Zdravice Putina na X. Mezinárodní bezpečnostní konferenci 

17.08.2022

Vladimir Putin ve zdravici k účastníkům X. Mezinárodní bezpečnostní konference v Moskvě znovu zopakoval, že jsme svědky kolapsu unipolárního světového řádu pod vedením USA, které se v posledních křečích snaží udržet svoji světovou hegemonii pomocí demonstrace vojenské síly, protože o tu diplomatickou a globální již Amerika dávno přišla!

Ke slovu přichází terorismus a americká proxy válka na Ukrajině, kde se Ukrajinci stávají potravou pro ruská děla! Takový osud jim nachystali představitelé kolektivního Západu!

Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil v úterý se zdravicí k účastníkům X. Mezinárodní bezpečnostní konference v Moskvě a připomenul zásadní změny v koncepci globální bezpečnosti. Západní globalistické elity (pozn. trans-atlantické elity Pax Americana) se podle Vladimira Putina snaží udržet hegemonii tzv. kolektivního Západu v čele s USA, protože globální procesy končí s unipolárním světovým řádem a USA se s tím nechtějí smířit a pomocí prodlužování války na Ukrajině se snaží o zachování statusu quo.

Video: https://aeronet.news/vladimir-putin-ve-zdravici-k-ucastnikum-x-mezinarodni-bezpecnostni-konference-v-moskve-znovu-zopakoval-ze-jsme-svedky-kolapsu-unipolarniho-svetoveho-radu-pod-vedenim-usa/

Ukrajina totiž je a vždy byla nástupní platformou ve válkách proti Rusku. Nikdy tomu nebylo jinak, Ukrajina prostě je tím bodem, který po překročení vede k válce s Ruskem. Právě zničení Ruska má zabránit zániku unipolární americké globální moci. Jenže tento pád moci USA se neodehrává jen na Ukrajině, odehrává se i v jihovýchodní Asii a Pacifiku. Provokace amerických politiků na Taiwanu (a nejen tam) jsou pouze snahou o zatažení Číny do další proxy války proti USA.

Nejen Rusko, ale i Čína stojí proti hegemonii USA

Zatím se o nic nehraje, návštěvy nic neznamenají, ale to je teprve začátek. Taiwan ani nemusí vyhlásit nezávislost, ale stane se členem vojenské aliance s USA, prostě vstoupí do vojenského kolektivního paktu se Západem a v tom okamžiku bude mít Peking tak obrovský problém, který neskončí jinak, než válkou o Taiwan.

Čína se zatím děsí toho, že by Taiwan vyhlásil nezávislost, ale to je nic v porovnání s tím, kdyby vláda na Taiwanu podepsala zrychlený vstup do NATO nebo do jakékoliv podobné západní vojenské aliance v regionu jihovýchodní Asie.

Vojenská intervence Číny na Taiwan je jen otázkou času a velikosti provokací Západu, které již Peking neunese
Vojenská intervence Číny na Taiwan je jen otázkou času a velikosti provokací Západu, které již Peking neunese

Tyto provokace mají za úkol vyvolat sankce proti Číně ve stejném rozsahu, jako byly vyvolány proti Rusku. Čína má být vyprovokována k invazi na Taiwan stejně, jako bylo vyprovokováno Rusko k invazi na Ukrajinu. Je to úplně stejný scénář. Jenže nefunguje ani na Rusko, a nebude fungovat ani proti Číně. Americké impérium se hroutí, ale bohužel strhne s sebou celou Evropu a celou západní civilizaci. Tak jest dáno. Podívejme se tedy na přepis projevu Vladimira Putina.

Zdravice Vladimira Putina k účastníkům X. Mezinárodní bezpečnostní konference

Dámy a pánové! Vážení zahraniční hosté!

Vítám vás na jubilejní desáté moskevské mezinárodní bezpečnostní konferenci.

Vaše zastupitelské fórum se za posledních deset let stalo významnou platformou pro diskusi o nejpalčivějších politicko-vojenských problémech.

Taková otevřená diskuse je dnes obzvláště aktuální. Situace ve světě se dynamicky mění, rýsují se kontury multipolárního světového řádu. Stále více zemí a národů volí cestu svobodného a suverénního rozvoje založeného na jejich identitě, tradicích a hodnotách.

Těmto objektivním procesům čelí západní globalistické elity, které vyvolávají chaos, podněcují staré i nové konflikty, provádějí politiku takzvaného zadržování a ve skutečnosti podkopávají jakékoli alternativní, suverénní cesty rozvoje. Přitom se snaží všemi prostředky zachovat hegemonii a moc, která jim uniká z rukou, a snaží se udržet země a národy v područí řádu, který má neokoloniální povahu. Jejich hegemonie znamená stagnaci pro celý svět, pro celou civilizaci, obskurantismus a likvidaci kultury, neoliberální totalitu.

