GNM: PŘEHLED NEMOCÍ: orgány, konflikt, zdravotní stav

18.03.2023

BIOLOGICKÉ SPECIÁLNÍ PROGRAMY (SBS)

                                            "Považujte se za šťastné, protože se můžete naučit během krátké doby to,                                                   co jsem objevoval celé roky." (Dr. med. Ryke Geerd Hamer)

Konvenční medicína se z velké části opírá o teorie, statistiky a bezpočet "nových studií", které jsou často v rozporu s "nejnovějšími výzkumy". Přestože lékařské doktríny, jako je koncept "imunitního systému" nebo "zhoubných" a "metastazujících" rakovin, nebyly nikdy vědecky ověřeny, zastánci oficiálního lékařství našli účinné způsoby, jak proměnit dohady a domněnky v "pravdu", aby veřejnost uvěřila, že neprokázané výsledky jsou tou "správnou vědou".

Germánská nová medicína (GNM) není "alternativní medicína", ani "integrativní medicína" nebo "komplementární medicína". Spíše než na teoriích je GNM založena na přírodních biologických zákonech. GNM je pevně zakotvena v embryologii (viz 3. přírodní zákon), nabízí ucelený vědecký systém, který umožňuje identifikovat příčiny nemocí, přesně předvídat jejich vývoj a rozpoznat příznaky, naznačující léčebnou fázi. Posun do paradigmatu GNM zahrnuje úžasný nový přístup s ohledem na diagnostiku, prognózu, léčbu a prevenci.

/POZNÁMKA: Caroline Markolin, Ph.D., měla díky úzkému kontaktu s Dr. Hamerem tu čest s ním pravidelně diskutovat o otázkách, týkajících se GNM. Na jejím webu jsou zahrnuty neocenitelné znalosti, které získala jednak z první ruky od Dr. Hamera během více než deseti let, a jednak dlouholetým studiem./

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZKOVÉHO KMENE (orgány vznikající z entodermu):

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                        ZDRAVOTNÍ STAV:

HYPOFÝZA                      1. Konflikt sousta                                                        gigantismus, akromegalie,              (adenohypofýza)                    Pravá strana: neschopnost chytit sousto,        nitroděložní růstová retardace plodu,                                                       protože jedinec je příliš malý                                nanismus (zakrslost), adenom                                                                    Levá strana: neschopnost odstranit sousto,    podvěsku mozkového, galaktorea                                                              protože jedinec je příliš malý                                 (samovolný odtok mléka), předčasný                                                                                                                                                    vývoj, opožděná puberta                                                                                 2. Neschopnost uživit dítě nebo rodinu

ŠIŠINKA MOZKOVÁ    Náhlá dlouhá tma                                                      nádor šišinky, ependymom šišinky,                                                             P. strana: neschopnost zachytit světlo              pineální cysta                                                                                                     L. strana: neschopnost zbavit se temnoty

CHLOROIDNÍ                1. Konflikt sousta                                                         ependymom choroidního plexu,              PLEXUS                           P. strana: neschopnost pustit sousto dovnitř  hydrocefalie (vodnatelnost mozku)                                                           L. strana: neschopnost vypustit sousto

                                             2. mozek je příliš suchý

SLZNÉ ŽLÁZY                Konflikt související s vizuálním soustem        nádor slzné žlázy, zánět slzné žlázy                                                           P. strana: neschopnost zachytit viz. sousto    (dakryoadenitida)                                                                                             L. strana: neschopnost odstranit viz. sousto

CÉVNATKA,                   Konflikt související s vizuálním soustem         melanom cévnatky, melanom duhovky, DUHOVKA,                     P. strana: neschopnost zachytit viz. sousto     melanom řasnatého tělíska, neurom ŘASNATÉ TĚLÍSKO    L. strana: neschopnost odstranit viz. sousto   zrak. nervu, kolobom, zánět cévnatky,                                                                                                                                                  uveitida

