Putin oznámil konec světového řádu Pax Americana

11.07.2022

Jedná se o počátek nástupu multipolárního světového mocenského systému! Ruský prezident pozdravil zpravodajskou alternativu na Západě a ocenil, že počet přátel a příznivců Ruska rapidně roste spolu s úpadkem a prohlubováním krize kolektivního Západu! Čím dále ruská armáda na Ukrajině postoupí, tím těžší bude pro Kyjev a Západ se s Ruskem domluvit na míru! Chcete bojovat s Ruskem? Tak to zkuste, vždyť na Ukrajině jsme vlastně ještě ani pořádně nezačali!

Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil ve čtvrtek před lídry politických frakcí Ruské dumy s projevem, který se týkal především domácích záležitostí, ale klíčová část projevu se týkala i mezinárodní situace a vojenské operace na Donbasu. Vladimir Putin prohlásil, že za válku na Ukrajině může kolektivní Západ, který v roce 2014 podpořil a zafinancoval ozbrojený puč v Kyjevě a následně celých 8 let podporoval páchání genocidy ze strany kyjevského režimu na obyvatelích Donbasu. Ano, přesně tak to je. Západ je viníkem této války v plné míře a toto je ta jediná pravda, kterou je třeba všude šířit, protože to je jediná správná odpověď na otázku, kdo je viníkem války na Donbasu.

Video: https://aeronet.news/video-vladimir-putin-pred-lidry-frakci-ruske-dumy-oznamil-konec-svetoveho-radu-pax-americana-a-pocatek-nastupu-multipolarniho-svetoveho-mocenskeho-systemu-rusky-prezident-pozdravil-alternativu/

Bez kolektivního Západu a jeho zločinného financování státního převratu v Kyjevě v roce 2014 by nikdy k dnešní válce na Donbasu nedošlo. Ukrajina platí v této chvíli krví za to, že si nechala v roce 2014 hrdlořezy z Majdanu svrhnout vlastní, demokraticky zvolenou vládu. Vladimir Putin v projevu uvedl, že kolektivní Západ na Ukrajině válku již prohrál, protože tato válka předurčila zánik amerického unipolárního systému Pax Americana, který se hroutí a je nahrazován multipolárním světovým systémem dělby regionální moci. Jak Vladimir Putin prohlásil, tento proces transformace nemůže už nic zastavit.

Český Rakušan označuje odpůrce vlády za "proruské šváby" a zakládá ideovou státní policii po vzoru Gestapa, která půjde po lídrech ideové opozice v ČR. Přesně, jak v projevu varoval ruský prezident

Ruský prezident současně poslal pozdravení a vzkaz občanské a zpravodajské alternativě do zemí světa, ale především do zemí kolektivního Západu, kde ocenil probíhající proces mohutného nárůstu přátel a podporovatelů Ruska, tedy probuzených lidí, kteří už chápou a uvědomují si, že nechtějí žít v politickém systému současného Západu, kdy jejich vlastní národní vlády slouží v rolích vazalů americkému pánovi, přičemž kroky ve prospěch tohoto pána jdou často proti vlastním národním zájmům a tyto kroky likvidují průmysl, blahobyt, sociální a energetickou bezpečnost občanů. Z tohoto důvodu stále více a více lidí na Západě podporuje Rusko jako skutečného nového světového lídra svobodného a nezávislého světa.

Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN a ministr vnitra
Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN a ministr vnitra

Není proto divu, že česká vláda Petra Fialy má strach, a zatímco se Hnutí STAN zmítá v korupčním skandálu Dozimetr, předseda tohoto hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan namísto rezignace na funkci podepsal dekret o vzniku nové divize NCOZ proti kybernetickému extrémismu, tedy de facto vznik ideového policejního Gestapa, které půjde po lidech, kteří píší na weby opoziční názory, natáčí videa na sociální sítě s výzvami k občanským akcím a pořádají demonstrace proti NATO nebo proti očkování.

Ministrův komentář na Twitteru má dokonce prvky vyhrožování českému obyvatelstvu, které nesouhlasí s protiruskou politikou současné české vlády, protože ministr tyto lidi označuje za "proruské šváby". Je zvláštní, že ministr vnitra, který je šéfem strany, topící se momentálně v korupční kauze, vyhrožuje z pozice své funkce občanům v zatím stále demokratické pluralitní společnosti policejním zahájením, že si na ně prý "posvítí" nový policejní orgán, pakliže tito lidé mají jakékoliv pozitivní postoje k Rusku. Ano, to je proces prohlubující se nacifikace politických špiček v ČR.