Používají se jakékoli prostředky. USA a jejich vazalové se hrubě vměšují do vnitřních záležitostí suverénních států: organizují provokace, státní převraty a občanské války. Výhrůžkami, vydíráním a nátlakem se snaží donutit nezávislé státy, aby se podřídily jejich vůli a žily podle jim cizích pravidel. A to vše se děje s jediným cílem - udržet si nadvládu, model, který umožňuje parazitovat na celém světě, jak tomu bylo po staletí předtím, a takový model lze udržet pouze silou.

Proto kolektivní Západ, takzvaný kolektivní Západ, záměrně ničí evropský bezpečnostní systém a vytváří další a další vojenské aliance. Blok NATO postupuje na východ, buduje svou vojenskou infrastrukturu včetně systémů protiraketové obrany a zvyšuje údernou kapacitu svých útočných sil. To je pokrytecky prezentováno jako potřeba posílit bezpečnost v Evropě, ale ve skutečnosti je opak pravdou. Návrhy Ruska na vzájemná bezpečnostní opatření, které předložilo v prosinci loňského roku, byly mezitím opět ignorovány.

Potřebují konflikty, aby si udrželi svou hegemonii. Právě proto připravili obyvatelům Ukrajiny osud potravy pro děla, realizovali "protiruský" projekt, zavírali oči před šířením neonacistické ideologie a masovým vražděním obyvatel Donbasu, pumpovali a nadále pumpují kyjevskému režimu zbraně, včetně těch těžkých.

Za těchto okolností jsme se rozhodli provést na Ukrajině zvláštní vojenskou operaci v plném souladu s Chartou OSN. Cíle této operace byly jasně definovány: zajistit bezpečnost Ruska a našich občanů a ochránit obyvatele Donbasu před genocidou.

Situace na Ukrajině ukazuje, že se USA snaží tento konflikt prodloužit. Stejným způsobem působí i na potenciální konflikty v Asii, Africe a Latinské Americe. Je známo, že USA se v poslední době opět záměrně snaží přilít olej do ohně a vyhrotit situaci v asijsko-pacifickém regionu. Americké dobrodružství na Tchaj-wanu není jen výletem jednoho nezodpovědného politika, ale součástí záměrné a vědomé strategie USA, jejímž cílem je destabilizovat a chaotizovat situaci v regionu a ve světě, a je bezostyšným projevem neúcty k suverenitě jiných zemí a k mezinárodním závazkům. Považujeme to za pečlivě naplánovanou provokaci.

Je zřejmé, že západní globalistické elity se těmito kroky mimo jiné snaží odvrátit pozornost vlastních občanů od akutních socioekonomických problémů - poklesu životní úrovně, nezaměstnanosti, chudoby, deindustrializace - a přenést vlastní neúspěchy na jiné země - na Rusko, Čínu, které hájí svůj názor, budují suverénní rozvojovou politiku a nepodřizují se diktátu nadnárodních elit.

Vidíme také, že kolektivní Západ se snaží rozšířit svůj blokový systém, podobně jako NATO v Evropě, i do asijsko-pacifického regionu. Za tímto účelem vznikají agresivní politicko-vojenské aliance, jako je AUKUS a další.

Je zřejmé, že snížit napětí ve světě, překonat hrozby a rizika v politicko-vojenské oblasti, zvýšit důvěru mezi zeměmi a zajistit jejich udržitelný rozvoj je možné pouze zásadním posílením systému moderního multipolárního světa. Opět zopakuji: Éra unipolárního světového řádu je minulostí! Bez ohledu na to, jak moc příjemci současného globalistického modelu lpí na statusu quo, je tento model odsouzen k zániku. Geopolitické změny v historickém měřítku se ubírají zcela jiným směrem.

A samozřejmě dalším důležitým potvrzením objektivních procesů posilování multipolarity ve světě je vaše konference, na níž se sešli zástupci mnoha zemí, které chtějí diskutovat o bezpečnostních otázkách na rovnoprávném základě, vést dialog, který zohledňuje zájmy všech stran bez výjimky.

Je to multipolární svět, postavený na mezinárodním právu a spravedlivějších vztazích, který nabízí nové možnosti boje proti společným hrozbám. Patří mezi ně regionální konflikty a šíření zbraní hromadného ničení, terorismus a kyberkriminalita. Všechny tyto výzvy jsou globální a nelze je překonat bez společného úsilí a potenciálu všech států.