STŘEDNÍ UCHO,         Konflikt související se zvukovým soustem       zánět středního ucha, ušní polyp, EUSTACHOVA              P. strana: neschopnost zachytit zvuk. sousto  vtažený bubínek, akustický neurom TRUBICE                        L. strana: neschopnost odstranit zvuk. sousto

SUBMUKÓZA ÚST       Konflikt sousta                                                             rakovina ústní dutiny, rakovina jazyka,   A HLTANU                     P. strana: neschopnost chytit sousto                  nosní polyp, absces v nose, hypertrofie                                                     L. strana: neschopnost odstranit sousto          mandlí, angína (zánět mandlí), aftózní                                                                                                                                              vředy, afty, příušnice, Sjögrenův syndrom

PLICNÍ SKLÍPKY          Konflikt strachu ze smrti                                        rakovina plic, plicní tuberkulóza, plicní                                                                                                                                                edém (otok), rozedma plic, plicní                                                                                                                                                            sarkoidóza

POHÁRKOVÉ BUŇKY Strach z udušení                                                          cystická fibróza (mukoviscidóza)

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA            Konflikt sousta                                                             hypertyreóza (zvýšená činnost štítné ž.),                                                  P. strana: nebýt dostatečně rychlý na                 tvrdá struma, rakovina štítné žlázy,                                                           chycení sousta                                                             hypotyreóza (snížená činnost štítné ž.)                                                    L. strana: nebýt dostatečně rychlý na                                                                                                                                                odstranění sousta

PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA   Konflikt sousta                                                            hyperparathyreóza, hyperkalcémie,                                                           P. strana: neschopnost chytit sousto                 rakovina příštítných tělísek,                                                                           L. strana: neschopnost odstranit sousto          hypoparathyreóza

JÍCEN (dolní třetina)        Neschopnost spolknout sousto nebo                   rakovina jícnu, jícnové varixy                                                                       není umožněno spolknout sousto

ŽALUDEK (větší zakř.),   Konflikt nestravitelného sousta                          žaludeční nevolnost, rakovina DVANÁCTNÍK                                                                                                           žaludku, rakovina dvanáctníku

PARENCHYM JATER   Konflikt hladovění                                                    rakovina jater, jaterní absces, tuberkulóza                                                                                                                                          jater, cysta jater, zvětšení jater

SLINIVKA BŘIŠNÍ        Konflikt nestravitelného sousta                          rakovina slinivky břišní, pankreatitida                                                                                                                                                (zánět slinivky břišní)

TENKÉ STŘEVO            Neschopnost strávit/vstřebat sousto                rakovina tenkého střeva (kyčelníku,                                                                                                                                                      lačníku), střevní neprůchodnost (ileus),                                                                                                                                                střevní kandidóza, Crohnova choroba

TLUSTÉ STŘEVO         Konflikt nestravitelného sousta                           rakovina tlustého střeva, střevní polyp,                                                                                                                                                střevní kandidóza, zánět slepého střeva,                                                                                                                                              syndrom dráždivého tračníku, kolitida,                                                                                                                                                divertikulitida

ESOVITÝ TRAČNÍK,   Konflikt výkalů                                                             kolorektální karcinom, rektální polyp, PODSLIZN. VAZIVO                                                                                                rektální absces                                                      KONEČNÍKU

SBĚRNÉ KANÁLKY     Konflikt opuštění, Konflikt existenční,             zadržování vody, urémie, rakovina LEDVIN                            Konflikt uprchlíků, Konflikt hospitalizace      ledvin, tuberkulóza ledvin, nefritida,                                                                                                                                                    nefritický syndrom, cirhot. ledvina,                                                                                                                                                        ledvinové kameny

DŘEŇ NADLEDVIN    Nesnesitelný intenzivní stres                                rakovina nadledvin

SUBMUKÓZA MOČ.    Konflikt ošklivého, špinavého sousta                rakovina moč. měchýře, polyp močového   MĚCHÝŘE(trigon)                                                                                                   měchýře, hnisavý zánět moč. měchýře

