Surovikinův Armageddon dostává první konkrétní obrysy

22.11.2022

Začíná se to projevovat v ohlášení exodu až 3 milionů Ukrajinců prchajících do EU před letošní zimou, což povede k vyklizení ukrajinských měst od civilistů!

Do prázdných a vylidněných měst potom půjde sypat rakety, aby se už Ukrajinci neměli z EU kam vrátit a způsobili tak trvalý sociální a ekonomický kolaps Evropské unie! Ďábelský plán holohlavého generála vyděsil i otrlé generály z NATO a varují, že Moskvě jde o mnohem víc než jen o vítězství na Ukrajině, ale o rozvrat Evropské unie zevnitř!

Šéf ukrajinského energetického kolosu DTEK Maxim Tymčenko před 3 dny v tiskovém prohlášení doporučil všem Ukrajincům, kteří mají peníze nebo příbuzné v EU, aby zvážili odjezd z Ukrajiny přes zimu, aby se ušetřila elektrická energie pro klíčová odvětví jako je zdravotnictví a především nemocnice, protože se očekává, že přes zimu bude akutní nedostatek elektřiny. A právě včera tuto žádost zopakoval i Volodymyr Zelenský, aby Ukrajinci zvážili odjezd ze země před zimou, protože na Ukrajině přes zimu nebude dostatek elektřiny a plynu pro vytápění civilních budov.

Ukrajinský oligarcha v oblasti energetiky Maxim Tymčenko
Ukrajinský oligarcha v oblasti energetiky Maxim Tymčenko

Oznámení vyvolalo okamžitě poplach i mezi českými politiky, protože podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se zimní exodus bude týkat 2 až 3 milionů Ukrajinců, kteří prchnou z Ukrajiny, ale nejen před zimou, ale i před hladem, protože na Ukrajině začíná kolabovat zásobování potravinami, protože všechno jídlo konfiskuje ukrajinská armáda. Začíná se naplňovat tzv. Surovikinova ukrajinská doktrína, která až dosud nedávala smysl, ale nyní se ukazuje, že přezdívka generála "Armageddon" není vůbec přehnaná a nijak vzdálená skutečnosti.

Surovikinova doktrína: Armageddon na Ukrajině a současně v EU

Podle názorů velitelů v NATO se jedná o dosud nevídaný, ale o to děsivější plán generála Surovikina na evakuaci obyvatel Ukrajiny do EU kvůli zimě, a poté bude následovat mnohem silnější bombardování již vyprázdněných ukrajinských měst, aby se ti Ukrajinci už neměli na jaře kam vrátit a zůstali tak natrvalo v EU, což povede k vypuknutí ekonomického, kulturního, sociálního a hlavně bezpečnostního kolapsu uvnitř Evropské unie.

Podle Surovikina se EU dokáže o tato kvanta uprchlíků postarat krátkodobě, řádově po dobu několika měsíců, ale ne dlouhodobě. Dlouhodobý pobyt povede v zemích EU k výbuchu sociálního napětí a k nárůstu nenávisti vůči Ukrajincům. Jednotlivé vlády EU se budou snažit Ukrajince chránit, čímž se hněv veřejnosti obrátí z Ukrajinců i proti vládám zemí EU.

Generál a velitel SVO na Ukrajině Sergej Surovikin
Generál a velitel SVO na Ukrajině Sergej Surovikin

Podle ruských novinářů chce Surovikin na Ukrajině zahájit koncepci tzv. neobyvatelné země, kam se nepůjde vrátit, protože se tam nebude dát žít. Nepoteče voda, protože k tomu aby voda tekla, je potřeba tlak v potrubí a bez čerpadel na elektřinu to samozřejmě nepůjde. To samé platí pro čističky odpadních vod a přečerpávání kalů. Bez elektřiny ve městech a obcích se nedá vařit, protože sporáky fungují na elektřinu. Tam, kde se topí plynem, to bude stejné, protože plyn nebude také. Města se stanou neobyvatelnými, doslova městy duchů, obraz připomínající Armageddon. Ti, kteří mohou, se přestěhují na venkov Ukrajiny, kde se dá topit dřevem, a chalupy mají studny a rozvody vody nejsou potřeba, protože voda se nosí v kýblech a v konvích.