Stejně jako dříve se Rusko bude aktivně a proaktivně podílet na takové koordinované společné práci, společně se svými spojenci, partnery a podobně smýšlejícími lidmi zdokonalovat stávající a vytvářet nové mezinárodní bezpečnostní mechanismy, důsledně posilovat národní ozbrojené síly a další bezpečnostní struktury, zvyšovat jejich vybavení moderními zbraněmi a vojenskou technikou. Musíme zajistit naše národní zájmy i ochranu našich spojenců a podniknout další kroky směrem k demokratičtějšímu světu, kde jsou zaručena práva všech národů a kulturní a civilizační rozmanitost.

Musíme obnovit respektování mezinárodního práva a jeho základních norem a zásad. A samozřejmě je důležité posílit postavení univerzálních struktur uznávaných všemi zeměmi, jako je OSN a další platformy mezinárodního dialogu. Rada bezpečnosti a Valné shromáždění OSN, tak jak byly původně koncipovány, musí sloužit jako účinné nástroje pro snižování mezinárodního napětí a předcházení konfliktům, které pomáhají zajistit trvalou bezpečnost a blahobyt zemí a národů.

Závěrem bych rád poděkoval organizátorům konference za jejich skvělou přípravnou práci a popřál všem účastníkům smysluplnou diskusi.

Jsem přesvědčen, že fórum bude i nadále významně přispívat k posílení míru a stability v našem světě a bude aktivně podporovat rozvoj konstruktivního dialogu a partnerství.

Děkuji vám za pozornost.

Covidová krize byla jen záminkou pro snadnější nasunutí Green Dealu

Všimněte si, že Vladimir Putin připomenul, že válka na Ukrajině a chaos, který USA ve světě rozpoutávají, mají za úkol odvést pozornost veřejnosti od sociálních a ekonomických problémů. Inflace v Evropě a USA je způsobena nejen dvěma roky covidové destrukce průmyslu, ale zejména implementací Green Deal programů do průmyslu a do zákonů během těchto dvou covidových let.

Kolabující vůdce kolabujícího impéria
Kolabující vůdce kolabujícího impéria

Je to proces deindustrializace, kdy lidé si již nebudou kupovat auta, ale budou jezdit jako úchylové na koloběžkách nebo na kolech, nebo vůbec nikam jezdit nebudou a budou pracovat z domova. Lidé se stávají zbytnou součástí ekonomiky. Všude nastupují online způsoby prodejů a služeb, dokonce i úřady a banky začínají komunikovat jen online a utlumují kamenné pobočky. Na jedné straně je to pohodlné, ale na straně druhé to s sebou něco nese. A to je ztráta a rušení pracovních míst. Už není potřeba tolik lidí na jednotlivé provozy a pobočky.

Západní civilizace se zhroutí společně s pádem amerického impéria

Růst cen je způsoben i trvajícími lockdowny v Číně, kde opět nastala další vlna covidu v Šanghaji v těchto dnech. Bude to mít katastrofální dopad na zásobování zbožím v Evropě a USA, na Vánoce nemusí být v obchodech vůbec nic, pokud se Čína znovu ponoří do lockdownů. Vůbec bych se nedivil, že je to odveta Pekingu za provokaci Nancy Pelosi na Taiwanu. Lockdowny v Číně totiž povedou k zastavení smluvní výroby pro USA a pro Evropu, ale bez arbitráží a sankcí.

Čína se znovu ponořuje do lockdownů. Kdy bude následovat Evropa?
Čína se znovu ponořuje do lockdownů. Kdy bude následovat Evropa?

Kdyby Čína zastavila kontrakty kvůli Taiwanu, byly by z toho arbitráže proti Číně. Ale když v Číně jako vypukne znovu covid a znovu dojde k lockdownům, tak nikdo nikoho žalovat nemůže, protože je to zásah vyšší moci a kontrakt nemůže být naplněn, fabrika prostě zavře. Nemyslete si, Čína ví moc dobře, jak se pomstít za Nancy. Válka proto běží nejen na Ukrajině, ale i na průmyslové frontě v Číně.

Problém je v tom, že západní civilizace se potopí společně s americkým Titanicem. Zatím na první palubě stále hraje hudba a Fiala konejší, že to prý zvládneme, ale elity se již rvou o evakuační čluny, minimálně je zarážející stahování tak obrovských aktiv investorů z EU a USA v posledních týdnech a přesunování assetů do Ruska a Číny. To je totiž čím dál tím více zřejmé, že destrukce ekonomik kolektivního Západu nepostihne všechny. Stačí se dívat a vnímat konceptuální procesy řízení globalistů.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!