PROSTATA                     Konflikt rozmnožování, Konflikt sexuální,     rakovina prostaty, zvětšení prostaty                                                           Konflikt pohlaví                                                          (hyperplazie), zánět prostaty

ŽLÁZA VYLUČUJÍCÍ    Neschopnost průniku do stažené/suché           kandidóza penisu                                          SMEGMA                        vagíny

DĚLOHA,                         Konflikt rozmnožování, Konflikt uhnízdění,  rakovina dělohy, děl. polyp, hyperplazie VEJCOVODY                   Konflikt pohlaví                                                            endometria, zánět dělož. sliznice                                                                                                                                                          (endometritida), vaginální kandidóza

BARTHOLINIHO          Nedostatečná produkce vaginálního hlenu     Bartholiniho cysta, absces Bartholiniho ŽLÁZY                                                                                                                           žlázy, suchost pochvy

ORGÁNY ŘÍZENÉ ZE STŘEDNÍHOMOZKU (orgány vznikající z entodermu):

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                        ZDRAVOTNÍ STAV:

SVALY ZORNICE          Konflikt sousta související se světlem               zúžení zornice (myóza), rozšíření zornice                                                                                                                                            (mydriáza)

CILIÁRNÍ SVALY          Neschopnost vidět to, co je blízko                       krátkozrakost

STŘEVNÍ SVALY          Neschopnost překonat nestravitelné sousto    střevní kolika

SIGMOIDÁLNÍ A          Konflikt výkalů                                                             křeče konečníku (rektální)                      REKTÁLNÍ SVALY                                                                                                                                                                                    (horní konečník)

VNITŘNÍ REKTÁLNÍ  Neschopnost zadržet výkaly                                 křeče konečníku (rektální)                        SVĚRAČ

VNITŘNÍ SVĚRAČ        Neschopnost zadržet moč                                      křeče močového měchýře                 MOČOV. MĚCHÝŘE

SVALY DĚLOHY            Neschopnost udržet plod                                        děložní myom

ŽENSKÉ ZÁRODEČ.     Konflikt hluboké ztráty                                           teratom vaječníku, dermoidní cysta na BUŇKY                                                                                                                         vaječníku

MUŽSKÉ ZÁRODEČ.   Konflikt hluboké ztráty                                            teratom varlete, dermoidní cysta na BUŇKY                                                                                                                         varleti

SRDEČ. SVALOVINA    Neschopnost přesunout krvavé sousto           fibrilace síní (srdeční arytmie)   MYOKARD (síně)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZEČKU (orgány vznikající ze starého mezodermu):

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                        ZDRAVOTNÍ STAV:

MYELINOVÁ                  Konflikt dotyku                                                           neurofibrom, Recklinghausenova POCHVA/VRSTVA                                                                                                  choroba (neurofibromatóza)

ŽLÁZY OČNÍCH            Útok proti oku, Konflikt zohyzdění                     ječné zrno, vlčí zrno, tumor očního víčka VÍČEK

POHRUDNICE               Útok proti hrudi                                                           rakovina pohrudnice, zánět pohrudnice,                                                                                                                                              pleurální výpotek

POBŘIŠNICE                  Útok proti břichu                                                        rakovina pobřišnice, zánět pobřišnice,                                                                                                                                                  peritoneální výpotek, ascites

VELKÁ PŘEDSTĚRA   Konflikt ošklivého břicha                                        rakovina předstěry (omenta)                        V BŘIŠE (OMENTUM)

TUNICA VAGINALIS  Útok proti varlatům                                                   rakovina varlat, hydrokéla                    VARLETE

PRSNÍ ŽLÁZY                Konflikt starostí o hnízdo, Konflikt sporu       rakovina prsu (glandular breast)