Ukrajinská města bez obyvatelstva, které se nebude mít kam vrátit a zůstane v EU, zatímco ruská armáda bude moci na města sypat úplně všechno, ve dne v noci

Vyprázdněná města se stanou terči bombardování od ruské armády. Obsazení takových měst již nebude zpomalováno přítomností civilních obyvatel v bytech. Surovikin bude mít otevřené ruce a bude moci srovnat města se zemí, pokud se v nich bude nacházet ukrajinská armáda. A jak se zajistí, aby Ukrajina evakuovala sama a dobrovolně svá města?

No přece tak, že v těch městech nebudou splněny podmínky pro život civilních obyvatel. Nebude v nich elektřina, tím pádem ani voda a ani plyn. Právě proto Zelenský v neděli doporučil/nařídil evakuaci veškerého obyvatelstva z Chersonu, ve kterém není elektřina, není tam plyn, a neteče tam voda. Město se zcela vylidní a stane se předzvěstí toho, co se přes zimu má stát ve většině měst na Ukrajině. Prázdná města, ve kterých nebude civilní obyvatelstvo, jenom rozmístěné ukrajinské jednotky jako snadný terč.

Volodymyr Zelenský během streamu
Volodymyr Zelenský během streamu

Dovedete si představit, co to znamená z hlediska plánování ruské armády. Prázdná města bez civilistů naplněná jen vojáky nepřítele. To je Surovikinova doktrína "Armageddonu" a myšlenka je v tom, že tento exodus Ukrajinců z měst bude mířit hlavně do EU, protože ukrajinský venkov je přes týden vylidněný podobně jako v ČR nebo na Slovensku. Většina budov má jen rekreační charakter, budovy nedisponují zemědělstvím, kde by si rodiny mohly pěstovat plodiny, jako jsou brambory, obilí, zelenina, slepice, králíky, skot a podobně. Toto se bude týkat jen malé části Ukrajinců. Většina Ukrajinců z měst se pokusí dostat do EU a takový nápor už bude představovat bezpečnostní hrozbu pro členské země EU.

Pomalu začíná vyplouvat na povrch, proč Polsko chtělo zatáhnout NATO do války. Byla by to záminka pro vyhlášení válečných stavů s širokými pravomocemi na omezování vlastnictví nemovitostí

Už doufám chápete, proč Petro Fialenko usiluje v ČR o schválení válečného stavu a proč všichni z jeho vlády ronili krokodýlí slzy, když se nepodařilo minulý týden zatáhnout NATO do války na Ukrajině proti Rusku, protože se ukázalo, že útok na polský traktor a valník měla na svědomí jedna ukrajinská raketa a nikoliv dvě ruské rakety. To zklamání bylo o to silnější, že když teď přijde obrovská migrační vlna z Ukrajiny, tak se všechno zkomplikuje a bez válečného stavu to budou mít vlády ČR Slovenska a Polska moc těžké.

Ve válečném stavu může vláda rekvírovat nejen soukromý majetek, soukromé nemovitosti, byty, budovy pro ubytování Ukrajinců, ale může i rekvírovat a delegovat pracovní sílu a nařídit lidem, aby zadarmo pracovali a pomáhali Ukrajincům. Kdo by odmítl, toho by mohli postavit před vojenský tribunál a zastřelit. Přesně proto potřebují válečný stav a ten měl být vyhlášen na základě vstupu NATO do války proti Rusku na Ukrajině minulý týden. Takhle to měli dokonale vymyšlené a tím chtěli odvrátit Surovikinův Armageddon v Evropě. Oni potřebují válku, aby mohli ve válečném stavu snadněji a bez omezení vládnout vlastním lidem, Čechům, Slovákům a Polákům.

