Výzva občanů veřejnému ochránci práv JUDr. S. Křečkovi

27.06.2022

Vážený pane Ombudsmane,

obracíme se na Vás jako na ochránce práv, který chrání osoby a občany České republiky před jednáním úřadů a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem. Nejsme právního vzdělání, ale to, co se začíná objevovat v nových cenících společnosti ČEZ, nás vede k zamyšlení, zda již nenaplňují ustanovení trestního zákoníku § 218 Lichvy!

Česká Republika je soběstačná ve výrobě elektrické energie. Hlavní složka uhlí se těží u nás a palivo do jaderných elektráren máme min. na tři roky! Můžeme proto potvrdit, že náklady jsou nám známé na několik let dopředu. Výrobní cena elektrické energie se pohybuje mezi cca. 0,15 Kč až 0,25 Kč za kWh podle způsobu výroby, (uhelné nebo jaderné elektrárny, vyrábí v ČR dvě třetiny elektrické energie), dále je zde výroba solární, vodní nebo z biomasy.

Voda, slunce a biomasa jsou jako surovina pro výrobu v průběhu času na území ČR neměnné. Závislost máme v této chvíli na dovozu pouze u plynových elektráren, které zastupují cca 11% z celkové produkce. I kdybychom nevyužili tento zdroj, ČR zůstane ve výrobě elektřiny stále soběstačná.

Cena je (zjednodušeně řečeno) tvořena náklady na výrobu + marže výrobce. Marže je v případě společnosti ČEZ neúměrná. Cenu elektřiny tvoří dvě velké části - neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad.

Na neregulované složce má ČEZ marži ve stovkách až tisících procentech! (odhad min. 500 až 2000%). Představte si, kdyby pekaři, potravináři nebo zemědělci začali stanovovat podobnou marži ve stovkách %. Tato neúměrná lichva je vnucována konečnému spotřebiteli, čímž vytváří prostor k neúměrnému obohacování a zneužívání tržní síly.

Máme podezření že se na trestném činu Lichvy podílí:
1. Společnost ČEZ a jeho hlavní představitel, ING. DANIEL BENEŠ, MBA jako PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, který zodpovídá za chod společnosti.
2. Stát jako majoritní vlastník společnosti ČEZ, reprezentovaný osobou premiéra, prof. PhDr. PETR FIALA, Ph.D., LL. M., který zodpovídá za chod státu a ministerstev.

Trestní zákoník, § 218 Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Argumentace, že cenu tvoří burza, neobstojí. Burza je použita pouze v úmyslu uplatnit a převést pohledávku na sebe. Tím je generováno nové peněžní plnění v hrubém nepoměru. Nenachází se v situaci, která by je nutila nakupovat v nouzi, protože jako dominantní výrobce, má ČEZ stabilní výrobu elektrické energie.

Stát jen přihlíží a jako největší vlastník nereaguje. Tím získává neoprávněný prospěch. Touto synergií se stávají členy organizované skupiny a způsobují svým chováním jinému, stav těžké nouze. Tím vážně ohrožují život a zdraví občanů.

Podle našeho názoru, mohou v dnešních dnech použít burzu pouze pro prodej přebytku mimo ČR. To je model, který nařídila francouzská vláda společnosti EDF. Německo např. nakupuje plyn přímo od dodavatelů a svým spotřebitelům v Německu dodává plyn se standardní marží. Zatímco České republice plyn nabízí přes burzu, která enormně zvyšuje cenu českým spotřebitelům.

Nelze akceptovat nákup elektrické energie vyrobené a spotřebované v ČR přes zahraniční burzu, jelikož burza nereflektuje příjmovou strukturu obyvatel, podmínky technologické a výrobní struktury. Například Německo se samostatně rozhodlo, že zavede opatření k drahému způsobu výroby elektrické energie, když začalo předčasně zavírat své levné jaderné zdroje a začali je nahrazovat nestabilními a nákladnými větrnými elektrárnami. To je ovšem rozhodnutí a problém Německa, které si možná takový postup může dovolit, na základě vyšší příjmové struktury obyvatelstva.

Měli bychom reflektovat rozdílnost trhů na základě příjmových struktur obyvatel v různých zemích, zvládnout vlastní soběstačnost a poté můžeme v rámci solidarity nabídnout přebytky. V tomto bodě, stát jako majitel a zástupce občanů, totálně selhává. Příjmová struktura v rámci EU je pro českého spotřebitele evidentně diskriminující.

Cena elektřiny pro obyvatele v ceníku ČEZ se pohybuje okolo 11 Kč za kWh a v ceníku francouzského dodavatele EDF okolo 3,40 Kč za kWh. Náklady společnosti ČEZ na výrobu elektřiny se změnily v řádu jednotek procent, což je v hrubém nepoměru ke zvýšené ceně obyvatelstvu.

Nepřiměřenou cenou energie nutí podnikatele zdražovat úměrně cenu výrobků a tlačit tak na inflaci. Ta znovu sekundárně postihuje občany v ČR. Na tomto vývoji se nečinností podílí stát jako dominantní vlastník společnosti ČEZ, čímž získává uměle příjmový prospěch státního rozpočtu, neboť z vysokých cen si nárokuje vyšší DPH. Jedná se až o pět krát vyšší výběr na DPH.

Oprávněnost našeho podezření opíráme také o sdělení majitele energetické skupiny Energy AG Pavla Tykače, který nabízí vládě České republiky prodej elektrické energie ze svých uhelných elektráren mimo burzu, za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajině.

Podáváme tento podnět, aby občané žijící v České republice nebyli zatěžováni lichvou a byla sjednána náprava jakoukoli formou, smírnou nebo soudní. Zároveň žádáme o rychlé jednání, neboť operace s cenovou hladinou aktuálně probíhají a je třeba je v prvé řadě zastavit, dříve než nezvratně rozvrátí hospodářství české republiky a současný stav sociálního smíru.

Zdroj: czechfreepress.info

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!