KŮŽE (KORIA)              Konflikt útoku, Konflikt zohyzdění;                  melanom, kožní tuberkulóza, Kaposiho                                                    cítit se zašpiněný                                                        sarkom, lepra, karbunkul, vřed (furunkl),                                                                                                                                            pilonidální cysta, neštovice, pásový opar,                                                                                                                                            akné, plíseň nehtů a nohou (atlet.noha)

OSRDEČNÍK                   Útok proti srdci                                                           rakovina osrdečníku, zánět osrdečníku, (PERIKARD)                                                                                                             perikard. výpotek, srdeční tamponáda

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZK. DŘENĚ (orgány vznikající z nového mezodermu):

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

UŠNÍ CHRUPAVKA     Konflikt ztráty sebedůvěry                                     chronický zánět okolí chrupavky                                                                                                                                                              (perichondritida)

PARENCHYM                Konflikt vody nebo tekutiny                                   cysty ledvin, rakovina ledvin                  LEDVINY

KŮRA                                Zvolení si špatné cesty                                              Addisonova choroba, cysta nadledviny, NADLEDVINEK                                                                                                        rakovina nadledvin, Cushingův syndrom,                                                                                                                                            hirsutismus (nadměrné ochlupení u žen)

VARLATA                        Konflikt ztráty                                                             cysta varlete, rakovina varlete

TOPOŘIVÁ TĚLESA    Konflikt ztráty sebedůvěry                                     erektilní dysfunkce, Peyronieho choroba,                                                                                                                                            zúžení předkožky, krátká uzdička penisu

VAJEČNÍKY                    Konflikt ztráty                                                              cysta vaječníku, endometrióza, rakovina                                                                                                                                            vaječníků

SVALY (příčně                  Konflikt ztráty sebedůvěry                                    svalová atrofie, nekróza svalů                           pruhované)

POJIVOVÁ TKÁŇ          Konflikt ztráty sebedůvěry                                     kožní výrůstek (fibrom), vřídek, keloid                                                                                                                                               (jizva), tvrdá kůže (sklerodermie),                                                                                                                                                          Dupuytrenova kontraktura

TUKOVÁ TKÁŇ             Konflikt ztráty sebedůvěry                                     tuková bulka (lipom), depozita                                                                                                                                                              cholesterolu (xantom), celulitida, zánět                                                                                                                                              podkoží (cellulitis)

KOSTI A KLOUBY        Konflikt ztráty sebedůvěry                                     úbytek kost. tkáně (osteolýza), artritida,                                                                                                                                              osteoporóza, syndrom karpálního tunelu,                                                                                                                                            vyhřezlá ploténka, lumbago, ischias,                                                                                                                                                    cervikální (krční) spondylóza, skolióza,                                                                                                                                                kyfóza, lordóza, patní ostruha, vbočený                                                                                                                                                palec, dna, rakovina kostí, kostní nádor                                                                                                                                                anémie, leukémie, plazmocytom,                                                                                                                                                          hemochromatóza

ŠLACHY                           Konflikt ztráty sebedůvěry                                     zánět šlach

CHRUPAVKA                 Konflikt ztráty sebedůvěry                                     artróza, zánět okolí chrupavky                                                                                                                                                                (perichondritida)

ZUBOVINA A                 Konflikt kousání (neschopnost kousat)             zubní kazy, parodontóza, zubní absces,  ČELISTNÍ KOSTI                                                                                                     rakovina čelisti

LYMFATICKÉ CÉVY    Konflikt ztráty sebedůvěry                                    rakovina lymfocitů, lymfatický otok,           A UZLINY                                                                                                                  mononukleóza, Pfeifferova choroba

SLEZINA                         Konflikt krvácení nebo zranění                             zvětšení sleziny, zánět sleziny, cysta                                                                                                                                                      sleziny

CÉVY                                  Konflikt ztráty sebedůvěry,                                   zánět tepny, ateroskleróza, arterioskle-                                                   Konflikt "koule u nohy"                                          róza, výduť břišní aorty, mozková výduť                                                                                                                                              zánět povrchových žil, křečové žíly