Tito lidé prý nově budou podle všeho posuzováni nikoliv jako političtí aktivisté, ale de facto jako extrémisté, ne-li teroristé. Článek z Aktualne.cz tedy potvrzuje slova Vladimira Putina, že kolektivní Západ rezignoval na demokracii a pluralitu názorů a stal se přesným opakem - totalitní demokracií, potlačující jiné názory, blokující weby, stíhající opoziční politiky a aktivisty.

Projev Vladimira Putina před lídry frakcí Ruské dumy

Dobrý den,

vážení kolegové, vážený pane Vjačeslave Viktoroviči!

Včera, 6. července, skončilo jarní zasedání Státní dumy a k jeho celkovým výsledkům významně přispěli všichni poslanci - to chci zdůraznit - všech frakcí. Myslím, že výsledky jsou velmi povzbudivé, důležité a významné pro lidi, pro ruský stát jako celek, pro ochranu našich národních zájmů a pro zajištění suverénního, udržitelného a efektivního rozvoje země. Toto zasedání Dumy bylo intenzivní, napínavé a velmi zodpovědné vzhledem k rozsahu a složitosti úkolů, které před námi stojí. Po 24. únoru, kdy byla zahájena zvláštní vojenská operace, musely všechny složky a úrovně státní správy jednat rozhodně, soudržně a rychle.

V tomto ohledu je výmluvný příklad ruského parlamentu jako nejvyššího zastupitelského orgánu. Politika parlamentu je založena na vůli ruského lidu, na pevném postoji, na přesvědčení o naší historické správnosti, na nezpochybnitelném odhodlání drtivé většiny našich občanů bránit suverenitu Ruska a pomoci našim lidem na Donbasu. To je také jádrem politiky našeho státu jako celku. Takzvaný kolektivní Západ v čele se Spojenými státy americkými se vůči Rusku chová extrémně agresivně již několik desetiletí. Naše návrhy na vytvoření systému stejné bezpečnosti v Evropě byly zamítnuty. Iniciativy na spolupráci v oblasti protiraketové obrany jsou odmítány.

Varování o nepřijatelnosti rozšiřování NATO, zejména na úkor bývalých sovětských republik, byla ignorována. Dokonce i samotná myšlenka možného začlenění Ruska do právě této aliance NATO, která se v té době zdála být bez mráčku, připadala jejím členům absurdní. A proč? Protože zemi, jako je Rusko, prostě nepotřebují. Proto! Proto podporovali terorismus, separatismus v Rusku, vnitřní destruktivní síly a "pátou kolonu" v naší zemi. Všem se dostalo a stále dostává bezvýhradné podpory ze strany kolektivního Západu. Dnes slyšíme, že jsme začali válku na Donbasu, na Ukrajině. Ne! Rozpoutal ji právě tento kolektivní Západ tím, že v roce 2014 zorganizoval a podpořil protiústavní ozbrojený převrat na Ukrajině a poté podporoval a ospravedlňoval genocidu lidí na Donbasu.

Tentýž kolektivní Západ je přímým strůjcem a viníkem toho, co se dnes děje. Pokud ten samý Západ chtěl vyprovokovat konflikt, aby přešel do nové fáze boje s Ruskem, do nové fáze zadržování naší země, pak můžeme říci, že se mu to do jisté míry podařilo. Byla rozpoutána válka a uvaleny sankce. Za normálních okolností by to bylo pravděpodobně obtížné. Ale co bych rád zdůraznil? Museli by pochopit, že prohráli již na začátku naší speciální vojenské operace, protože její začátek znamená také začátek zásadního rozpadu světového řádu na americký způsob. To je začátek přechodu od amerického liberálně-globalistického egocentrismu ke skutečně multipolárnímu světu - světu založenému nikoli na sobeckých pravidlech, která si někdo vymyslel sám pro sebe a za nimiž není nic jiného než snaha o hegemonii, nikoli na pokryteckých dvojích standardech, ale na mezinárodním právu, na skutečné suverenitě národů a civilizací, na jejich vůli žít svůj historický osud, své hodnoty a tradice a budovat spolupráci založenou na demokracii, spravedlnosti a rovných právech.