Petro Fialenko a Volodymyr Zelenský
Petro Fialenko a Volodymyr Zelenský

Michal Hašek z ČSSD jako bývalý hejtman Jihomoravského kraje už varoval vládu, že je potřeba Kyjevu sdělit, jaké jsou kapacity ČR, a že naše země nemůže přijmout už tolik Ukrajinců jako v minulosti. Jenže se zdá, že Fialova vláda je ochotna jít až na hranici 1 milionu Ukrajinců v ČR, což je číslo, které už několikrát zaznělo z českých médií od lidí z okruhu Fialenkovy vlády.

Dosud je v ČR přítomno zhruba 450 000 Ukrajinců a Fialenkův režim již zavřel do kriminálu dva aktivisty, kteří proti neřízené a neprověřované migraci protestovali. Dovedete si představit, co se stane, jestli se toto číslo naplní a opravdu do ČR dorazí dalších zhruba 500 až 600 tisíc Ukrajinců? Většinu uprchlíků budou z logiky věci tvořit ženy, děti a starci. A nemusím doufám vysvětlovat, co to bude znamenat pro české školství, které takový nápor ukrajinských dětí bude mít problém zvládnout.

Pokud bude Armageddon na Ukrajině spuštěn důkladně a nejen přes zimu, vyžene to do EU postupně v několika vlnách ne 3, ale podle odhadů novinářů 12 - 15 milionů Ukrajinců

S otevřenou náručí Polska už nelze natolik počítat, protože v Polsku už vypukají protesty proti ukrajinským migrantům a Morawieckého vláda se obává nepokojů. Varšava tak nebude moci přijmout tolik Ukrajinců jako na jaře, tentokrát budou muset Ukrajinci hledat útočiště jinde. Jenže krize přijde na jaře, až se ukáže, že se není kam vrátit, protože ukrajinská města mohou být neobyvatelná po ruské zimní raketové operaci. Surovikin bude usilovat o to, aby se Ukrajinci po zimě nemohli vrátit. Na tom se shodují nejen ruští novináři, ale i generálové v NATO, jak zaznělo o víkendu na německé televizi.

Cílem Kremlu je totiž válka proti kolektivnímu Západu, a ta válka má prý hybridní formu a spočívá v rozvratu Evropy zevnitř v důsledku migrační krize z Ukrajiny. Když se Ukrajinci na jaře nebudou moci vrátit, budou muset v zemích EU zůstat. Nebudou moci být natrvalo umístěni v tělocvičnách škol, na hotelech, v penzionech a ve stísněných prostorách ubytoven. Budou prostě potřebovat byty, bydlení pro matky s dětmi a Fialenkova a Morawieckého vlády začnou na jaře hledat cesty, jak ty Ukrajince nastrkat Čechům a Polákům do jejich nemovitostí, nejprve do těch rekreačních na venkovech, později do neobydlených investičních bytů ve městech.

Záminka na vtažení NATO do války na Ukrajině proti Rusku – Převrácený polský traktor s valníkem
Záminka na vtažení NATO do války na Ukrajině proti Rusku – Převrácený polský traktor s valníkem

Otázkou je, jestli to bude za úplatu a za peníze, tedy ve smyslu, že když ubytujete migranty z Ukrajiny, dostanete od státu zaplaceno, anebo jestli to bude na sílu a befelem na základě Krizového zákona nebo válečného stavu. Čím déle budou Ukrajinci v ČR zůstávat, protože na Ukrajině bude Armageddon a nulové podmínky pro život, tím větší sociální napětí v ČR bude narůstat mezi místními obyvateli a Ukrajinci. Vláda se postaví na stranu Ukrajinců a tím proti sobě postaví vlastní obyvatelstvo.

Surovikinův plán je do značné míry geniální, přestože je více než děsivý. Ukrajina je obrovská země a i podle ruských novinářů je číslo 2 - 3 milionů Ukrajinců silně a několikanásobně podhodnocené, protože pokud ruská armáda vypne většinu Ukrajiny, do EU se vydá v několika vlnách na 12 - 15 milionů Ukrajinců, podle střízlivých odhadů. Vláda ČR se bude muset znovu zadlužit a na ty Ukrajince si půjčit. Na Ukrajině nakonec zůstanou jen ukrajinští vojáci a vylidněná města. Obraz Armageddonu. V Chersonu to již začalo.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!