ENDOKARD A                 Konflikt ztráty sebedůvěry                                    nedomykavost mitr. chlopně, zúžení dvoj- SRDEČNÍ CHLOPNĚ                                                                                              cípé chlopně, nedomykavost aort. chlopně,                                                                                                                                          zúžení aort. chlopně, zúžení plic. chlopně,                                                                                                                                          zánět vnitřní výstelky srdce (endokardit.)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZKOVÉ KŮRY (orgány vznikající z ektodermu):

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

VYLUČOVACÍ SLZNÉ   Chtít být viděn, nechtít být viděn                       suché oči, Sjögrenův syndrom, zánět KANÁLKY                                                                                                                   slzného vaku

ŽLÁZY OČNÍHO            Konflikt vizuální separace                                       suché oči, Sjögrenův syndrom                         VÍČKA

SPOJIVKA, ČOČKY,      Konflikt vizuální separace                                      zánět spojivek, pterygium, pinguecula, ROHOVKA                                                                                                                  šedý zákal, zánět rohovky, astigmatismus,                                                                                                                                          dalekozrakost, krátkozrakost

NOSNÍ SLIZNICE          Konflikt vůně, Konflikt zápachu                         běžné nachlazení, krvácení z nosu, senná                                                                                                                                            rýma

VEDLEJŠÍ DUTINY      Konflikt vůně, Konflikt zápachu                          zánět vedlejších nosních dutin                    NOSNÍ

SLIZNICE HRTANU    Konflikt vyděšení nebo Konflikt strachu          laryngitida, rakovina hrtanu, polypy                                                        o teritorium                                                                    hlasivek

BRONCHIÁLNÍ              Konflikt strachu o teritorium nebo                    bronchitida, zápal plic, chřipka,    SLIZNICE                         Konflikt vyděšení                                                       atelektáza, rakovina průdušek

PRŮDUŠNICE                Nedostává dostatek vzduchu                                zánět průdušnice, rakovina průdušnice

HLTANOVÉ                    Konflikt silného strachu, Konflikt bezmoci     Non-Hodgkinův lymfom, malobuněčný KANÁLKY                                                                                                                   bronchiální karcinom, mononukleóza,                                                                                                                                                Pfeifferova choroba

ÚSTA A SLIZNICE        Konflikt ústní                                                               afty, rakovina ústní dutiny, zánět dásní, HLTANU                                                                                                                      absces dásní

HRDLO                             Nechtít spolknout sousto                                        bolest v krku, streptokok

VÝVODY SLINNÝCH   Není schopen nebo není umožněno jíst             příušnice, Sjögrenův syndrom               ŽLÁZ

KANÁLKY ŠTÍTNÉ       Konflikt bezmoci nebo Konflikt                           euthyroidní struma, cysta štítné žlázy, ŽLÁZY                               silného strachu                                                            tyreoglossální cysty, píštěl štítné žlázy

JÍCEN (horní dvě                 Nechtít spolknout sousto                                        rakovina jícnu                                                  třetiny)

ŽALUDEK (malé zakř.),  Konflikt teritoriálního vzteku nebo                   žaludeční vřed, vřed vrátníku, duodenální VRÁTNÍK, BULBUS      Konflikt identity                                                        vřed, žaludeční reflux, zánět žaludku DUODENA                                                                                                                  (gastritida)

ŽLUČOVODY,                 Konflikt teritoriálního vzteku nebo                    žloutenka, zánět jater, zvětšení jater ŽLUČNÍK                         Konflikt identity                                                         (hepatomegalie), cirhóza jater, rakovina                                                                                                                                            jater, zánět žlučníku, žlučové kameny

PANKREATICKÉ          Konflikt teritoriálního vzteku nebo                    zánět slinivky břišní (pankreatitida), VÝVODY                           Konflikt identity                                                         rakovina slinivky břišní

SLIZNICE                        Konflikt identity nebo Konflikt                             hemoroidy                                            KONEČNÍKU                   teritoriálního vzteku