Je třeba si uvědomit, že tento proces již nelze zastavit. Běh dějin je neúprosný a pokusy kolektivního Západu vnutit světu svůj Nový světový řád jsou odsouzeny k nezdaru. Chci však říci a zdůraznit, že máme mnoho příznivců, a to i v USA a Evropě, a ještě více na jiných kontinentech a v jiných zemích, a že jich bude stále více, o tom není pochyb. Dokonce i v zemích, které jsou stále satelity USA, roste pochopení, že slepá poslušnost jejich vládnoucích elit vůči panovníkovi zpravidla neodpovídá jejich národním zájmům a často je s nimi v radikálním rozporu. S nárůstem těchto nálad ve společnosti s nimi nakonec bude muset počítat každý. Dnes tyto vládnoucí elity zvyšují míru manipulace s veřejným vědomím.

Vládnoucí třídy na Západě, které mají nadnárodní a globalistický charakter, si prostě uvědomily, že jejich politika je stále více odtržená od reality, od zdravého rozumu a od pravdy, a začaly používat otevřeně represivní metody. Západ, který kdysi hlásal takové principy demokracie, jako je svoboda slova, pluralita a respekt k odlišným názorům, se dnes zvrhává v pravý opak - totalitu. Zahrnuje cenzuru, blokování médií a svévolné zacházení s novináři a veřejnými činiteli. Tato praxe zákazu se nevztahuje pouze na informační prostor, ale také na politiku, kulturu, vzdělávání, umění - na všechny sféry veřejného života v západních zemích. Navíc tento model - model totalitního liberalismu, včetně proslulé kultury rušení, všudypřítomných zákazů - vnucují celému světu a snaží se ho prosadit.

Pravda a skutečnost je však taková, že národy většiny zemí o takový život a takovou budoucnost nestojí a skutečně nechtějí formální, dekorativní, ale věcnou, skutečnou suverenitu a jsou prostě unavené z klečení, z ponižování se před těmi, kteří se považují za výjimečné, a dokonce ke své škodě slouží jejich zájmům.

Dnes slyšíme, že nás chtějí porazit na bitevním poli. Co na to říct? Tak ať to zkusí! Už jsme hodně slyšeli, že Západ s námi chce bojovat "do posledního Ukrajince". Je to tragédie pro ukrajinský lid, ale zdá se, že to k tomu směřuje. Všichni by však měli vědět, že jsme tam v podstatě ještě nic pořádného ani nezačali. Zároveň neodmítáme vyjednávat o míru, ale ti, kteří to odmítají, by měli vědět, že čím dál půjdeme, tím těžší pro ně bude s námi vyjednávat.

Překlad pro AERONET.NEWS: -VK-

Ruská armáda na Ukrajině ještě pořádně ani nezačala, půjde dál a zastaví se až... kde?

Kolektivní Západ se rozhodl, že chce válku s Ruskem, ale podle všeho do posledního Ukrajince. A pokud chce Západ s Ruskem bojovat napřímo, tak ať to zkusí, vyzval Vladimir Putin kolektivní Západ. Ruská armáda na Ukrajině opravdu v podstatě nic nezačala, co by se dalo označit za velkou vojenskou operaci, většina operací má totiž dálkový charakter bezkontaktní války pomocí raket, děl, stíhaček a dronů, což z vojenského hlediska nelze považovat za plně rozvinutý válečný stav. A to ani vzhledem k tomu, že válečné operace jsou vedeny na bázi profesionálních vojsk a v zaměstnaneckém poměru na straně ruské armády, a na bázi zákona o válečném stavu na straně Ukrajiny.

