BMJ) 2. října 202, byly doloženy písemně a svědectvím paní Brooke Jackson, oblastní ředitelky firmy Ventavia, která pracovala pro Pfizer v rámci této studie a byly také potvrzeny jejími zaměstnanci. Následně byly nedostatky hlášeny na dozorující Food and Drug Administration (FDA). Reakce byla taková, že paní B. Jackson dostala okamžitou výpověď, a společnost FDA kontrolu neprovedla a v žádosti o schválení vakcíny Pfizer veškeré zjištěné problémy zamlčela.

2. Nedostatečné sledování nežádoucích účinků po uvedení vakcíny na trh

Aktivní sledování nežádoucích účinků trvala pouze 2,5 měsíce! Během této doby zaznamenal Pfizer přes 1 200 úmrtí a přes 25 000 nežádoucích účinků, postihujících nervový systém. Po této době náhle výskyt nežádoucích účinků poklesl. Proč? Protože po 2,5 měsících již byly nežádoucí účinky sledovány pouze pasivně - což platí i nadále, jak u dospělých, tak u dětí.

3. Nedostatečný monitoring bezpečnosti

Pfizer nezařadil do protokolu studie sledování některých laboratorních ukazatelů, které by mohly detekovat časné varovné signály dlouhodobých rizik. Jedná se o hladiny látek, ukazujících míru poškození srdečního svalu (např. troponin), nárůstu zánětu v těle (C-reaktivní protein), zvýšení rizika autoimunitních poruch, Alzheimerovy choroby a dalších rizik. Důsledky těchto signálů se mohou projevit za několik měsíců či let (například časné známky zánětu srdečního svalu mohou upozornit na vznik srdečního selhání v budoucnu). Sledování bezpečnosti tedy probíhalo velmi povrchně. To je u nového typu vakcíny velmi alarmující.

4. Bagatelizace myokarditid u adolescentů

Mezi nežádoucími účinky vakcíny Pfizer uvádí zvýšené riziko zánětu srdečního svalu (myokarditida). Po prodělané myokarditidě totiž nezřídka dochází k rozvoji těžkého srdečního selhání, které často končí smrtí. Jedná se tedy skutečně o lehkou, nezávažnou komplikaci? Jaká je příčina mediálně zmiňovaných nečekaných kolapsů sportovců či náhlých úmrtí mladých lidí v období po zahájení vakcinační kampaně?

B. Nedostatky v protokolu studie

Pokud se jedná o zcela nový typ léku či vakcíny, měly by být s veškerou předběžnou opatrností dodrženy platné standardy a neměly by být vynechány klíčové fáze výzkumu. Pokud cílíme na rizikovou populaci seniorů a osob s chronickými chorobami, vakcína by měla být testována právě na této skupině pacientů.

Bylo tomu tak skutečně? Nebylo.

  • Délka testování vakcín ve studiích byla bezprecedentně zkrácena, a to včetně vynechání zkoušek na zvířatech.
  • Při zařazení do studie nebyl zkoumaným osobám prováděn PCR test na covid-19, aby se zjistilo, zda nejsou infikovaní.

· Pfizer účelově uváděl vysokou relativní účinnost vakcíny 95 %. Tato interpretace je ovšem zavádějící, neboť se jedná o snížení relativního rizika infekce pro neočkované.

· Závěr

Je zřejmé, že klinické studie firmy Pfizer, na jejichž základě bylo zahájeno celosvětové plošné očkování populace, mají příliš mnoho nedostatků. Namísto jejich vysvětlení a doplnění informací jsme svědky neustálého nátlaku na vakcinaci a revakcinaci v situaci, kdy není zaručena bezpečnost vakcín, a firmy nenesou žádnou odpovědnost za případné vedlejší účinky! To je alarmující, protože v nedávné minulosti byl Pfizer (i další farmaceutické firmy) usvědčen a odsouzen kvůli korupci a zamlčování dat, vedoucím k poškozování a úmrtí pacientů.

V situaci, kdy se jedná o záležitost globálního významu, je nezbytná maximální obezřetnost regulačních orgánů (FDA), protože případné napáchané škody mohou být nedozírné. Vlády jednotlivých zemí by měly postupovat v souladu s platnými a osvědčenými medicínskými principy v zájmu svých občanů, nikoli ve slepé důvěře v doporučení nadnárodních farmaceutických korporací.

Zdroj: MUDr. Emil Berta, PhD, infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!