PERIANÁLNÍ                  Neschopnost eliminovat výkaly                          perianální cysta, perianální                        VÝVODY                            dostatečně rychle                                                      píštěl

LEDVIN. PÁNVIČKA,   Konflikt teritoriálního značení                            infekce ledvin, zánět ledvin. pánvičky, MOČOVODY                                                                                                               ledvinové kameny

MOČOVÝ MĚCHÝŘ,     Konflikt teritoriálního značení                            infekce moč. cest, zánět moč. měchýře, MOČOVÁ TRUBICE                                                                                                 uretrální kapavka, papilomy moč.                                                                                                                                                           měchýře, uroteliální karcinom

PROSTATICKÉ               Konflikt teritoriálního značení                            intraduktální karcinom prostaty             VÝVODY

ŽALUD PENISU             Konflikt odloučení, Konflikt penisu                   hypersenzitivita/hyposenzitivita penisu

SLIZNICE                        Konflikt sexuální, Konflikt páření                       rakovina děložního čípku                    DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

VAGINÁLNÍ                    Konflikt sexuálního odloučení                              vaginální suchost, vaginální opar, SLIZNICE                                                                                                                    vaginální bradavice

ŽALUD KLITORISU     Konflikt odloučení, Konflikt klitorisu                hypersenzitivita/hyposenzitivita klitorisu

MLÉKOVODY                 Konflikt odloučení                                                     uzliny v prsou, intradukt. karcinom prsu,                                                                                                                                            cysta prsu, mastitida, Pagetova choroba

POKOŽKA                        Konflikt odloučení                                                     alopecie, vitiligo, albinismus, záněty kůže,                                                                                                                                          ekzém, kopřivka, spalničky, zarděnky,                                                                                                                                                  plané neštovice, spála, růžovka, lupus,                                                                                                                                                 herpes, lupénka, bradavice, rakovina kůže,                                                                                                                                          tvrdá kůže (sklerodermie)

ZUBNÍ SKLOVINA       Konflikt kousání (není umožněno kousat)       zubní kazy

VĚNČITÉ TEPNY          Konflikt ztráty teritoria nebo                                angina pectoris, srdeční infarkt, kornatění                                               Konflikt sexuální                                                        tepen (arterioskleróza)

VĚNČITÉ ŽÍLY               Konflikt sexuální nebo Konflikt                           angina pectoris, plicní embolie                                                                     ztráty teritoria

AORTA, KRKAVICE,    Konflikt ztráty teritoria nebo                                výduť krkavice (krční tepny), zúžení PODKLÍČK. TEPNY      Konflikt sexuální                                                        krkavice, výduť podklíčkové tepny

KAROTICKÝ SINUS     Krevní tlak je příliš vysoký                                     ateromatóza karotické bifurkace                 (v krkavici)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZKOVÉ KŮRY (orgány vznikající z ektodermu) -              s funkčními změnami nebo funkční ztrátou:

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

SÍTNICE (oka)               "Strach v krku", který nelze setřást                   krátkozrakost, dalekozrakost, výpadek                                                                                                                                                 zorného pole (skotom), odchlípení sítnice,                                                                                                                                           makulární degenerace

SKLIVEC (oka)              Strach z predátora                                                      šedý zákal, zelený zákal

KOCHLEA (vnitř. ucho)  Konflikt slyšení                                                           tinnitus, poruchy sluchu

VESTIBULÁRNÍ            Konflikt rovnováhy, Konflikt pádu                     závrať, porucha pohybu (ataxie), prudké APARÁT (vnitřní ucho)                                                                                                                     závratě (Ménièrova choroba)

OKOSTICE                       Konflikt těžkého odloučení                                    revmatismus, neuralgie trojklan. nervu,                                                                                                                                              znecitlivění, vředy na nohou, bércové                                                                                                                                                     vředy, Raynaudova choroba, gangréna