Kyjev totiž ještě nevyhlásil kompletní mobilizaci, protože si to nepřeje Igor Kolomojský. Mobilizace na Ukrajině by vedla k rekvírování veškerého soukromého majetku, a to bez nároku na kompenzaci. Protože při pouhém vyhlášení válečného stavu se mobilizují pouze rezervy, a to jak lidské, tak materiální. Je v tom drobný rozdíl v právní rovině, ale velice zásadní. Kolomojský by přišel o palivové zásobníky s naftou, které má na západní Ukrajině, přišel by o nákladní kamiony, autobusy, a za nic z toho by nebyla vyplacena náhrada. Válečný konflikt bude mít za důsledek přestěhování zhruba 15 milionů Ukrajinců do Evropské unie, kteří využijí válku na Ukrajině k ekonomické emigraci z Ukrajiny. Je to více než třetina celé ukrajinské populace.

Ukrajinizace ČR v důsledku války na Ukrajině do posledního Ukrajince? Kdepak, k tomu bude stačit jen příchod tuhé zimy a nastane energetická migrace

Fialova vláda se pokusí provést akomodaci přibližně 1 milionu Ukrajinců do konce roku 2023, podle materiálu, který jsme dostali do redakce. Zpravodajské služby očekávají další pokračování migrační vlny poté, co Rusko zahájí operace v Dněpropetrovské a v Oděské oblasti a především s příchodem letošní zimy, kdy má dojít k něčemu, co zpravodajci nazývají "energetickou migrací" za teplem, a to z důvodu katastrofální plynové a uhelné krize na Ukrajině, která propukne na podzim tento rok.

Jakmile ukrajinské trubky budou bez plynu na počátku zimy, začne mohutná migrační energetická vlna Ukrajinců do Evropy
Jakmile ukrajinské trubky budou bez plynu na počátku zimy, začne mohutná migrační energetická vlna Ukrajinců do Evropy

Číslo 1 milion Ukrajinců lze považovat za reálný nominál, a to z toho důvodu, že přechodně může být číslo i vyšší, zatímco Ukrajinci budou přes ČR migrovat dále na Západ a také na jih Evropy. I kdyby nakonec bylo Ukrajinců v ČR jen 700 000 v případě včasného ukončení války v polovině příštího roku, tak tato armáda lidí bude mít na ČR dva radikální dopady. Tím prvním dopadem bude obrovský tlak na snižování mezd v průmyslu a ve stavebnictví v důsledku obrovské armády pracovních sil z Ukrajiny. To samé se dá očekávat ve zdravotnictví, mohutný tlak na poklesy mezd zdravotních sester. Mnoho uprchlých Ukrajinek má totiž zdravotnické školy a jsou ochotny pracovat 24hodinové směny bez příplatků.

Překreslení volebních elektorátů v ČR armádou ukrajinských voličů

Druhým dopadem, mnohem vážnějším, bude překreslení volebního elektorátu. Skoro 1 milion nových voličů bude mít potenciál překreslit výsledky voleb, zejména těch parlamentních. Podle Marakéšské deklarace, Globálního kompaktu OSN o migraci a rovněž podle Listiny základních lidských práv EU, což je součást Lisabonské smlouvy, mají uprchlíci s legálním statusem v EU právo volit a rovněž kandidovat ve volbách. Válka na Ukrajině tak může paradoxně vést k ukrajinizaci vybraných evropských zemí, především Polska a ČR, které se z nepochopitelných historických důvodů (obě země měly oběti ve Volyňském masakru zorganizovaném Banderovci v roce 1943) najednou v roce 2022 projevují jako podporovatelé Banderovců, členů nacistického oddílu Azov a dalších pohrobků jednotek UPA Stěpana Bandery!

Tyhle pochody Ukrajinců se dají brzy očekávat i v ČR a v celé Evropě
Tyhle pochody Ukrajinců se dají brzy očekávat i v ČR a v celé Evropě

České školy tak zřejmě potká "bilingualizace" a přerod do dvou-jazykového vzdělávacího systému, který v EU praktikuje pouze jediná země, a to Belgie (bilinguální školy Vlámů a Valonů v Belgii). Fiala se tedy snaží o umělý proces bilingualizace ČR spolu s importem banderovské kultury a současně i kultu Stěpana Bandery. Všude vlají ukrajinské vlajky, v televizích ukrajinské vlajky, politici mají ukrajinské stužky na klopách sak, v novinách a na serverech ukrajinské články v ukrajinštině. Proces povede k importu a transferu banderismu z Ukrajiny do ČR. Jak obrovskou bezpečnostní hrozbu to vyvolá, to není potřeba zdůrazňovat.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!