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZK. DŘENĚ(orgány vznikající z nového mezodermu)     A Z MOTORICKÉ KŮRY:

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

SVALY OČNÍCH             Zdvihač víčka: neschopnost udržet oči             pokleslé víčko (blefaroptóza), lagoftalmus, VÍČEK                                otevřené                                                                         křeč víček (blefarospazmus)                                                                         Svěrač víček: neschopnost zavřít oči                 odchlípení víčka, vchlípení víčka

ŘASNATÉ SVALY         Neschopnost vidět, co je v dálce                           dalekozrakost                                              (pruhované)

MIMOOČNÍ SVALY      Nechce nebo není umožněno dívat se               šilhání, kmitavý pohyb očí (nystagmus),                                                   určitým směrem                                                         syndrom líného oka

TŘMÍNKOVÝ SVAL      Konflikt hluku                                                             zvýšená citlivost na hluk (hyperakuze),                                                                                                                                                 spazma třmínkového svalu

HRTANOVÉ SVALY     Konflikt vyděšení nebo Konflikt                           černý kašel, spastická laryngitida,                                                               strachu o teritorium                                                  laryngeální astma

PRŮDUŠKOVÉ               Konflikt strachu o teritorium nebo                     černý kašel, spastický zánět průdušek, SVALY                               Konflikt vyděšení                                                       průduškové astma

BRÁNICE                         Neschopnost dostatečně dýchat,                         brániční kýla, hiátová kýla                                                                             Konflikt fyzické zchvácenosti

SVALY JAZYKA              Neschopnost odtáhnout jazyk                              paralýza svalů jazyka

SVALY JÍCNU                  Neschopnost vyvrhnout sousto                           křeče jícnu

REKTÁLNÍ SVALY        Neschopnost dostatečně označit                         fekální inkontinence, rektální křeče        (dolní rektum),                   teritorium                                                                                                                                            ZEVNÍ SVĚRAČ

SVAL MOČOVÉHO       Neschopnost dostatečně označit své místo     močová inkontinence, křeče močového MĚCHÝŘE, VNĚJŠÍ                                                                                                 měchýře, noční pomočování            SVĚRAČ MOČ. MĚCHÝŘE

POŠEVNÍ SVALY,          Neschopnost dostatečně udržet plod                poševní (cervikální) křeče              POŠEVNÍ SVĚRAČ

VAGINÁLNÍ SVALY     Neschopnost udržet penis                                     křečovité stahy (vaginismus)

KOSTERNÍ                      Konflikt motorický s neschopností                     paralýza, Bellova obrna, dětská obrna, SVALSTVO                      pohybu, pocitem uvíznutí                                       Amyotr. later. skleróza (ALS), roztroušená                                                                                                                                          skleróza, Guillainův-Barrého syndrom,                                                                                                                                                epileptický záchvat, fokální dystonie,                                                                                                                                                    Parkinsonova choroba, tetanus, mrtvice

ČELISTNÍ SVALY         Konflikt ztráty sebeúcty                                           uzamčená čelist (lockjaw), skřípání zubů

MYOKARD                      Konflikt zchvácenosti                                               srdeční selhání, zánět srdečního svalu,(srdeční komory)                                                                                                           nádor myokardu, fibrilace komor, srdeční                                                                                                                                          infarkt, zástava dechu ve spánku (apnoe)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MEZIMOZKU (orgány vznikající z ektodermu) -                      s funkčními změnami nebo funkční ztrátou:

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

THALAMUS                    Úplné opuštění sebe sama                                      extrémní neklid, gliom thalamu

ČICHOVÉ NERVY         Neschopnost cítit (pach) něčeho                          snížená schopnost cítit, ztráta čichu,                                                         nebo někoho                                                                 zvýšená čichová schopnost (hyperosmie)

BUŇKY OSTRŮVKŮ     Konflikt strachu a zhnusení nebo                       hypoglykémie, cukrovka                  PANKREATU                  Konflikt odporu


Přeložila: Jana

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!